Arkisto ajalle elokuu, 2012

Vihdin Vasemmiston ehdokkaat kuntavaaleissa

elokuu 14, 2012 | Kategoria: Yleinen


.

 

Tällä hetkellä ehdokkaiksi ovat ilmoittautuneet:

Auvinen Esko, Vihtijärvi
Grönmark Jarmo, Nummela
Gröndahl Heidi, Nummela
Jakka Maija, Kirkonkylä
Lalu Aarno, Tervalampi
Leskinen Kaisa, Nummela
Pulkkinen Tapio, Otalampi
Ruda Linnea, Nummela
Seuranen Karita, Otalampi
Uusitalo Antti, Nummela
Virta Sari, Ojakkala

VIHDIN VASEMMISTOLIITON TAVOITTEET KUNTAVAALEISSA 2012

elokuu 14, 2012 | Kategoria: Yleinen

Olemme listanneet syksyn kuntavaaleihin Vihdin Vasemmistoliiton tavoitteita.

Julkiset terveyspalvelut laadukkaiksi ja saavutettaviksi

 • riittävästi henkilökuntaa terveydenhuoltoon
 • lisää päivystysaikoja lääkäriin
 • kouluterveydenhoitoon lisää resursseja
 • ikäihmisten hoiva ja hoito kuntoon
 • vammaispalvelut toimiviksi

 Lapsille ja nuorille paras mahdollinen tuki

 • toimivat neuvolapalvelut lapsiperheiden tueksi
 • perhepäivähoito elinvoimaiseksi
 • perusopetukseen riittävän pienet ryhmäkoot
 • iltapäiväkerhotoiminnan laatu turvataan
 • psykologi- ja kuraattoripalveluja lisää
 • liikkuva koulupäivä kunnan kaikkiin kouluihin

 Kunnon palvelut ikäihmisille

 • omaishoitoon lisää resursseja
 • kotihoito kuntouttavaksi

 Viihtyisä ja turvallinen ympäristö kuntalaisille

 • vuokra-asuntotuotantoa lisätään
 • kaavoituksessa muistetaan myös viher- ja puistoalueet
 • Nummelan torialueesta kehitetetään ihmisten kohtaamispaikka
 • työpaikkaomavaraisuutta kasvatetettava monipuolisin toimin
 • kulttuuripalveluja kaikille kuntalaisille
 • vesistöjen suojeluun panostetaan

 Liikenneverkko kattavaksi ja monipuoliseksi

 • joukkoliikenne toimivaksi ja kaikkien kuntalaisten saavutettavaksi
 • kunnan liityttävä HSL:n jäseneksi
 • liityntäpysäköinnistä huolehditaan
 • palveluliikenne tarpeeksi kattavaksi
 • kevyen liikenteen väyliä rakennettava lisää

 Henkilöstö on voimavara

 • riittävä henkilöstömäärä turvaa palvelut kasvukunnassa
 • sijaiskieltojen on loputtava
 • palvelujen yksityistäminen ja yhtiöittäminen pidettävä kurissa

 Kuntalaisen ääni kuuluviin

 • lähidemokratia toteutuu nimenomaan kuntatasolla
 • yleisötilaisuuksia ja kuntalaisten kuulemista lisättävä
 • lapsen ja nuoren ääni otettava myös päätöksentekoon mukaan

› Lue koko artikkeli

Ehdokastapaaminen 16.8

elokuu 6, 2012 | Kategoria: Yleinen

Vihdin Vasemmistoliiton kuntavaalien ehdokkaiden seuraava tapaaminen pidetään 16.8 klo 18 kahvila Puustinnassa, Vihdin kirkonkylällä. Tilaisuuteen ovat tervetulleet niin jo ilmoittautuneet ehdokkaat kuin vielä sitä harkitsevat. Lisätietoja saat Sari Virralta.

Kotisivut uudistuivat valtuustoasioiden osalta

elokuu 6, 2012 | Kategoria: Yleinen

Kotisivut uudistettiin valtuustoasioiden osalta. Jatkossa kaikki Vihdin Vasemmistoliiton puheenvuorot ja aloitteet sekä muut kommentit valtuuston kokouksista löytyvät osiosta ”Ajankohtaista”. Lisäksi pääset hakemaan valtuustokohtaisia tekstejä oikeassa laidassa olevasta uudesta kohdasta ”Valtuustoaloitteet ja puheet löydät täältä”.

Sari Virran puhe kesäkuun 2012 valtuustossa vuoden 2011 tilinpäätöksen hyväksymisestä

elokuu 6, 2012 | Kategoria: valtuusto 06/2012

Tilinpäätöksen yhteydessä on aina hyvä hehkuttaa silloin, kun tehdään euromääräisesti plussatulos ja pystytään vahvistamaan tasetta. Syytä on talouslukujen rinnalla kuitenkin pysähtyä tarkastelemaan myös toiminnan toteutusta eli meidän tärkeintä tehtävää: miten olemme onnistuneet palvelujen tuottamisessa. Siihen tarkasteluun toimintakertomuksen tuloskortit antavat hyvän mahdollisuuden ja tätä arviointia on osaltaan tehnyt tarkastuslautakunta, kuten jo olemme täällä kuulleet ja todenneet.

› Lue koko artikkeli

Sari Virran puhe kesäkuun 2012 valtuustossa vuoden 2011 henkilöstöraportista

elokuu 6, 2012 | Kategoria: valtuusto 06/2012

Henkilöstöraportti on osoittautunut hyväksi työkaluksi seurata ja arvioida kunnan palvelujen tärkeimmän resurssin eli henkilöstön tilaa ja sitä kautta kunnan toimintaa. Kuten raportissa todetaan, johtopäätökset auttavat tulevan toiminnan suunnittelussa.

› Lue koko artikkeli

Sari Virran puhe kesäkuun 2012 valtuustossa Haimoon koulun ja päiväkodin hankesuunnitelmasta

elokuu 6, 2012 | Kategoria: valtuusto 06/2012

Käsittelemme jälleen Haimoon kouluasiaa. Tämän valtuustokaudenkin aikana olemme moneen otteeseen käyneet keskustelua eri päätöksien yhteydessä siitä, miten Haimoon kylän osalta ratkaistaan opetuksen toteuttaminen. Monet täällä istuneista tuntevat asiaa jo aikaisempien valtuustokausien ajalta.

› Lue koko artikkeli

Sari Virran puhe kesäkuun 2012 valtuustossa tarkastukertomuksesta

elokuu 6, 2012 | Kategoria: valtuusto 06/2012

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä kiittää tarkastuslautakuntaa jälleen erinomaisesta työstä. Arviointikertomus on johdonmukaisesti laadittu, selkeä raportti ja arviointi siitä, miten valtuuston päätöksiä on eri hallintokunnissa toteutettu. Arviointikertomus selventää valtuutetuille myös sitä, onko tuloskortteihin ja mittareihin tehty niitä muutoksia, mihin viime vuoden arviointikertomuksessa kiinnitettiin huomiota.

› Lue koko artikkeli

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto