Karita Seurasen puhe syyskuun valtuustossa: kunnan strategian päivitys 2013

syyskuu 12, 2012 | Kategoria: valtuusto 09/12

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut paikallaolijat,
Olemme nyt päivittämässä kunnan strategiaa vuodelle 2013. Kyse on päivityksestä, ei uudesta asiakirjasta joten en viitsi alkaa toistamaan aiempien vuosien kommentteja startegiasta vaan otan vain muutaman asian päivityksestä.

Viime vuonna valtuutettu Virta ihmetteli sivunumeroiden puuttumista. Myös tästä asiakirjasta puuttuvat sivunumerot. Ei olisi iso asia laittaa asiakirjoihin sivunumeroita. Viime vuonna strategiaan lisättiin olemassa olevat henkilöstö-, ilmasto- ja elinkeinostrategiat. Vuonna 2012 valtuusto hyväksyi vielä asuntostartegian, joka nyt listasta puuttuu. Puuttuuko kenties sen vuoksi että on voimassa vain vuoden 2012? Vai onko strategia unohtunut listalta? Mikäli kyseessä on unohdus, tulee puuttuva strategia lisätä listaukseen.

Jälleen kerran kuntalaisia kehotetaan käyttämään yksityisiä palveluita. HVYINVOIVAT KUNTALAISET- tekstissä kerrotaan palvelujen tuotantotavasta. Vaihtoehtoisten tuotantotapojen loppuun on lisätty teksti “tai tuo muuta arvostettua etua”. Mikä on tämä muu arvostettu etu? Millä se mitataan ja kuka sen määrittelee? Vasemmistoliitto ajaa palveluiden tuottamista omana työnä.

Strategiassa edelleen todetaan jälleen kerran, että palveluverkossa on yli 30% tarpeen ylittävää tilaa, kouluissa jopa yli 40%.Tämän perusteella lapsilla oli erittäin väljät tilat niin kouluissa kuin päiväkodeissa. Kaikkialla ei kuitenkaan ole aina väljää. Tulee muistaa, että Myrskylänmäen päiväkoti tiedettiin jo liian pieneksi ennen kuin alkuperäisen rakennuksen kaivuutyöt olivat edes alkaneet. Nyt päiväkotia ollaan jo laajentamassa. Otalammella sekä päiväkoti että koulu tulivat välittömästi täyteen ja nyt ollaan turvauduttu vanhoihin rakennuksiin. Lankilan päiväkotia jouduttiin laajentamaan jo muutaman vuoden jälkeen. Joten kunnassa on rakennettu myös valmiiksi liian pieniä kiinteistöjä.

Kriitiset menestystekijät on vaihdettu kuntapäämääriin. Osa tavoitteista on saatu hyvin tiivistettyä lyhyempään ja selkeään muotoon. Tosin karsintojakin on tehty, kuten kohdasta “turvallinen ja vetovoimainen elinympäristö” on mainittu ainoastaan joukkoliikenne ja kevyenliikenteen väylät. Ilmastostrategia on poistettu kuntakortista kokonaan. Kunta on kuitenkin sitoutunut noudattamaan ilmastostrategiaa.Onneksi strategia mainitaan kuitenkin tekstiosuudessa.

Näillä sanoilla Vasemmistoliiton valtuustoryhmä hyväksyy Vihdin kunnan tasapainotetun strategian vuodelle 2013.

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto