Sari Virran valtuustoaloite 12.11.:ERITYISRYHMIEN LIIKUNTAPALVELUIDEN KEHITTÄMISEEN: VUOSIKORTTEJA ERI RYHMIEN TARPEISIIN

marraskuu 21, 2012 | Kategoria: valtuusto 11/12

Vihdin liikuntapalvelujen visiona on liikkuva ja hyvinvoiva vihtiläinen. Liikuntapalvelun toiminta-ajatuksena on mahdollistaa monipuoliset ja toimivat liikuntapalvelut lähellä kuntalaista ja kannustaa omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen. On varsin laajasti jo tiedossa, miten liikunta edistää ihmisten terveyttä, ennaltaehkäisee sairauksia, ylläpitää toimintakykyisyyttä ja toimii myös erilaisten erityisryhmien kuntoutusmuotona. Liikunta kuuluu kaikenikäisille ja liikunnan edellytyksiä kunnassa voivat edistää muutkin hallinnonalat kuin vain liikuntatoimi. Satsaaminen liikuntaan vähentää menoja esimerkiksi sosiaali- ja terveyspuolen menoissa.

 Esitän, että liikuntapalveluissa kehitetään seniorikortti tai ikäihmisten liikuntakortti esimerkiksi yli 65-vuotiaille. Kortti oikeuttaa rajattomaan liikuntatilojen käyttöön tiettyinä aikoina, esimerkiksi yleisövuoroaikoina uimahallissa ja kuntosaleilla. Kortin tulee olla riittävän edullinen, esimerkiksi 30 euroa vuosi, jotta se mahdollistaa omatoimiseen liikuntaan kykenevien seniori-ikäisten aktiviisen liikunnan harrastamisen. Tällä voidaan vaikuttaa siihen, että ikäihmisten edelleen vanhentuessa heidän tarpeensa hoivapalveluissa myöhentyy tai jää vähemmälle kuin keskimäärin ikäihmisillä. Seniorikorttiin on löydettävissä hyvä malli esim. Oulun kaupungilta, myös Espoon käytännöstä voi ottaa mallia Vihti-kortin kehittämiseksi. Espoossa ikäihmisten Sporttikortti oikeuttaa ilmaisiin liikuntapalveluihin.

 Aloite sisältää myös toisen korttiesityksen: Erityisryhmien uimakortin, joka oikeuttaa erilaisiin erityisryhmiin kuuluville edullisen vuosikortin uimahalliin. Erityisryhmään kuuluminen todennetaan kela-kortissa olevalla koodilla. Tällaisia voivat olla esimerkiksi astma, diabetes, epilepsia, MS-tauti, Parkinsonin tauti, psykiatriset sairaudet, reuma, sepelvaltimotauti, näkövamma.

Kortin tulee olla riittävän edullinen, jotta se mahdollistaa erityisryhmään kuuluvan liikkumisen. Uiminen ja erilainen vesiliikunta on hyvä liikuntamuoto nimenomaan erilaisista vammoista ja eriasteisista vamma-asteista tai liikuntahaitoista tai -rajoitteista kärsiville. Jos kortin saa 30 euron vuosihintaan, se voi lisätä uimhallin käyttöä. Erityisryhmien liikuntaan satsaaminen tuo helposti säästöjä muista palvelutarpeista esimerkiksi terveydenhoidon menoissa.

Nämä aloitteet tukevat hyvin kunnan liikuntatoimen visiota kannustamalla ihmisiä omaehtoiseen liikkumiseen ja huomioimalla myös erityisryhmät, jotka kunnan tehtäviin kuuluvat.

 Sari Virta

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto