Sari Virran puhe tammikuun 2012 valtuustossa: kunnanjohtajan valinta

elokuu 6, 2012 | Kategoria: valtuusto 01/2012

Sari Virta piti Vihdin Vasemmistoliiton puheenvuoron 30.1.2012 valtuustossa, kun valtuusto äänesti uudesta kunnanjohtajasta.

Olemme valitsemassa kunnallemme uutta johtajaa. Millaisen johtajan me haluamme? Millaisen johtajan me tarvitsemme? Tätä me valtuutetut kysymme nyt itseltämme tehdessämme valintaa.

Tarvitsemme henkilöstöjohtajaa, joka innostaa henkilöstön tekemään parhaansa tässä tilanteessa, missä meillä ei ole riittävä henkilöstöresurssi käytössämme.

Tarvitsemme osaajaa, joka tuntee kuntakentän, hallitsee pykälät ja osaa johtaa kuntaa hyvässä ja avoimessa vuorovaikutuksessa luottamusjohdon kanssa.

Tarvitsemme elinkeinopoliittista osaajaa, joka saa luotua Vihtiin uusia työpaikkoja ja joka näkee kunnan markkina-arvon esimerkiksi matkailun edistämiseksi.

Tarvitsemme visionääriä, jolla on näkemystä Vihdin kaltaisen voimakkaan kasvukunnan vahvuuksista, tulevista valinnoista ja suunnasta täällä metropolialueen reunalla.

Emme tarvitse ihmeiden tekijää, vaan tarvitsemme kovaan työhön sitoutuneen johtajan, joka osaa verkostoitua ja saa äänensä kuuluville erilaisissa kuntayhteistyön foorumeissa.

Hyvä kuntajohtaja menestyy yhdessä henkilöstön kanssa, tekee hyvää yhteistyötä luottamusjohdon kanssa ja tuo kuntaa esille oikeissa paikoissa.

Kunnanjohtajan paikka kiinnosti ilahduttavan monia. Saimme hyvin hakemuksia ja pari suostumusta virkaan. Valintatyöryhmäksi muotoutui kunnanvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajisto.

Valitsemme kuntajohtajan demokraattisesti. Me valtuutetut päätämme hetken päästä, kenestä tulee Vihdin kunnan uusi johtaja. Kuntamme avoimen ja luottamuksellisen päätöksentekokulttuurin lisäämiseksi olisin toivonut valintatyöryhmältä parempaa tiedotuslinjaa. Yhtään ainoaa viestiä valintaprosessin etenemisestä ei lähetetty valtuustoryhmille. Ei olisi vaatinut paljon aikaa tai vaivaa, jos vaikka sähköpostilla olisi tiedotettu, ketkä hakijajoukosta kutsutaan haastatteluun ja sen jälkeen, ketkä haastattelujen perusteella otettiin jatkoon. Meillä kaikilla on tänään se yksi ääni tässä kunnanjohtajan valinnassa, joten demokratian arvostamisenkin näkökulmasta myös pienempiä valtuustoryhmiä olisi ollut asiallista pitää ajan tasalla tästä prosessista. Tässä valitaan koko kunnalle johtajaa, ei vain suurimmille valtuustoryhmille.

Nythän osa meistä valtuutetuista on saanut lukea paikallislehdistä, miten valintaprosessi on milloinkin edennyt.

Se, mitä tulee valintatyöryhmän ja kunnanhallituksen puheenjohtajan antamiin julkisiin lausuntoihin hakijoista, on osin asiatonta ja ei hyväksyttävää. En ymmärrä, miten jotakin hakijaa voidaan tai on lupa julkisesti arvostella, suorastaan mollata kesken tällaisen prosessin. Asiaankuuluvaa lienevät sellaiset lausunnot, joissa neutraalisti kerrotaan hakijoista tai loppusuoralla olevista hakijoista jotain. Lausunnot virkaa tällä hetkellä hoitavasta Myllymäestä ovat olleet halpa-arvoisia.

Ilahduttavaa olikin, kun paikallislehden pääkirjoituksessa oikaistiin tilanne. Tällä oikaisulla osoitettiin pari asiaa: se, että kunnanhallituksen kokouksia ei olekaan kaikilta osin valmisteltu siten kuin kuuluu eli puheenjohtajisto ei ole kokoontunut, koska kunnanhallituksen puheenjohtaja ei ole nähnyt sitä tarpeelliseksi.

Ja se, että näin tapahtuessa, ei voida välttyä johtopäätökseltä, että toiminta on ollut tarkoitushakuista kunnanhallituksen kokouksen kulun sekä julkisuuteen annettujen lausuntojen osalta. Jos kokoomuksen valtuustoryhmä hyväksyy tällaisen käytöksen, olen ihmeissäni. Samoin voi ihmetellä hyvässä yhteisymmärryksessä asioita valmistelevan keskustan osalta samaa asiaa: onko tällainen toiminta asiallista ja hyväksyttävää?

Olen harmissani ja pahoillani siitä, että joudun nämä asiat ottamaan esille. Harmissani siksi, koska haluaisin, että voisimme avoimessa luottamuksen ilmapiirissä tehdä hyviä päätöksiä koko kunnan parhaaksi, kuntalaisen hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Valintatyöryhmän jäsenistä osa on julkisesti paikallismediassakin painottanut, että kuntaan halutaan kuntajohtamisen kokemusta omaava henkilö, osaamista ja vahvaa johtajuutta suuren alaismääränkin takia.

Tässä kohtaa onkin syytä ihmetellä ja kysyä, miksi sitten alunperin ei haastatteluihin edes kutsuttu hakijoita, joilla on laajaakin kuntajohtamisen kokemusta ja näitä ominaisuuksia, joita erityisesti sekä kokoomus että keskusta painottavat. Jokin logiikka tässä valintaprosessissa siis tämän vaatimuksen ja asian toteutuksen suhteen mättää.

Valintaa ollaan nyt tekemässä lähettämättä yhtään hakijoista testauksiin. Pakko todeta, ettei tätä valintaprosessia ole hoidettu niin hyvin kuin olisi olettanut. Tässä salissa on varmasti monia, jotka ovat olleet rekrytoinneissa mukana ja pyydänkin nyt kaikkia teitä miettimään, onko tämä prosessi mielestänne hoidettu parhaalla mahdollisella tavalla!

Kunnanhallitus esittää kunnanjohtajan tehtävään Sami Miettistä, nykyistä Pielaveden kunnanjohtajaa. Miettinen ei vakuuttanut minua haastattelussa. Hän ei tuonut mitään sellaista esiin, mikä olisi nostanut hänet muiden hakijoiden yläpuolelle. Kysyessäni, mikä olisi hänen lisäarvonsa, etunsa suhteessa muihin hakijoihin hän toisti jo aikaisemmin vahvuudeksi ilmoittamansa asuntotuotanto-osaamisensa.

Tämäkö on asia, mitä Vihdin kunta erityisesti kunnanjohtajalta haluaa? Miettisen kolmivuotinen kokemus on kunnasta, jossa on noin 5000 asukasta; kunnasta, jonka henkilöstömäärä on oleellisesti pienempi kuin Vihdissä. Näidenkään asioiden osalta hän ei siis osoita sellaista ylivertaisuutta, että juuri hänet pitäisi valita Vihdin kunnan johtoon.

Monessa kunnassa kunnanjohtajan valinta pystytään tekemään yksimielisesti. Se vaatii kuitenkin aivan toisenlaisen prosessin kuin mitä Vihdissä on nyt tehty. Yksimielinen valinta olisi tietysti kunnanjohtajan työn kannaltakin ihanteellista: tulla kuntaan, missä on koko valtuuston tuki valintatilanteessa ollut takana.

Olemme valitsemassa kuntajohtajaa, jolloin poliittiset intohimot pitäisi pystyä unohtamaan ja luoda aito valintatilanne parhaan johtajan saamiseksi. Kunnanhallituksen äänestyspäätöksellä aikaansaatu esitys kertoo karua kieltään siitä, miten tätä prosessia on tuotu maalia kohti.

Näillä kommenteilla Vihdin Vasemmistoliitto valmistautuu äänestämään kunnanjohtajasta. Kannatamme SDP:n ja VIhreiden tekemiä esityksiä ja tuemme Juha Myllymäkeä kunnanjohtajaksi.

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto