Valtuutettu Sari Virran puhe 3.6.2013 valtuustossa: Karviaisen tilinpäätös 2012

syyskuu 29, 2013 | Kategoria: valtuusto 06/13

Karviaisen tarkastuslautakunta on tehnyt hyvää työtä. Toivottavasti jatkossa Karviaisen yhtymähallitus myös huolehtii, että tulosalueiden johtajat ottavat arviointikertomuksen vakavasti ja siinä huomiota kiinnitettyihin asioihin tehdään tarvittavat muutokset ja korjausliikkeet.
Me täällä valtuustossa ja peruskunnassa olemme eriasteisesti edellisen valtuustokauden ajan kipuilleet sen tilanteen kanssa, onko yhteydenpito, tietojen saaminen ja viestintä asianmukaista perusturvakuntayhtymä Karviaisen ja meidän valtuustotason päättäjien väillä. Olemme kuitenkin yhteisymmärryksessä antaneet oman synnyttämisaikansa uudelle kuntayhtymälle. Nyt kun tilanne alkaa tasaantua ja Karviaisen toimintaa on saatu vakiinnutettua, on tarkastuslautakunnan arvioinnit vuosittaisista toiminnan painopisteistä ja valinnoista otettava Karviaisen johtavien viranhaltijoidenkin riittävällä vakavuudella.
Arviointikertomuksen yhteenvedossa sivulla 17 on keskeisimmät huomiot. Tämän lisäksi ihmetyttää se, ettei lautakunnalla pyynnöistään huolimatta ole ollut käsillä kaikkea tietoa, kuten jonotustietoja tai asiakaspalautetietoja, kuten ei myöskään ikäihmisten palvelulinjan asiakastyytyväisyyskyselyn vastausprosenttia tai vertailutietoja vuosiin 2010 ja 2011. Tiedolla johtaminen on vain puolittaista, jos em. tapaisten kyselyjen vertailutietoja tai vastausprosentteja ei ole saatavilla.

Jokunen kuukausi sitten julkaistiin tutkimus, jossa todettiin, kuinka vähän esim. politiikot käyttävät päätöksenteossaan hyödykseen saatavissa olevaa tutkimustietoa tai muuta kerättyä faktaa. Tiedolla johtamiseen, sen luotettavuuteen ja yhteistyöhön päättäjien, viranhaltijoiden ja jopa asiakkaiden eli kuntalaisten kanssa vaikuttaa oleellisesti se, että tutkimuksista ja kyselyistä on saatavilla riittävä ja validisti tehty analyysi.

Karviaisen vuosittaisiin toimintasuunnitelmiin on hyvin kuvattu eri toimintalinjojen painopisteet, joihin keskitytään. Arviointikertomuksessa tuodaan hyvin esiin se, ettei välttämättä valittuun painopisteeseen ole kuitenkaan resurssoitu riittävästi budjetin puolella. Tällainen toiminta ei ole kestävää. Painopistevalinnan osalta tulee tehdä myös asianmukainen ja riittävä resurssointi, eihän tavoitteseen voi odottaa pääsevän pelkällä onnenkantamoisella.

Tässä yhteydessä on hyvä muistuttaa, että välinehuollon ulkoistaminen päätettiin tässäkin valtuustosalissa budjetin yhteydessä suunnilleen läpihuutojuttuna, vaikka Vasemmistoliiton valtuustoryhmä kommentoi asiaa ja toi esiin huolensa, miten ulkoistamisen säästölukemiin on päästy. Tässä ulkoistamisessa siis oma välinehuolto lopetettiin, jolloin henkilöstökulut lähtivät. Muutosta perusteltiin sillä, että hankinnat pystytään tekemään suuremmasta yksiköstä, jolloin yksittäisen hankinnan / välineen yksikköhinta on aina pienempi. Kuitenkin välinehuollon kulut ovat ulkoistamisen jälkeen moninkertaiset aikaisempaan! Tästä on varsin tehokkaasti vaiettu Karvaisen toimintakertomuksessa. Samoin kuin siitäkin, ettei vanhusten vuodeosaston ostopalvelujen huimaa yli 80 % ylitystä selitetä mitenkään toimintakertomuksessa.

Karviainen on aloittanut viime vuonna toiminnan ”Ostoista omaksi”. Palataanko siis myös välinehuollossa mahdollisesti takaisin omaan toimintaan vai mihin tämä Ostoista omaksi-toiminta kaiken kaikkiaan keskittyy, tulemme sen näkemään ja kuulemaan jatkossa.

Rekrytointi talous- ja hallintojohtajan osalta lienee osin epäonnistunut, koska päättäjänä saa ristiriitaista tietoa siitä, miten kyseisen johtajan työaika jakaantuu talousasioihin ja miten henkilöstöasioihin. Erillinen henkilöstöpäällikkön virkahan lakkautettiin Karviaisen samoihin aikoihin tämän uuden rekrytoinnin kanssa.

Tässä yhteydessä kiitokset hyvästä työstä Karviaisen tarkastuslautakunnalle.

Näistä valtuustoryhmämme huomioista huolimatta Karviaisen kokonaiskehitys on ilahduttavasti parantanut. Toiminnassa on päästy aloitusvuosien tietynasteista kaaoksesta hallitumpaan työskentelyyn. Henkilöstökyselyssä esimiesten ja muun henkilöstön työtyytyväisyys ja työhyvinvointi oli aika kaukana toisistaan. Henkilöstöasioihin on selvästi edelleen myös panostettava.

Valtuustoryhmämme kiittää Karviaisen johtoa ja muuta henkilöstöä tekemästään työstä vihtiläisten sosiaali- ja terveyspalveluissa. Näillä kommenteilla hyväksymme arviointikertomuksen ja päätösehdotuksen.

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto