VIHDIN VASEMMISTOLIITON TAVOITTEET KUNTAVAALEISSA 2012

elokuu 14, 2012 | Kategoria: Yleinen

Olemme listanneet syksyn kuntavaaleihin Vihdin Vasemmistoliiton tavoitteita.

Julkiset terveyspalvelut laadukkaiksi ja saavutettaviksi

 • riittävästi henkilökuntaa terveydenhuoltoon
 • lisää päivystysaikoja lääkäriin
 • kouluterveydenhoitoon lisää resursseja
 • ikäihmisten hoiva ja hoito kuntoon
 • vammaispalvelut toimiviksi

 Lapsille ja nuorille paras mahdollinen tuki

 • toimivat neuvolapalvelut lapsiperheiden tueksi
 • perhepäivähoito elinvoimaiseksi
 • perusopetukseen riittävän pienet ryhmäkoot
 • iltapäiväkerhotoiminnan laatu turvataan
 • psykologi- ja kuraattoripalveluja lisää
 • liikkuva koulupäivä kunnan kaikkiin kouluihin

 Kunnon palvelut ikäihmisille

 • omaishoitoon lisää resursseja
 • kotihoito kuntouttavaksi

 Viihtyisä ja turvallinen ympäristö kuntalaisille

 • vuokra-asuntotuotantoa lisätään
 • kaavoituksessa muistetaan myös viher- ja puistoalueet
 • Nummelan torialueesta kehitetetään ihmisten kohtaamispaikka
 • työpaikkaomavaraisuutta kasvatetettava monipuolisin toimin
 • kulttuuripalveluja kaikille kuntalaisille
 • vesistöjen suojeluun panostetaan

 Liikenneverkko kattavaksi ja monipuoliseksi

 • joukkoliikenne toimivaksi ja kaikkien kuntalaisten saavutettavaksi
 • kunnan liityttävä HSL:n jäseneksi
 • liityntäpysäköinnistä huolehditaan
 • palveluliikenne tarpeeksi kattavaksi
 • kevyen liikenteen väyliä rakennettava lisää

 Henkilöstö on voimavara

 • riittävä henkilöstömäärä turvaa palvelut kasvukunnassa
 • sijaiskieltojen on loputtava
 • palvelujen yksityistäminen ja yhtiöittäminen pidettävä kurissa

 Kuntalaisen ääni kuuluviin

 • lähidemokratia toteutuu nimenomaan kuntatasolla
 • yleisötilaisuuksia ja kuntalaisten kuulemista lisättävä
 • lapsen ja nuoren ääni otettava myös päätöksentekoon mukaan

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto