Valtuutettu Sari Virran puhe 3.6.2013 valtuustossa: Henkilöstöraportti vuodelta 2012

syyskuu 29, 2013 | Kategoria: valtuusto 06/13

Henkilöstöraportti on osoittautunut hyväksi työkaluksi seurata ja arvioida kunnan palvelujen tärkeimmän resurssin eli henkilöstön tilaa ja sitä kautta kunnan toimintaa. Raportoinnin uudistus on hyvä. Meillä on nyt tarkasteltavana selkeä raporttia. Harmillista tämän prosessin kannalta tietysti on se, että henkilöstöpäällikkömme lähti vaihtoi toiseen kuntaan.
Tämän asian kohdalla mietin, mitä sellaista sanoisin, mitä en ole jo vuosittain viime valtuustokaudella henkilöstön osalta todennut tai tuonut esille. Onneksi raportti osoittaa, että asiat ovat kehittyneetkin, joten itsensä toistamiseen ei kaikilta osin ole edes tarvetta.

Henkilöstö on samalla aikaa sekä kunnan kivijalka, että sen sydän. Me luottamushenkilöt toimimme korkeintaan keuhkoina tässä organisaatiossa. On selvää, että kivijalasta ja sydämestä; peruskunnosta on pidettävä huolta. Henkilöstöstrategiamme on antanut henkilöstön työhyvinvointiin hyvää ohjausta, työkaluja ja menetelmiä.

Positiivista ja huomionarvoista on, että kunnassamme on myös oppisopimuskoulutuksella ”työsuhteessa” olevia henkilöitä. Kunta on myös tyydyttävästi osallistunut työllistämiseen. Kunnan tulee jatkossakin työllistää työttömiä työnhakijoita ja toivottavasti suunnitelmat nuorisotakuun toteuttamiseen ovat jo pitkällä eri toimialoilla. Nuorisotakuuseen liittyvän työharjoittelun ja työkokeilun tulee ulottua laajasti kuntaan, se ei ole vain esim. nuorisotoimen asia.

Henkilöstöraportista selviää, että viime vuonna työllistetyt tekivät kaikkiaan 6,8 henkilötyövuotta. Määrää voidaan varmasti suunnitellusti kasvattaakin. On muistettava, että Vihti on yksi niistä kymmenistä kunnista, joka menettää valtion tukea takaisin valtiolle , kun ei onnistu työttömien työnhakijoiden työllistämistoimissa. Summa on merkittävä, yli 0,5 miljoonaa euroa.

Myös pitkäaikaisten ketjutettujen työsuhteiden muuttaminen vakinaisiksi on hyvää henkilöstöpolitiikkaa.

Lähtöhaastattelujen lisäämiseksi olisi pohdittava, miten niiden tekemiseen motivoidaan lähtevää henkilöstöä. Niistä saatavat tiedot ovat työyhteisön kehittämisen kannalta oleellisia. Esimerkiksi nyt toteutetut lähtöhaastattelut kertovat omaa kieltänsä siitä, miten työ on kuormittavaa ja onko työtehtäviä osattu jakaa oikein. Lisäksi lähtöhaastatteluissa oli esiintuotu yleisesti henkilöstöresurssoinnin tasoa Vihdissä.

Erityisen tärkeää on tavoitteeseen ”Vihti on houkutteleva työnantaja” panostaminen, kun suuntaus tuntuu olevan aivan toinen, kun sitä mittaa kunnasta lähteneiden johtavien viranhaltijoiden määrällä. Tahtikin on ollut varsin vilkas tässä suhteessa. Toisin sanoen, meillä voi olla miten hyvä strategiapaperi tahansa, jos sitä ei sitouduta joka tasolla toteuttamaan, niin käytäntö on toinen, mitä tehty strategia.

(s. 14 henkilöstön saatavuuteen vaikuttaa myös se, miten Vihdin kunta näyttäytyy mm. hakuilmoituksissa ? kommenttia viimeaikaisista rekryilmoituksista!)

Henkilöstön työhyvinvoinnissa on edelleen keskeistä esimiestyö, johon myös tarkastuslautakunta kiinnitti arviointikertomuksessaan huomiota. Esimiesten on otettava asia vakavasti ja omaa osaamista henkilöstöjohtamisessa on itseohjautuvastikin kehitettävä. Johtajuuteen kasvataan. On eri asia johtaa prosesseja ja substanssia, asiaa kuin ihmisiä, henkilöstöä. Oma tärkeä osansa on toki työyhteisötaidoilla kokonaisuudessaan eli johtamistaitojen, alaistaitojen ja kumppanuustaitojen yhteisellä kokonaisuudella.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä kiittää paikalla olevia viranhaltijoita henkilöstön johtamisesta ja koko henkilöstöä työstään kuntalaisten palveluiden hoitamisessa.

Valtuustoryhmämme hyväksyy raportin tiedoksi.

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto