Vihdin Vasemmiston valtuustokauden 2009-12 tekemisiä

syyskuu 12, 2012 | Kategoria: Yleinen

Paikallislehteen piti ilmoittaa puolueen omia tekemisiä tällä valtuustokaudella. Tässä meidän tekemä yhteenveto tästä valtuustokaudesta  v. 2012 alkuun mennessä. Lisää aloitteita ja kannanottoja on tehty myös tämän vuoden puolella.

– Aloite siitä että tiedotetaan mahdollisuudesta laittaa lapsi ip-hoitoon myös perhepäivähoitajan luo: kunta lisännyt tekstin ip-hakulomakkeisiin
– Aloite valtuutettujen yhtenäisistä sähköpostiosoitteista: valtuutetuille avattu vihti.fi sähköpostiosoitteet
– Aloite yhdistysparlamentin perustamisesta: yhdistysparlamentti perustettiin, mutta valitettavasti sen toiminta lopetettiin = on harmillista, ettei Vihdissä nähty sitä parlamenttiin sisältyvää mahdollsuutta ajaa kolmannen sektorin asioita ja tukea sekä järjestöjen omaa työtä, että kuntalaisten hyvinvointia

Olemme johdonmukaisesti halunneet turvata lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja huolehtia kunnan henkilöstön jaksamisesta torjumalla sijaiskiellot ja esittäneet niiden poistamista. Samaa johdonmukaisuutta olemme esittäneet ennaltaehkäisevään toimintaan lisäämällä resurssia esim. neuvoloihin ja kouluterveydenhuoltoon, missä Vihdissä on vuosia menty alimitoituksella. Ylipäätään Vihdissä ei toimita henkilöstöresurssipuolella kehittyvän kasvukunnan tavoin. Erityisesti olemme kunnostautuneet varhaiskasvatuksessa esim. perhepäivähoitajien tukemisella ja perhepäivähoitomuodon kehittämisellä.
Teknisellä puolella yritimme estää nykyiset säästöt eli mm. rakennusten kunnossapitoon enemmän rahaa. Nyt on moneen kertaan teknisellä puolella todettu että rahaa kunnossapitoon pitäisi olla moninkertainen määrä nykyiseen. Rakennusten kunto heikkenee mikä johtaa taas suuriin investointeihin.
Emme halunneet lakkauttaa Vihdin terveyskeskusta. Emme ole halunneet säästää Karviaisessa mm. vuodepaikkoja vähentämällä, omaishoidon tuesta ym.
Puolustimme aktiivisesti Otalammen neuvolaa. Olemme koko ajan kannattaneet Haimoon uuden koulun rakentamista.
Olisimme ennemmin nostaneet veroprosenttia, jotta järjettömiltä säästöiltä olisi vältytty.

Olemme ajaneet avoimempaa poliittista päätöksentekokulttuuria ja valmistelua valtuustoon. Olemme ehdottaneet esim. budjettiseminaaria / seminaaripäivää ja neuvottelukulttuuria budjettiasioihin. Lisäksi olemme halunneet säilyttää nykyistä enemmän valtaa valtuustolla, eikä siirtää sitä kunnanhallitukselle.

Kismittämisen puolelle on jäänyt Vihdin strategian suoranainen runttaaminen läpi epäjohdonmukaisena ja epäloogisena, paperina, josta ei Vihdin tahtotila ilmene. Ja strategian vaikuttavuus onkin tullut todettua: meillä on aika toimimaton strategia. Sekin harmittaa, ettei palveluverkkoselvitystä saatu tehtyä ”loppuun”. Kasvukunnalle olisi tärkeää suunnitelmallisuus ja johdonmukaisuus. Sitä emme oikein ole ymmärtäneet, kun oikeisto haluaa Vihtiin kovaa kasvua koko ajan ja sitten samalla kuitenkin ihmetellään kovaa investointitahtia päiväkoti- ja koulutarpeiden osalta. Jos halutaan kasvua, pitää ymmärtää myös jatkuva investointien tarve.
Kunnassamme ei ole tarpeeksi kehittämisotetta, kun henkilöstöresurssi on vedetty niin niukaksi.
Ilmastostrategiakin on jäänyt toteuttamisen osalta torsoksi.

Yhteistyö vihreiden kanssa on ollut ilahduttavan monipuolista. Yhteistyötä on tehty myös demareiden kanssa.
Loppukaudenkin jatkamme kuntalaisia kuuntelevalla linjalla. Kaikki valtuutetun työ ei suinkaan näy valtuustosalissa. Paljon on sitä työtä, missä vastataan kuntalaisten kysymyksiin, soittoihin, selvitetään kuntalaisten puolesta asioita ja osallistutaan tilaisuuksiin ja tehdään yhteistyötä myös viranhaltijoiden kanssa näissä erilaisissa kuntalaisten yhteydenotoissa. Jatkamme työtä kuntalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto