Valtuustoaloite psykiatrisen luokan perustamisesta Vihdin kuntaan

toukokuu 4, 2010 | Kategoria: Yleinen

Vuoden 2008 alussa voimaan astunut uusi lastensuojelulaki velvoittaa kuntia laatimaan lastensuojelusuunnitelman. Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan tai kuntien toimintaa koskeva suunnitelma.

Valtuusto hyväksyy suunnitelman sekä seuraa ja arvioi sen toteuttamista. Suunnitelman sisältö on laaja-alainen ja koskee lapsen ja nuoren kasvuoloja, niiden epäkohtien ehkäisemistä, vanhemmuuden tukea sekä lapsen ja nuoren palveluja. Suunnitelma laaditaan toteutettavaksi eli se on otettava huomioon kunnan talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa.

Suunnitelmien avulla valtio myös seuraa lasten ja nuorten hyvinvointityötä kunnissa.

Vihdin, Karkkilan ja Nummi-Pusulan osalta tämä suunnittelutyö aloitettiin Karviaisen johdossa yli vuosi sitten, jolloin tavoitteeksi asetettiin, että suunnitelman tulee olla valmis toimielinkäsittelyyn kunnissa 15.9.2009 mennessä. Suunnitelma ei ole vieläkään tässä vaiheessa, myöhässä ollaan siis jo kahdeksan kuukautta. Viranhaltijoista koostuvaan yhteistyöryhmään kuuluu myös kuntien nimeämät luottamusjäsenet.

Karviaisen osalta tätä työtä on tehty luvattoman pitkään. Esimerkiksi Vantaan kaupungissa   sama lastensuojelulain edellyttämä hyvinvointisuunnitelma tehtiin neljässä kuukaudessa. Työryhmä aloitti tammikuussa 2009 ja työ oli valmis huhtikuussa 2009. Lohjan alueella suunnitelma on tehty viiden LOST-kunnan yhteistyönä siten, että siellä ennakoitiin uuden lainsäädännön tulemista ja työ aloitettiin jo syksyllä 2007 ja hyvinvointisuunnitelma oli valmis alkuvuodesta 2009.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma antaa valtuutetuille arvokasta tietoa myös siitä, mikä on lastensuojelun nykytila kunnassa. Tämäkin tieto olisi tärkeää saada nopeasti valtuutettujen tietoon, kun lastensuojelun osuus asiakasmäärinä ja euromääräisesti on kasvanut vuosi vuodelta. Ennen kaikkea suunnitelman viivästyminen vaikuttaa tietysti suoraan lasten ja nuorten hyvinvointiin. Viime päivinä olemme saaneet lukea erityisen järkyttäviä uutisia siitä, miten vihtiläisten lasten ja nuorten pahoinvointi on lisääntynyt. Suunnitelmatyön lykkääntymisestä huolimatta arjen lastensuojelutyötä toki tehdään koko ajan, mutta ennalta ehkäisevän työn kehittäminen, vanhemmuuden tukeminen ja lisääminen ja muu tukityö ei edisty, kun resurssit menevät enemmän tänne tulipalojen sammuttamispuolelle.

Lasten ja nuorten pahoinvoinnin lisääntyminen näkyy luonnollisesti koulujen arjessa, missä koko ikäryhmä on kerralla läsnä. Eri puolilla Vihtiä, eri kouluissa on yksittäisiä psykiatrisen avun tarpeessa olevia oppilaita, jotka eivät tällä hetkellä saa tarvitsemaansa tukea. Tällaisten oppilaiden koulunkäynti on rankkaa kaikille. Erittäin ikävää tässä on se, ettei lapsi saa sitä tukea, joka hänen tilassaan olevalle pitäisi pystyä antamaan.

Osa näistä lapsista ei ole koulukyvykkäitä, mutta he tarvitsevat päiväänsä säännöllisen struktuurin eli ohjelman, jolloin heidät haetaan päiväksi kouluun, missä he saavat ruokaa ja niin sanottua päivätoimintaa. Ellei lapsi tule koulun suojiin päiväksi, hänen tilansa luonnollisesti voi paheta entisestään. Psykiatrisen luokan perustaminen Vihtiin auttaisi näitä vihtiläisiä lapsia ja nuoria.

Psykiatrinen luokka on porras normaaliin koulunkäyntiin silloin, kun lapsi on esimerkiksi sairaalajakson jälkeen palaamassa takaisin perusopetuksen pariin koulun arkeen. Psykiatrinen luokka on myös porras hoitoon saattelussa tai odottaessa hoitoon pääsyä. Lapsen testaaminen ja hoitosuunnittelu saattaa viedä viikkoja, jolloin psykiatrisella luokalla valmistellaan lasta hoidon aloittamiseen.

Tällainen kokonaiskuntoutukseen tähtäävä koulunkäyntiyksikkö toimii Lohjalla nimellä ETU-luokka. Lyhenne tulee sanoista erityistukea lapsille, joilla on tunne-elämän ongelmia. Oppilaaksiottokriteereinä ovat mm. psyykkisistä ongelmista kärsivät lapset, jotka ovat jonossa sairaalajaksolle; lapset, jotka palaavat sairaalajaksolta tai psyykkisessä avohoidossa olevat lapset, joiden psykiatri / psykologi suosittelee etu-luokkaa koulunkäyntimuodoksi.

Lasten ja nuorten auttamisessa, ennaltaehkäisevän työn kehittämisessä ja lapsiperheiden tukemisessa ei saa aikailla. Syrjäytynyt nuori tai menetetty nuori tulee meille liian kalliiksi. Siksi esitän / esitämme psykiatrisen luokan tai koulunkäyntiyksikön perustamista.

Sari Virta

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto