Sari Virran puhe kesäkuun 2012 valtuustossa Haimoon koulun ja päiväkodin hankesuunnitelmasta

elokuu 6, 2012 | Kategoria: valtuusto 06/2012

Käsittelemme jälleen Haimoon kouluasiaa. Tämän valtuustokaudenkin aikana olemme moneen otteeseen käyneet keskustelua eri päätöksien yhteydessä siitä, miten Haimoon kylän osalta ratkaistaan opetuksen toteuttaminen. Monet täällä istuneista tuntevat asiaa jo aikaisempien valtuustokausien ajalta.

Valtion teknologian tutkimuskeskus VTT:n mukaan rakennusten purkaminen ja uuden rakentaminen on viime vuosina noussut korjaamisen vaihtoehdoksi. VTT:n laskelmien mukaan on arvioitava vastaavatko rakennukset korjattuna tuleviin vaatimuksiin; toiminnallisuuteen, ekologisuuteen, energiatehokkuuteen. Lisäksi oleellista laskelmien tekemisessä on se, mitkä ovat uuden ja vanhan peruskorjatun rakennuksen vuosittaiset ylläpitokustannukset. Kalliimpi uudisrakennus tuo yleensä muutamassa vuodessa kustannukset takaisin ylläpitokustannusten säästöinä verrattuna siihen, mitä vanhan peruskorjatun ylläpitokustannukset ovat. Tämä voidaan osoittaa myös Haimoon hankesuunnitelmissa. Rakennelmilla ja järjestelmillä on väistämättä omat rajalliset käyttöikänsä. Ikuista ei voida tehdä koskaan.

 

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän mielestä rakennetun ympäristön tulee olla turvallinen, terveellinen ja palveleva. Lisäksi helppokäyttöinen, sujuvan toiminnan mahdollistava, järkevästi suunniteltu ja rakennettu sekä kaukonäköisesti hoidettu. Näitä linjauksia löytyy VTT:n raporteista.

 

Haimoolaiset ovat olleet aktiivisia ja osoittaneet jo vuosien ajan halukkuutta toteuttaa kouluhanketta rakentavassa yhteistyössä. Haimoolaiset ovat moneen otteeseen todenneet, etteivät he vaadi luksusta. He haluavat lapsille ja nuorille tilat, missä perusopetuslakia voidaan noudattaa.

On ollut suorastaan naurettavaa edes tuoda päätöksentekoon sellaista vaihtoehtoa, ettei Haimoon uuden koulun yhteydessä olisi liikuntatiloja. Esitys, että oppilaita kuljetettaisiin Otalammen puolelle Härkälän koulukiinteistön tiloihin liikuntatunneille ei ole oikein järkeenkäypä sekään. Istutetaan lapsia ensin mennen tullen bussissa, jotta lapset pääsevät liikkumaan. Meillä päättäjillä on varmasti hyvin tiedossa, miten arkiliikunnan määrä on romahtanut ja miten tämä kokonaisuus kaiken kaikkiaan uhkaa lasten ja nuorten terveyttä ja puhumattakaan vanhemman väestön terveydentilasta liian vähäisen liikunnan vuoksi. Liikkumisen perusta luodaan lapsuudessa. Koska kaikki lapset eivät tule koskaan harrastamaan liikuntaa ohjatusti seuratoiminnan parissa, on päiväkodin ja koulun merkitys liikuntakasvatuksessa ja liikuntakipinän synnyttämisessä aivan keskeinen.

 

Lapsen motoriikan ja liikunnallisten taitojen kehittämiseen tarvitaan myös liikuntatiloja. Kaikkea liikuntaa ei voida toteuttaa ulkona, ja olosuhteita nekin vaativat erilaisine kenttineen ja piharatkaisuineen.

 

Liikuntasalia ei suinkaan rakenneta vain haimoolaisten päiväkotilasten ja koululaisten käyttöön. Se palvelee kyläläisten lisäksi luonnollisesti laajemminkin vihtiläisiä, koska sinne voidaan antaa liikuntavuoroja vihtiläisille urheiluseuroille. Tilojen monikäyttöisyys on myös ilmeinen erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseksi.

 

Meidän on tunnustettava se tosiasia, että jos haluamme jatkuvaa kasvua, meillä on säännöllisesti investointitarpeita päiväkoti- ja koulurakentamisessa. Sen eteen tekee työtä myös perustettu investointiryhmä. Lapsiin ja nuoriin kohdistuvat toimeenpiteet kohdistuvat aina tulevaisuutta varten. Me luomme olosuhteita ja tuotamme palveluita tukeaksemme lasten kasvua ja kehitystä kohti aikuisuutta.

Usein todetaan, etteivät seinät ja tilat ratkaise asioita, vaan sen ratkaisee sisältö eli tässä tapauksessa opetus ja muut tukitoimenpitee. Kyllä tilaratkaisuillakin on merkitystä myös itse sisällön toteuttamiseen. Kun tilat ovat toimivat, vapautuu opettajilta ja muulta henkilökunnalta enemmän aikaa varsinaiseen asiaan eli sisällön kehittämiseen ja tukitoimiin. Tämähän on aivan luonnollista.

Luonnollista ei oikein ole se, että kunnassamme joudutaan säännöllisesti vääntämään näistä asioista kättä. Haimoolaisiltakin on erikseen vaadittu yhteistyötä sen varmistamiseksi, että uudisrakentaminen pysyy suunnittelun mukaisesti talousarviossaan eli 5,3 miljoonassa. Tämä lienee aika harvinaislaatuista, että kyläläiset, kunnan asukkaat selvittävät rakentamisvaihtoehtoja ja kustannuksia. Kyllähän nämä asiat kuuluvat viranhaltijoille silloin, kun kyseessä on näinkin mittava asia kuin koulurakentaminen. Nämä selvitykset osoittavat kuntalaisten suurta sitoutuneisuutta yhteiseen asiaan. Tästä aloitteellisuudesta ja upeasta yhteistyöstä kiitos haimoolaisille.

 

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on esityksen kannalla: Haimooseen uudisrakennus liikuntasaleineen ja teknisen työn tiloineen.

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto