Sari Virran puhe kesäkuun 2012 valtuustossa tarkastukertomuksesta

elokuu 6, 2012 | Kategoria: valtuusto 06/2012

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä kiittää tarkastuslautakuntaa jälleen erinomaisesta työstä. Arviointikertomus on johdonmukaisesti laadittu, selkeä raportti ja arviointi siitä, miten valtuuston päätöksiä on eri hallintokunnissa toteutettu. Arviointikertomus selventää valtuutetuille myös sitä, onko tuloskortteihin ja mittareihin tehty niitä muutoksia, mihin viime vuoden arviointikertomuksessa kiinnitettiin huomiota.

 

Arviointikertomuksessa tulee esiin se tosiseikka, ettei erityisesti lautakuntien kokouksia saada tavoiteajassa, kahdessa tunnissa läpi. Tavoitteena tässä mittarissa on sujuva valmistelu ja päätöksenteko. Sinänsä kyseiselle tavoitteelle ei välttämättä ole hyvä mittari kokouksen keston rajaaminen. Tarkastuskertomuksessa on kiinnitetty huomiota esityslistojen lyhyyteen tai pituuteen. Kokemuksen perusteella asialistan lyhyyskään ei välttämättä ennusta kokouksen kestoa.

Tässä yhteydessä Vasemmistoliiton valtuustoryhmä haluaa kiinnittää huomiota valtuuston kokousten valmisteluun. Tänään meillä on vuoden kolmas kokous ja sanalla sanoen esityslista on luvattoman pitkä. Hyvän hallintotavan mukaista lienee valmistella ja jakaa asioita vähän tasaisemmin eri kokouksiin. Kun luottamushenkilö valmistautuu ja perehtyy asioihin hyvin, vie tällaisen paperimäärän omaksuminen aikaa; aikaa, jota on alle viikko töiden ja muiden velvoitteiden ohella. Tiedämme jo etukäteen, että tänä iltana kokouksemme venyy iltamyöhään. Pitkän kokouksen aikana vireystila laskee, vaikka kaikkiin asioihin pitäisi pystyä keskittymään yhtälailla.

 

Tämän kokouksen vaatiman paperimäärän osalta tulee myös mieleen sähköisen kokouskäytännön edut. Nyt muutamia asiakirjoja on kopioitu osalle valtuutetuistakin moneen kertaan, kun ne ovat olleet jo lautakuntakäsittelyn yhteydessä jaossa. Sähköiseen kokouskäytäntöön siirtymisen toivoisi meidänkin kunnassamme laajenevan käsittämään koko luottamusorganisaatiota.

 

Nostan vielä toisen asian tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta: se on toimivan kevyen liikenteen verkoston merkitys, joka ilmenee parissakin kohtaa tarkastuskertomusta. Koulukuljetuskustannusten nousun yhteydessä siihen on kiinnitetty huomiota. Arviointikertomuksessa todetaan, että keskusten välinen yhteisen suunnittelun tarve korostuu tässä kevyen liikenteen verkoston suunnittelussa.

Vasemmistoliiton valtuuustoryhmän mielestä tämä on erinomainen esimerkki suunnittelussa, missä tarvitaan kaikkia hallinnonaloja eli keskuksia mukaan. Kevyen liikenteen väylät ovat kuntalaisten arjen sujuvuuden ja hyvinvoinnin kannalta oleellisia. Ne helpottavat arkiliikkumista, asiointia, turvallista eri ikäisten kuntalaisten liikkumista. Kevyen liikenteen väylät ovat suomalaisten suosituin liikuntapaikka. Kevyen liikenteen väylästöihin investoiminen on koko kunnan asia, koska sillä on suoria ja epäsuoria vaikutuksia laajasti kunnan talouteen ja mikä tärkeintä kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin.

 

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä kiittää tarkastuslautakuntaa hyvästä työstä ja näillä hyväksyy arviointikertomuksen 2011 sekä siihen sisältyvän päätösesityksen.

 

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto