Sari Virran aloite ”SELVITYS OTALAMMEN BUSSIYHTEYKSIEN TURVAAMISEKSI”

elokuu 6, 2012 | Kategoria: valtuusto 01/2012

SELVITYS OTALAMMEN BUSSIYHTEYKSIEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUIDEN SAATAVUUDEN VARMISTAMISEKSI

Vihdin kunnan joukkoliikennetarjonta on huonoa. Vain Nummelassa asuvien osalta joukkoliikenneyhteydet Helsinkiin ovat tyydyttävät ja vuorotarjonta on riittävää. Vihti ei menesty sillä strategialla, että kaikki kehitys ja palvelut keskitetäään Nummelaan.

Kunta kilpailuttaa parhaillaan ostoliikenteenä hoidettavia linja-autoreittejä, pääasiassa ne ovat oppilaskuljetuksia.

Näiden kuljetusten osalta pääosassa ovat peruskouluoppilaat, vaikka nuoret tarvitsevat kulkuyhteyksiä myös peruskoulun jälkeisiä opintojaan varten. Kunnan sisällä Nummela on liikenteellisesti aika hyvä solmukohta: Nummelasta menee autoja Helsinkiin ja Lohjalle.

Kunnan tulisi huomioida laajemmin myös jatko-opintojaan suorittavien nuorten linja-autovuorojen tarpeet. Erityisen huonoksi on tilanne ajautunut Otalammen osalta, mistä ei pääse Helsinkiin, mutta ei myöskään Nummelaan.

Reittiliikenne on rapistunut monien vuorojen osalta vuosien ajan ja tälle vuodelle Ely-keskus lopettaa taas useamman Vihdin läpi kulkevan vuoron. Pahiten nämä Ely-keskuksen lopettamat vuorot kohtelevat taas Otalammen ja kirkonkylän asukkaita.

Kunnan tulee vastata siitä, että palvelut ovat kuntalaisten saavutettavissa. Nummelaan, missä palveluja on muita taajamia monipuolisemmin, tulee päästä muualta Vihdistä. Esimerkiksi nuorten tulee päästä Nummelaan lukioon tai Nummelan kautta ammattikouluun Lohjalle. Kyseessä on nuoren tulevaisuuden valinnat, joita tämä liikenneyhteyksien puuttuminen voi hankaloittaa. Meillä ei kuntana ole varaa edesauttaa sellaista kehitystä, missä on vaarana nuoren syrjäytyminen. Vuorot eivät luonnollisestikaan palvele vain opiskelijoita, vaan aikuisväestöä yhtälailla.

Otalammella asuva nuori voi helposti valita opiskelupaikan myös Nurmijärven puolelta Klaukkalasta. Siihen suuntaankin vuoroja on nykyisin heikosti tarjolla, jos ollenkaan. Lisäksi on lakkautettu Klaukkalan kautta Helsinkiin kulkenut vuoro, jossa on ollut runsaasti opiskelijoita ja työmatkaliikenteen käyttäjiä. Tämän vuoron lopettaminen kannattamattomana on herättänyt erityistä ihmetystä, koska autossa on aina ollut hyvin matkustajia.

Vuorotyötä tekevä työmatkalainen ei voi Otalammelta kulkea enää töissä Helsingissä, ilman että siihen vaaditaan oma auto tai yöpymistä työvuorojen välissä Helsingissä.

Jos kunta haluaa olla vetovoimainen metropolialueen kunta, ovat tällaiset joukkoliikenteen alkeelliset syrjäseutuvuorot kaikkea muuta kuin kehittyvän kasvukunnan ominaisuuksia. Kun Otalammelle on kaavoitettu ja haluttu kasvua, ei näitä liikenneyhteyksiä Otalammelta muualle Vihtiin tai muihin kuntiin voida jättää vain markkinoiden voittoa tuovien vuorojen varaan, vaan kunnan on itsekin tehtävä asialle jotakin.

Esitän, että kunta selvittää Otalammen kulkuyhteydet Nummelaan ja Klaukkalan kautta Helsinkiin ja kartoittaa vuorojen tarpeen ja kysynnän. Kunnan tulee voimakkaammin vaikuttaa Ely-keskukseen, ettei lisää vuoroja voida elinvoimaisuuden ja ihmisten syrjäytymisuhan takia lakkauttaa. Kunnan tulee omin toimin turvata riittävät kulkuyhteydet opiskelujen takia sekä asukkaiden asioimisen vuoksi, esimerkiksi palveluliikennevuorojen muodossa.

Sari Virta

aloitteessa mukana myös Karita Seuranen, Maija Jakka

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto