Karita Seurasen puhe tammikuun 2012 valtuustossa: asuntostrategia

elokuu 6, 2012 | Kategoria: valtuusto 01/2012

Karita Seuranen piti 30.1.2012 valtuustossa Vihdin Vasemmistoliiton puheenvuoron asuntostrategiasta. Seurasen ehdottama muutos asuntostrategian pituudesta hyväksyttiin valtuustossa yksimielisesti.

Vihdin kunta on tehnyt asuntostrategian jonka olisi tarkoitus kattaa aina seuraavan valtuustokauden loppuun asti. Jo avausvirkkeessä kerrotaan, miten strategian tarkoitus on määritellä keinot tavoitteiden saavuttamiseksi.Sehän on strategian määritelmäkin: suunnitelma, jolla pyritään saavuttamaan tavoiteltu päämäärä. Mutta toteutuuko se tässä strategiassa? Pääsemmekö tällä haluttuun päämäärään? Valtuustoinfossa meille kerrottiin, että tämä nyt tehty asuntostrategia on enemmänkin katsaus nykytilanteeseen eikä se sisällä mitään uusia avauksia. Ja näin asia valitettavasti onkin. Ja kaiken lisäksi meille kerrottiin että strategia tullaan varsin pian avaamaan uudelleen. Miksi se pitäisi nyt siis hyväksyä ja vielä usealle vuodelle jos se kerran tässä muodossa ei ole kovin pitkäaikainen? Onko kunnanhallitus kenties hyväksynyt asiakirjan vain siksi koska se on nyt tehty vai siksi että siitä oikeasti olisi jotain hyötyä seuraavalle neljälle vuodelle? Veikkaan ensimmäistä vaihtoehtoa.
Startegiassa käsitellään myös vuokra-asuntoja. Vasemmistoliitto on ollut huolissaan Vihdin vuokra-asuntotuotannosta. Useamman lähivuoden aikana olemme ottaneet kantaa Vihdin heikkoon vuokra-asuntotuotantoon. Vihti on sitoutunut tiettyyn vuokra-asumistasoon, eikä se kasvukuntana voi laskea kaikkea uutta muuttoa omakotitaloasumisen varaan. On surullista lukea, miten vuoden 2007 ja 2010 välillä vuokra-asuntoja on Vihtiin valmistunut koko aikana vain 23 kappaletta kun MAL-aiesopimuksen mukaisesti asuntoja pitäisi valmistua 70 vuodessa! Olemme siis pahasti jäljessä tavoitteista. Onko tarkoituskaan saada tätä vajetta kiinni? Strategiassa kyllä kerrotaan mitä kunta voi halutessaan tehdä, mutta se ei kerro mitä kunta tulee lähiaikoina tekemään saavuttaakseen tämän tavoitteen tämän ehdotetun strategiakauden aikana.

Miten on kaavoitettu tai tullaan kaavoittamaan vuokra-asuntoja varten? Onko muita toimenpiteitä tekeillä? Samaan aikaan startegiassa todetaan miten useat vuokranantajat,niin yritykset kuin yhteisötkin ovat pyrkineet muuttamaan olemassa olevia vuokra-asuntoja omistusasunnoiksi.Tästä hyvä esimerkki Hakataloista, joissa yli 50 vuokra-asuntoa myytiin viime vuonna omistusasunnoiksi. Tulee muistaa ettei kaikilla ole varaa tai edes halua asua omistusasunnossa.
Vasemmistoliiton valtuustoryhmän mielestä kunnan tulee täyttää vuokra-asuntotuotantovelvollisuutensa erityisryhmät huomioiden.

Startegian jo tiedetyn lyhtyikäisyyden ja pian tulevan uusintakäsittelyn huomioiden Vihdin Vasemmistoliitto ehdottaa, että .esitetty strategia hyväksytään vain vuodelle 2012.

 

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto