Karita Seurasen puhe 12.11 valtuustossa: hallintosäännön muuttaminen

marraskuu 21, 2012 | Kategoria: valtuusto 11/12

Ensiksi pitää antaa kiitokset päivitettävän hallintosäännön tekijälle. Päivitettävät kohdat on merkitty hyvin punaisella, jolloin lukija erottaa heti mitä muutoksia asiakirjaan on tehty ja vielä suluissa perustelut miksi muutokset on haluttu tehdä. Tämä helpottaa huomattavasti. Monesti olemme joutuneet vertailemaan nykyistä asiakirjaa päivitettävään ja lukemaan rivi riviltä ja etsiä tehdyt muutokset – ja toivottu että kaikki muutokset löytyy. Tästä aiheesta on ollut puhetta aiemminkin täällä valtuustosalissa ja toivonkin, että jatkossa kaikissa päivitettävissä asiakirjoissa otetaan sama käytäntö muutosten korostamisesta.

Osa muutoksista koskee vain sanamuutoksia. Suurimmat muutokset koskevatkin nykyisten teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan tulevia työnjakoja. Toimenkuvien jakamisella vähennetään ympäristölautakunnan tehtäviä huomattavasti. Tällä hetkellä työmäärät lautakunnissa ovat olleet varsin eritasoiset. Tänä vuonna ympäristölautakunta on kokoontunut 9 kertaa, pykäliä jo 87 kun tekninen lautakunta on kokoustanut vain 5 kertaa 36 pykälän verran mukaan lukien ilmoitusasiat ja seuraavat kokoukset. Näin myös kokouksiin käytetty aika on eri luokkaa eri lautakunnilla. Uuden lautakunnan tehtävänkuva nousee myös euromääräisesti kun tilahankkeiden hankesuunnitelmien hyväksymisen raja nousee 200 000 eurosta kolminkertaisesi 600 000 euroon. Ilmoitin kuntaan tuosta sivulla 8 olleesta virheellisestä tielautakunnan maininnasta kaavoitus- ja teknisen lautakunnan kohdalla. Tuo kohta nyt tulikin sitten korjattua eikä siitä tarvitse tehdäkään muutosehdotusta.

Oli positiivista huomata, että usea eri taho on antanut kommenttinsa uusiin hallintosääntöihin. Ja suurin osa muutosehdotuksista onkin huomioitu. Kuitenkin yhtä muutosehdotusta ei ole hyväksytty. Nyt päivitettävässä hallintosäännössä sivulla 3 Vihdin vesihuoltolaitos -liikelaitoksen johtokunnasta todetaan “Asiantuntijajäsenen tulee olla Vihdin kunnan tekninen ja ympäristöjohtaja”. Onko kyseisen tittelin omaava henkilö aina automaattisesti paras asiantuntija kyseiseen tehtävään ? Miksi mahdollisuus käyttää jotain muuta asiantuntijaa on evätty? Perusteluja tälle “tulee” sanalle ei ole mainittu. Vihdin Vasemmistoliiton valtuustoryhmä kannattaa Vihdin vesilaitoksen johtokunnan ehdotusta ja esittää tekstin muuttamista muotoon “asiantuntijajäsen voi olla Vihdin kunnan tekninen ja ympäristöjohtaja”.  Saman muutosehdotuksen on tehnyt myös KTN:n Vihdin paikallisyhdistys lausunnossaan.

Tämän muutosehdotuksen jälkeen Vihdin Vasemmistoliiton valtuustoryhmä hyväksyy esitetyn hallintosäännön.

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto