Karita Seurasen puhe kesäkuun 2012 valtuustossa joukkoliikenteen kehittämisestä

elokuu 6, 2012 | Kategoria: valtuusto 06/2012

Olemme käsittelemässä Vihdin joukkoliikenteen kehittämistoimenpiteitä. Tässä vaiheessa täytyy todeta, että parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Jo Vihdin kunnan ilmastostrategiassa todetaan, että autoliikenteen aiheuttama suuri päästöosuus johtuu osin päivittäiseen työmatkaliikenteeseen soveltuvan joukkoliikenteen kehittymättömyydestä. Strategian mukaan päästöjä vähennetään mm. edistämällä joukkoliikennettä. Nyt esitettävällä Vihtilippujen hintojen alentamisella sekä määrärahan myöntämisellä sisäisen liikenteen kehittämiseen olemme menossa kohti tätä strategiassa määriteltyä suuntaa.

Vihtilippujen hintojen laskulla arvioidaan olevan hyvin positiivinen vaikutus Vihdin joukkoliikenteen käyttäjämäärään. Käyttäjämäärän tulisikin nousta runsaasti, sillä Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutason mukaan Vihdistä pääkaupunkiseudulle suuntautuvan työ- ja opiskelumatkojen joukkoliikenneosuus on vain 13%. Tämä on todella vähäinen luku, muihin kuntiin verrattuna toisiksi alhaisin siitäkin huolimatta, että esimerkiksi Karkkilan etäisyys pääkaupunkiseudulta on huomattavasti pidempi. Alhaisempi lukema oli vain Inkoolla. Kuitenkin Vihdistä käy pääkaupunkiseudulla töissä selvitystyön mukaan 6100 henkeä, mutta tästä ajankohdasta luku on varmasti kasvanut jo lähemmäs 7000:een. Joukkoliikenteen vähäinen käyttöaste johtuu huonosta tarjonnasta. Esimerkiksi Lohjan Virkkalassa on noin 700 työssämatkaajaa pääkaupunkiseudulle, Vihdin kirkonkylällä luvun ollessa 800. Kuitenkin Virkkalasta ja Virkkalaan pääsee kaikkina viikonpäivinä huomattavasti useammalla bussivuorolla. Helsingistä Virkkalaan pääsee arkipäivisin tunnin välein aina klo 23 asti. Kuitenkin työssämatkaajien määrä on vähäisempi kuin kirkonkylällä. Lauantaisin viimeinen vuoro Vihdin kirkonkylälle lähtee jo klo 17, kun Virkkalaan pääse vielä klo 23 tai jopa klo 1.10. Pikavuorot täydentävät kirkonkylän joukkoliikenteen tarjontaa. Tulee kuitenkin muistaa, että pikavuorot hyödyntävät vain pikavuoropysäkin lähellä asuvia henkilöitä. Lisäksi pikavuorolaiset joutuvat maksamaan kalliimpaa taksaa. Klo 21 jälkeen pikavuorot kiertävät lentoaseman kautta, mikä pitkittää matkaa huomattavasti. Porintien tienhaaraan ei ole turvallista kevyenliikenteen väylästöä.

 

Kuten voimme selvityksestä lukea, Nummelassa joukkoliikenteen palvelutaso on vakiovuoroilla kilpailutasoa, mutta valitettavasti monessa paikkaa palvelutaso on olematon. Otalammelta Helsinkiin pääsee varsinkin näin koulujen kesälomien aikaan todella huonosti. Viikonloppuisin ei joukkoliikenne Otalammella toimi lainkaan. Onkin lähes huvittavaa, että Helsingin kaupunki haluaa rakentaa siirtolapuutarha-alueensa juuri Otalammelle, alueella jonne eivät helsinkiläiset pääse julkisilla kulkuneuvoilla. Suosiiko Helsinki siis yksityisautoilua vai saammeko kenties jotain apuja Helsingin suunnalta, jotta joukkoliikenne saadaan taas toimivaksi myös Otalammella? Maantie 120 on jo nyt ruuhkainen ja tulee tulevaisuudessa entistä ruuhkaisemmaksi, kun vuoroja karsitaan jatkuvasti samaan aikaan kun alueen asukasmäärä nousee. Tämä on täysin epälooginen ajattelutapa: karsitaan sieltä missä kysyntä kasvaa.

 

Liityntäpysäköinnin tarve tulee edullisempien lippuhintojen ja käyttäjämäärän nousun myötä suurenemaan. Uudenmaan liiton tekemän “Pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen liityntäpysäköinnin kehittämisohjelman” mukaan tavoitteena on tarjota 100 autopaikkaa Nummelan liityntäpysäköijille. Tällä hetkellä pysäköintipaikkojen käyttöaikaa on rajoitettu niin Nummelasa kuin Vihdissäkin linja-autoasemian läheisyydessä. Valtuustoinfossa saimme nähdä, että Vihdin kunnan alueelle on suunnitteilla useampia liityntäpysäkkejä. Kartalla oli Nummelan ja kirkonkylän lisäksi myös mm. Otalampi. Tämä on hyvä, sillä pysäköintiä voisivat käyttää myös Otalammen lähialueelta tulevat. Jotta liityntäpysäköinnistä olisi Otalammella jotain hyötyä, tulisi sinne saada myös niitä busseja, joihin pysäköijät voivat nousta. Moni otalampelainen onkin käyttänyt liityntäpysäköinnissä Rinnekodin aluetta, josta ovat voineet jatkaa matkaa edullisemmalla bussilipulla. Nyt tämä mahdollisuus on kuitenkin poistunut, kun Rinnekoti on rajoittanut alueensa pysäköinti. Viime tiistaina Otalammella järjestetyssä joukkoliikenneillassa paikalliset asukkaat ehdottivatkin syöttöliikennettä Otalammelta Rinnekotiin. On turhaa kuvitella, että parantamalla Nummelan linja-autojen vuoroja otalampelaiset ajaisivat ensin parhaimmillaan pari kymmentä kilometriä Nummelaan ja vasta sieltä jatkaisivat matkaa julkisilla kulkuneuvoilla, kun samalla kilometrimäärällä he olisivat jo hyvää vauhtia menemässä kohti pääkaupunkiseutua.

 

Henkilöliikennejärjestelmää koskevaksi yleistavoitteeksi on yhdeksi kohdaksi kirjattu peruspalveluiden saavutettavuus. Vihdin kunnan sisäistä liikennettä tulee parantaa, jotta tämä tavoite toteutuu. Onkin hyvä, että nyt olemme päättämässä myös lisämäärärahan antamisesta sisäisen liikenteen kehittämiselle. Tällä hetkellä yhteydet kyläkeskuksista Nummelaan vaihtelevat. Valitettavan monella kylällä yhteydet ovat vain lakisääteisellä tasolla. Edes Otalammelta, joka on yksi Vihdin kunnan nopeimmin kasvavista alueista ja jonne ollaan kaavoittamassa lisää asuinalueita, ei pääse Nummelaan lainkaan koulujen loma-aikoina. Kuitenkin työssäkäyvät ihmiset tarvitsevat yhteyksiä myös silloin, kun lapset ovat lomalla. PATA-selvityksen mukaan työssäkäyntivirta Vihdin sisällä on yli 5500 henkilöä.

 

Tulee muistaa, että toimiva joukkoliikenne ei palvele vain aikuisia vaan myös nuoria. Heidän on vaikeaa alkaa miettimään omaa kouluvalintaa peruskoulun jälkeen, kun koulun lisäksi tulee huomioida myös kulkuyhteydet oppilaitoksiin. Tiedän tapauksia, joissa 16 vuotias joutuu muuttamaan pois kotoolta vain puutteellisen joukkoliikenteen vuoksi. Ja näin ei tilanne saisi olla. Kunnan tulee turvata toimiva joukkoliikenne myös toisen asteen opiskelijoille.

 

Yllä mainittuihin epäkohtiin joukkoliikenteen tarjonnassa liittyen täytyykin kysyä, auttaako pelkästään Vihtilipun hintojen laskeminen vuorojen parantamiseen? Ja millä aikataululla? On tärkeää, etttä saatuja verotuloja käytetään juuri joukkoliikenteen parantamiseen.

 

On positiivista huomata, että PATA-määrittelyssä tavoitteena on lisätä houkuttelevan palvelutason osuutta huomattavasti. Samalla lakisääteisen osuutta aiotaan vähentää nostamalla palvelutasoa vähintään minimitasolle. Nyt käsiteltävän asian otsikkona on “”Joukkoliikenteen kehittämistoimenpiteet”. Mutta missä on esitetty ne konkreettiset jatkotoimenpiteet? Millä aikataululla on tulossa esimerkiksi kunnan sisäiseen joukkoliikenteeseen parannusta? Ja miten sitä parannetaan? Lisämäällä palveluliikennettä? Tai kenties ottamalla käyttöön esimerkiksi Numeksessa käytössä oleva kutsuohjatun reittiliikenteen, jota ajetaan tilausten perusteella ovelta ovelle? Nyt meillä on hyvin tiedossa vain mitkä on tavoitteet. Esimerkiksi PATA-selvityksen kohdan 5 “Kehittämistoimenpiteet” alla on kerrottu vain alueiden tavoitteista. Mutta otsikosta huolimatta ei esitetä mitään toimenpiteitä.

 

Vihdin Vasemmistoliitto hyväksyy ehdotetut lisämäärärahaesitykset, mutta edellä mainittuihin toteuttamistietojen puutteisiin liittyen Vihdin Vasemmistoliitto esittääkin seuraavanlaisen ponsiesityksen:

Vihdin kuntaan tehdään joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma, jossa asetetaan joukkoliikenteen parantamista koskevat toimenpiteet,bussivuorojen lisätarjonta, aikataulutus sekä toteuttamistavat niin sisäisessä kuin pääkaupunkiseudulle suuntautuvassa liikenteessä.

 

Olemme käsittelemässä Vihdin joukkoliikenteen kehittämistoimenpiteitä. Tässä vaiheessa täytyy todeta, että parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Jo Vihdin kunnan ilmastostrategiassa todetaan, että autoliikenteen aiheuttama suuri päästöosuus johtuu osin päivittäiseen työmatkaliikenteeseen soveltuvan joukkoliikenteen kehittymättömyydestä. Strategian mukaan päästöjä vähennetään mm. edistämällä joukkoliikennettä. Nyt esitettävällä Vihtilippujen hintojen alentamisella sekä määrärahan myöntämisellä sisäisen liikenteen kehittämiseen olemme menossa kohti tätä strategiassa määriteltyä suuntaa.

Vihtilippujen hintojen laskulla arvioidaan olevan hyvin positiivinen vaikutus Vihdin joukkoliikenteen käyttäjämäärään. Käyttäjämäärän tulisikin nousta runsaasti, sillä Länsi-Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutason mukaan Vihdistä pääkaupunkiseudulle suuntautuvan työ- ja opiskelumatkojen joukkoliikenneosuus on vain 13%. Tämä on todella vähäinen luku, muihin kuntiin verrattuna toisiksi alhaisin siitäkin huolimatta, että esimerkiksi Karkkilan etäisyys pääkaupunkiseudulta on huomattavasti pidempi. Alhaisempi lukema oli vain Inkoolla. Kuitenkin Vihdistä käy pääkaupunkiseudulla töissä selvitystyön mukaan 6100 henkeä, mutta tästä ajankohdasta luku on varmasti kasvanut jo lähemmäs 7000:een. Joukkoliikenteen vähäinen käyttöaste johtuu huonosta tarjonnasta. Esimerkiksi Lohjan Virkkalassa on noin 700 työssämatkaajaa pääkaupunkiseudulle, Vihdin kirkonkylällä luvun ollessa 800. Kuitenkin Virkkalasta ja Virkkalaan pääsee kaikkina viikonpäivinä huomattavasti useammalla bussivuorolla. Helsingistä Virkkalaan pääsee arkipäivisin tunnin välein aina klo 23 asti. Kuitenkin työssämatkaajien määrä on vähäisempi kuin kirkonkylällä. Lauantaisin viimeinen vuoro Vihdin kirkonkylälle lähtee jo klo 17, kun Virkkalaan pääse vielä klo 23 tai jopa klo 1.10. Pikavuorot täydentävät kirkonkylän joukkoliikenteen tarjontaa. Tulee kuitenkin muistaa, että pikavuorot hyödyntävät vain pikavuoropysäkin lähellä asuvia henkilöitä. Lisäksi pikavuorolaiset joutuvat maksamaan kalliimpaa taksaa. Klo 21 jälkeen pikavuorot kiertävät lentoaseman kautta, mikä pitkittää matkaa huomattavasti. Porintien tienhaaraan ei ole turvallista kevyenliikenteen väylästöä.

Kuten voimme selvityksestä lukea, Nummelassa joukkoliikenteen palvelutaso on vakiovuoroilla kilpailutasoa, mutta valitettavasti monessa paikkaa palvelutaso on olematon. Otalammelta Helsinkiin pääsee varsinkin näin koulujen kesälomien aikaan todella huonosti. Viikonloppuisin ei joukkoliikenne Otalammella toimi lainkaan. Onkin lähes huvittavaa, että Helsingin kaupunki haluaa rakentaa siirtolapuutarha-alueensa juuri Otalammelle, alueella jonne eivät helsinkiläiset pääse julkisilla kulkuneuvoilla. Suosiiko Helsinki siis yksityisautoilua vai saammeko kenties jotain apuja Helsingin suunnalta, jotta joukkoliikenne saadaan taas toimivaksi myös Otalammella? Maantie 120 on jo nyt ruuhkainen ja tulee tulevaisuudessa entistä ruuhkaisemmaksi, kun vuoroja karsitaan jatkuvasti samaan aikaan kun alueen asukasmäärä nousee. Tämä on täysin epälooginen ajattelutapa: karsitaan sieltä missä kysyntä kasvaa.

Liityntäpysäköinnin tarve tulee edullisempien lippuhintojen ja käyttäjämäärän nousun myötä suurenemaan. Uudenmaan liiton tekemän “Pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen liityntäpysäköinnin kehittämisohjelman” mukaan tavoitteena on tarjota 100 autopaikkaa Nummelan liityntäpysäköijille. Tällä hetkellä pysäköintipaikkojen käyttöaikaa on rajoitettu niin Nummelasa kuin Vihdissäkin linja-autoasemian läheisyydessä. Valtuustoinfossa saimme nähdä, että Vihdin kunnan alueelle on suunnitteilla useampia liityntäpysäkkejä. Kartalla oli Nummelan ja kirkonkylän lisäksi myös mm. Otalampi. Tämä on hyvä, sillä pysäköintiä voisivat käyttää myös Otalammen lähialueelta tulevat. Jotta liityntäpysäköinnistä olisi Otalammella jotain hyötyä, tulisi sinne saada myös niitä busseja, joihin pysäköijät voivat nousta. Moni otalampelainen onkin käyttänyt liityntäpysäköinnissä Rinnekodin aluetta, josta ovat voineet jatkaa matkaa edullisemmalla bussilipulla. Nyt tämä mahdollisuus on kuitenkin poistunut, kun Rinnekoti on rajoittanut alueensa pysäköinti. Viime tiistaina Otalammella järjestetyssä joukkoliikenneillassa paikalliset asukkaat ehdottivatkin syöttöliikennettä Otalammelta Rinnekotiin. On turhaa kuvitella, että parantamalla Nummelan linja-autojen vuoroja otalampelaiset ajaisivat ensin parhaimmillaan pari kymmentä kilometriä Nummelaan ja vasta sieltä jatkaisivat matkaa julkisilla kulkuneuvoilla, kun samalla kilometrimäärällä he olisivat jo hyvää vauhtia menemässä kohti pääkaupunkiseutua.

Henkilöliikennejärjestelmää koskevaksi yleistavoitteeksi on yhdeksi kohdaksi kirjattu peruspalveluiden saavutettavuus. Vihdin kunnan sisäistä liikennettä tulee parantaa, jotta tämä tavoite toteutuu. Onkin hyvä, että nyt olemme päättämässä myös lisämäärärahan antamisesta sisäisen liikenteen kehittämiselle. Tällä hetkellä yhteydet kyläkeskuksista Nummelaan vaihtelevat. Valitettavan monella kylällä yhteydet ovat vain lakisääteisellä tasolla. Edes Otalammelta, joka on yksi Vihdin kunnan nopeimmin kasvavista alueista ja jonne ollaan kaavoittamassa lisää asuinalueita, ei pääse Nummelaan lainkaan koulujen loma-aikoina. Kuitenkin työssäkäyvät ihmiset tarvitsevat yhteyksiä myös silloin, kun lapset ovat lomalla. PATA-selvityksen mukaan työssäkäyntivirta Vihdin sisällä on yli 5500 henkilöä.

Tulee muistaa, että toimiva joukkoliikenne ei palvele vain aikuisia vaan myös nuoria. Heidän on vaikeaa alkaa miettimään omaa kouluvalintaa peruskoulun jälkeen, kun koulun lisäksi tulee huomioida myös kulkuyhteydet oppilaitoksiin. Tiedän tapauksia, joissa 16 vuotias joutuu muuttamaan pois kotoolta vain puutteellisen joukkoliikenteen vuoksi. Ja näin ei tilanne saisi olla. Kunnan tulee turvata toimiva joukkoliikenne myös toisen asteen opiskelijoille.

Yllä mainittuihin epäkohtiin joukkoliikenteen tarjonnassa liittyen täytyykin kysyä, auttaako pelkästään Vihtilipun hintojen laskeminen vuorojen parantamiseen? Ja millä aikataululla? On tärkeää, etttä saatuja verotuloja käytetään juuri joukkoliikenteen parantamiseen.

On positiivista huomata, että PATA-määrittelyssä tavoitteena on lisätä houkuttelevan palvelutason osuutta huomattavasti. Samalla lakisääteisen osuutta aiotaan vähentää nostamalla palvelutasoa vähintään minimitasolle. Nyt käsiteltävän asian otsikkona on “”Joukkoliikenteen kehittämistoimenpiteet”. Mutta missä on esitetty ne konkreettiset jatkotoimenpiteet? Millä aikataululla on tulossa esimerkiksi kunnan sisäiseen joukkoliikenteeseen parannusta? Ja miten sitä parannetaan? Lisämäällä palveluliikennettä? Tai kenties ottamalla käyttöön esimerkiksi Numeksessa käytössä oleva kutsuohjatun reittiliikenteen, jota ajetaan tilausten perusteella ovelta ovelle? Nyt meillä on hyvin tiedossa vain mitkä on tavoitteet. Esimerkiksi PATA-selvityksen kohdan 5 “Kehittämistoimenpiteet” alla on kerrottu vain alueiden tavoitteista. Mutta otsikosta huolimatta ei esitetä mitään toimenpiteitä.

Vihdin Vasemmistoliitto hyväksyy ehdotetut lisämäärärahaesitykset, mutta edellä mainittuihin toteuttamistietojen puutteisiin liittyen Vihdin Vasemmistoliitto esittääkin seuraavanlaisen ponsiesityksen:

Vihdin kuntaan tehdään joukkoliikenteen kehittämissuunnitelma, jossa asetetaan joukkoliikenteen parantamista koskevat toimenpiteet,bussivuorojen lisätarjonta, aikataulutus sekä toteuttamistavat niin sisäisessä kuin pääkaupunkiseudulle suuntautuvassa liikenteessä.

Vihdissä 11.6.2012

Vihdin Vasemmistoliitto

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto