Arkisto ajalle syyskuu, 2013

Valtuutettu Karita Seurasen puhe 30.9.2013 valtuustossa: Vuoden 2013 talousarvion muuttaminen

syyskuu 30, 2013 | Kategoria: valtuusto 09/2013

Olemme päättämässä määrärahamuutoksista koskien vuoden 2013 talousarviota. Tuntuu, että vuosi toisensa jälkeen pidän näin syksyllä saman sisältöisen puheen tästä aiheesta, toistan jo aiemmin sanottua, mutta valitettavasti jälleen kerran on siihen aihetta.

Vuonna 2011 teimme marraskuun valtuuston kokouksessa talousarviomuutokset teknisen puolen määrärahoihin. Tuolloin ylitystarve oli 540 000€ pääasiassa ankaran talven johdosta, mm. lämmitys yhtenä syynä.

Vuoden 2012 väliraportissa ennustettiin että lämmityksen osalta ylitys olisi n. 100 000€. Joulukuun valtuustossa hyväksyimme kuitenkin 400 000€ talousarviomuutokset lämmitysylityksissä eli paljon ennakoitua enemmän.

Vuoden 2013 väliarvioinnissa todetaan, että ennusteen mukaan lämmityskulut kasvavat huomattavasti.

› Lue koko artikkeli

Syyskokous 24.10 klo 18:00

syyskuu 29, 2013 | Kategoria: tapahtumia

Vihdin Vasemmistoliitto ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 24.10. klo 18:00 Vihdin kunnantalolla (A-rappu, 4 krs). Tervetuloa!

Valtuutettu Sari Virran puhe 3.6.2013 valtuustossa: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2012

syyskuu 29, 2013 | Kategoria: valtuusto 06/13

Viime vuonna tässä vastaavassa asiakohdassa nostin arviointikertomuksesta esiin yhtenä asiana kevyen liikenteen verkoston merkityksen. Se on tässäkin kertomuksessa noussut huomionarvoiseen asemaan mm. koulukuljetuksia vähentävänä ja sitä kautta kustannuksiin vaikuttavana asiana. Erityisen merkittävää toimiva kevyen liikenteen verkosto on kaikkien kuntalaisten kannalta, kuten valtuustoryhmämme on jo viimekaudellakin esiin tuonut. Kevyen liikenteen verkosto lisää kuntalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia, kun arjen asiointi helpottuu, eikä liikkuminen ole kiinni joukkoliikenneyhteyksistä tai vaatisi oman auton. Arkiliikunnan lisääminen löytyy Suomen hallitusohjelmastakin ja sen toteuttamiseksi yksi keino on eri hallinnon alaisena yhteistyönä toteuttava väyläsuunnittelu ja -rakentaminen.
› Lue koko artikkeli

Valtuutettu Sari Virran puhe 3.6.2013 valtuustossa: Henkilöstöraportti vuodelta 2012

syyskuu 29, 2013 | Kategoria: valtuusto 06/13

Henkilöstöraportti on osoittautunut hyväksi työkaluksi seurata ja arvioida kunnan palvelujen tärkeimmän resurssin eli henkilöstön tilaa ja sitä kautta kunnan toimintaa. Raportoinnin uudistus on hyvä. Meillä on nyt tarkasteltavana selkeä raporttia. Harmillista tämän prosessin kannalta tietysti on se, että henkilöstöpäällikkömme lähti vaihtoi toiseen kuntaan.
› Lue koko artikkeli

Valtuutettu Sari Virran puhe 3.6.2013 valtuustossa: Karviaisen tilinpäätös 2012

syyskuu 29, 2013 | Kategoria: valtuusto 06/13

Karviaisen tarkastuslautakunta on tehnyt hyvää työtä. Toivottavasti jatkossa Karviaisen yhtymähallitus myös huolehtii, että tulosalueiden johtajat ottavat arviointikertomuksen vakavasti ja siinä huomiota kiinnitettyihin asioihin tehdään tarvittavat muutokset ja korjausliikkeet.
Me täällä valtuustossa ja peruskunnassa olemme eriasteisesti edellisen valtuustokauden ajan kipuilleet sen tilanteen kanssa, onko yhteydenpito, tietojen saaminen ja viestintä asianmukaista perusturvakuntayhtymä Karviaisen ja meidän valtuustotason päättäjien väillä. Olemme kuitenkin yhteisymmärryksessä antaneet oman synnyttämisaikansa uudelle kuntayhtymälle. Nyt kun tilanne alkaa tasaantua ja Karviaisen toimintaa on saatu vakiinnutettua, on tarkastuslautakunnan arvioinnit vuosittaisista toiminnan painopisteistä ja valinnoista otettava Karviaisen johtavien viranhaltijoidenkin riittävällä vakavuudella.
› Lue koko artikkeli

Varavaltuutettu Tapio Pulkkisen valtuustopuhe 3.6.2013: Nummelanharjun koulu

syyskuu 5, 2013 | Kategoria: valtuusto 06/13

Liikunnan tukeminen mahdollisimman laajalle joukolle kuntalaisia on investointi, joka maksaa ajan myötä takaisin pienentyneinä sosiaali- ja terveyskuluina sekä hyvinvoivina kuntalaisina. Tehokkain kuntalaisten liikuttaja on kevyen liikenteen verkko, mutta myös siihen tukeutuvat kaikkien kuntalaisten saatavilla olevat lähiliikuntapaikat ja harrastustilat ovat avainasemassa.

› Lue koko artikkeli

Varavaltuutettu Tapio Pulkkisen valtuustopuhe 3.6.2013: Stenkullan asemakaava

syyskuu 5, 2013 | Kategoria: valtuusto 06/13

Stenkullan alueelle on todettu tulevan kallis kunnallistekniikka, joten tehokkuutta olisi ollut tarpeen nostaa, jolloin kunnan ja yksityisten rakentajien perustamiskustannuksien osuus hankkeessa olisi ollut suhteessa saavutettuihin asuinpaikkoihin nähden pienempi. Toisin sanoen, kun on kalliit olosuhteet perustaa, on järkevää nostaa rakennustehokkuutta ja muodostettava esimerkiksi rivitalo- ja erillistalotontteja.

› Lue koko artikkeli

Varavaltuutettu Tapio Pulkkisen valtuustopuhe 3.6: Nummelan keskustan asemakaavamuutos

syyskuu 5, 2013 | Kategoria: valtuusto 06/13

Nummelan liikenne jonoutuu paikoin pahimpaan ruuhka-aikaan. Yleisesti ottaen se on kuitenkin vielä niin sujuvaa, että automarkettiin mennään ja vaikka etäisyys toiseen on vain satoja metrejä, niin myös toisen ketjun pihaan kurvataan hakemaan halvemmat tomaatit autolla.

› Lue koko artikkeli

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto