Sari Virran puhe kesäkuun 2012 valtuustossa vuoden 2011 henkilöstöraportista

elokuu 6, 2012 | Kategoria: valtuusto 06/2012

Henkilöstöraportti on osoittautunut hyväksi työkaluksi seurata ja arvioida kunnan palvelujen tärkeimmän resurssin eli henkilöstön tilaa ja sitä kautta kunnan toimintaa. Kuten raportissa todetaan, johtopäätökset auttavat tulevan toiminnan suunnittelussa.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä pitää hyvänä tätä säännöllistä ja hyvin toteutettua raportointia.

Raportissa on huolestuttavia asioita. Viime vuonna vähän harhauttaenkin uutisoitiin, että henkilöstön sairauspoissaolot olivat vähentyneet, kun silloisessa raportissa nähtiin kuitenkin lyhytaikaisesten sairauspoissaolojen merkittävä kasvu. Nyt meillä on edessämme tieto, että kaiken kaikkiaan sairauspoissaolot ovat kasvaneet aika hälyttävästikin.

Henkilöstöraportista selviää kyllä syitä, mistä nämä johtuvat eli ne ovat pääsääntöisesti tuki- ja liikuntaelinsairauksia, erilaisia hengitysinfektiosairauksia ja mielenterveyden ongelmia.

Näitä syitä myös on osaltaan selitetty työn fyysisellä kuormittavuudella ja rasituksella sekä henkilöstön ikääntymisellä. Erilaiset hengitysinfektiot lienevät seurausta kunnan eri kiinteistöjen huonosta sisäilmasta. Tätä ei kuitenkaan raportissa analysoida. Kuten ei sitäkään, mikä osuus on sijaiskiellolla ja vapaaehtoisilla palkattomilla vapailla. Onhan selvää, että palkattomien vapaiden pitäminenkin kuormittaa eri osastoja ja henkilöstöryhmiä, erityisesti jos vuosittain samat ihmiset pitävät palkatonta vapaata ja samat ihmiset puolestaan ovat töissä ja tekevät kenties ylikuormituksellakin töitä.

Henkilöstöraportista selviää, että erilaisia toimenpiteitä on jo käynnissä ja tehtykin työkykyä ylläpitävävänä toimintana.

Työkyvyn ylläpitäminen on osa laajempaa työssäjaksamista ja työssähyvinvointia, joka on suunnitteltu henkilöstöstrategiaan. Johtamisella ja lähiesimiestyöllä on selkeä yhteys työhyvinvointiin. Tätä osuutta on myös työtyytyväisyyskyselyissä ja lähtöhaastatteluissa selvitetty ja niistä onkin havaittavissa, että tekemistä riittää vielä johtajuuden ja esimiestyön kehittämisessä. Kannustan kiinnittämään tähän erityistä huomiota. Oma tärkeä osansa on toki työyhteisötaidoilla kokonaisuudessaan eli johtamistaitojen, alaistaitojen ja kumppanuustaitojen yhteisellä kokonaisuudella.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on koko valtuustokauden ollut huolissaan kunnan henkilöstömäärästä. Henkilöstöä on edelleen niukasti nopeasti kasvaneen kasvukunnan tarpeisiin. Onneksi pientä muutosta on nähtävissä muutamilla menossa olevilla tai tulevilla rekrytoinneilla. Myös uusi kunnanjohtaja on kiinnittänyt huomiota siihen, ettei esimerkiksi sijaiskielto ja tätä valtuustokautta leimanneet henkilöstösäästöt vapaaehtoisine palkattomine vapaineen voi olla jatkuva toimintamalli.

Viime vuonna olimme henkilöstöraportin osalta siinä tilanteessa, että pitkät sairauspoissaolot olivat vähentyneet ja lyhyet lisääntyneet. Nyt tilanne on päinvastainen. Emme siis ole vielä päässeet tasapainoon, emmekä näkemään, miten hyväksymämme henkilöstöstrategia vaikuttaisi henkilöstöön myönteisesti.

Viime vuotisessa puheessani totesin, että tärkeää on myös analysoida sitä, mitä näistä raporteista, luvuista ja taulukoista ei näy selvästi. Eli juuri kiinteistöistä aiheutuva henkilöstön sairastaminen, sijaiskiellon ja vapaaehtoisten palkattomien vapaiden vaikutus henkilöstöön sairastuvuuteen.

Lähtötilannehaastatteluista ilmenee, että tyytymättömimpiä ollaan oltu kehittymismahdollisuuksiin ja palkkaukseen. Toivottavasti Vihdin häpeäpilkku eli koulutusrajoitus saadaan myös purettua. Emme voi profiloitua hyvänä työnantajana ja vetovoimaisena kuntana, jos emme huolehdi jatkuvasta henkilöstön kouluttamistarpeesta.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä kiittää paikalla olevia viranhaltijoita henkilöstön johtamisesta ja koko henkilöstöä sitoutumisesta jälleen kerran kunnan säästötavoitteisiin ja kustannusten hallintaan. Vapaaehtoisia palkattomia päiviä pidettiin kaikkiaan 3200 päivää.

Valtuustoryhmämme hyväksyy raportin tiedoksi.

 

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto