Arkisto ajalle lokakuu, 2012

Sari Virran puhe lokakuun valtuustossa: Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

lokakuu 6, 2012 | Kategoria: valtuusto 10/12

Valtuutettu Sari Virta piti Vihdin Vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta vuodelle 2012.

Suomessa on tällä hetkellä 93 000 lastensuojelun asiakasta ja vain 2500 lastensuojelun työntekijää. Nämä luvut osoittavat, että tässä puhumme todella tärkeästä ja suuruusluokaltaan merkittävästä asiasta. Nämä luvut myös luovat merkitystä siihe, miksi kannattaa resurssoida ennaltaehkäisevään toimintaan. Hyväksyttävänä oleva lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on 1.1.2008 voimaan tulleen lastensuojelulain seurausta. Laki velvoittaa kuntia laatimaan lastensuojeluohjelman, joka painottaa ennalta ehkäisyä, varhaista puuttumista ja kunnan kaikkien toimijoiden roolia lasten suojelussa ja hyvinvoinnin edistämisessä.Suunnitelman tulee olla konkreettinen työ- ja ohjausväline resurssoida palveluja ja henkilötyövuosia.

› Lue koko artikkeli

Karita Seurasen puhe lokakuun valtuustossa: Vihdin kunnan omavelkainen takaus Kunta-Aravat Oy:n lainalle

lokakuu 1, 2012 | Kategoria: valtuusto 10/12

Valtuutettu Karita Seuranen piti ryhmäpuheenvuoron lokakuun 2012 valtuustossa Kunta-asunnot Oy:n pyytämästä omavelkaisesta takauksesta Kunta-aravat Oy:n lainalle.

› Lue koko artikkeli

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto