Sari Virran puhe 12.11 valtuutossa: tuloveroprosentti vuodelle 2013

marraskuu 21, 2012 | Kategoria: valtuusto 11/12

Kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen esityksen mukaan suurta hätäjarrutusta ei tarvita vuoden 2013 talousarvioon, joten sen vuoksi voidaan tuloveroprosentti pitää ennallaan. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä näkisi tässä asiassa kyllä paljon enemmän avaamista ja yhteistä keskustelua, mitä on ennen tätä valtuuston kokousta tehty. Talousarvioseminaari ei onnistunut vakuuttamaan, että esitetyllä tulopohjalla selvittäisiin ensi vuodesta. Ja ollaanhan talousarviota rakentamassa valmiiksi alijäämäiseksi joka tapauksessa.  Sen lisäksi meillä olisi aika suurta tarvetta myös kehittää tiettyjä osa-alueita, jotka nekään eivät kaikki onnistu ilman resurssilisäystä.

Kuntalain mukaan talousarvio ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kuntataloushan on luonteeltaan tasapainotaloutta. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna kunnan pitäisi pystyä kattamaan vuosittaisella tulorahoituksellaan käyttötalousmenot ja investoinnit. Investointeja ei voida perustaa kokonaan lainanottoon, mutta siihen yleensä ajaudutaan, koska tulorahoitus ei riitä kattamaan sekä käyttötalousmenoja ja investointeja.

Kuntataloudessa poistot usein alimitoitetaan ja nämä alimitoitetut poistot kumuloituvat tuloslaskelmiin kirjanpidollisiksi ylijäämiksi. Tämä taas vääristää seuraavaa taloussuunnitelmavuotta.

Tietäen tulevien vuosien investointitahdin, tietäen Nummelan koulun akuutin tilanteen, ensi vuoden muut investointipaineet, ollaan siis varsin erikoisessa tilanteessa, ettei kunnan tuloveroprosenttia nosteta. Kunnallistalouden emeritusprofessori Pentti Meklin varoitti jo pari vuotta sitten kuntia siitä, ettei kannata tukeutua tuloslaskelmiin, vaan tulee katsoa investointeihin, kertyneeseen lainakantaan ja vuosikatteeseen sekä kassavaroihin. Talouden tasapaino tai epätasapaino aukeaa Meklinin mukaan sieltä.

Olen tämän valtuustokauden kuluessa joka syksy esittänyt, että perehtyisimme tulevan vuoden budjettiin kunnolla, neuvottelisimme asioista, tekisimme aitoa yhteistyötä – myös me päättäjät ja viranhaltijat keskenämme. Tähän esitykseen ei ole haluttu tarttua! Ei ilmeisesti, koska esitys tulee täältä vasemmalta. Sen sijaan julkisestikin paikallislehdissä vieläpä virheellisesti ”mollataan”, että vasemmisto esittää aina rahojen tuhlausta ja menoja, jos esitämme palvelujen hoitamiseksi ja ylläpitämiseksi veronkorotuksia. Veronkorotuksia, joita kuntalaisetkin ovat valmiita tekemään, jos sen avulla taataan nykyinen palvelutaso. Jos se takaa, ettei kirjaston aukioloja supisteta, jos se takaa, että uusi terve päiväkoti saadaan suunnitelmien mukaan rakennettua, jos se takaa, että meillä on tarpeeksi henkilökuntaa hoitamaan kuntalaisten hyvinvointia.

 Sanon tässä yhteydessä vielä pari asiaa.

Meillä ei ole aidosti tämän päättymässä olevan nelivuotiskauden aikana neuvoteltu, miten asioita yhdessä hoidettaisiin. Se ei ole neuvottelemista, että pakotetaan pienemmät valtuustoryhmät tuomaan esiin kantojaan ja sitten suuret ryhmät eivät kantojaan kerrokaan. Näin on esimerkiksi valtuustoasiain neuvottelukunnassa valtuustokauden alkupuolella toimittu. Moni vasemmalta tullut esitys on tyrmätty ja  saatettu sitten tuoda oikeiston puolelta vähän toisin muotoiltuna tai verhottuna ikäänkuin omana esityksenä.

Tänään on huono ajankohta ja väärä järjestys päättää veroprosentista, kun tulevana keskiviikkona pidämme talousarvioseminaarin. Jo nyt on henkilöstöstä säästetty siihen pisteeseen, että aivovuotoa muihin kuntiin tapahtuu liian ripeästi ja sairauspoissaolot kasvavat koko ajan ja näkyvät myös kunnan taloudessa!

Nyt jos koskaan pitäisi pysähtyä miettimään ja pohtimaan, mistä johtuu se, että meiltä lähtee jatkuvasti osaamista muihin kuntiin. Johtavilta viranhaltijapaikoilta, mukaanlukien koulujen rehtorit meillä on osaamisen vuotamista, puhumattakaan vilkkaista kunnanjohtajavaihdoksen vuosista. Kaikkea ei voi selittää sillä, että on hienoa, kun vihtiläinen osaaminen kelpaa muualle. Ehkä kyse on jostain muustakin, kuten liian ohuesta hallinnosta, johtamisen ongelmista, liian vähäisestä henkilöstömäärästä.

Väkiluku ei ole kasvanut lainkaan suunnitellusta. Tänne muutto on suorastaan romahtanut ja kääntymässä pahimmassa tapauksessa tappiolliseksi. Millainen mahtaa ollakaan kuntamme imago muualla Uudellamaalla?

Täällä on pelätty, että korkea tuloveroprosentti pelottaa mahdolliset muuttajat, mutta eipä taida olla se syynä tämänhetkiseen tilanteeseen.

 Näiden indikaattoreiden ja mittareiden lomassa Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ihmettelee, ettei ensi vuoden budjettia ole valmisteltu paremmin ja kehittämisnäkökulmasta. Tuloveroprosentin nostoa ei kukaan edellä puheenvuoroissa esittänyt. Olettavasti edessämme on tiukka joulukuun kokous.

Koska jäisimme esityksellämme nostaa veroprosenttia yksin, emme turhaan äänestytä valtuustoa, vaan tyydymme suoraan edellisten puheenvuorojen perusteella siihen, että tämän valtuuston enemmistökanta on sama kuin kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen esitys.

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto