Valtuutettu Sari Virran puhe 3.6.2013 valtuustossa: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2012

syyskuu 29, 2013 | Kategoria: valtuusto 06/13

Viime vuonna tässä vastaavassa asiakohdassa nostin arviointikertomuksesta esiin yhtenä asiana kevyen liikenteen verkoston merkityksen. Se on tässäkin kertomuksessa noussut huomionarvoiseen asemaan mm. koulukuljetuksia vähentävänä ja sitä kautta kustannuksiin vaikuttavana asiana. Erityisen merkittävää toimiva kevyen liikenteen verkosto on kaikkien kuntalaisten kannalta, kuten valtuustoryhmämme on jo viimekaudellakin esiin tuonut. Kevyen liikenteen verkosto lisää kuntalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia, kun arjen asiointi helpottuu, eikä liikkuminen ole kiinni joukkoliikenneyhteyksistä tai vaatisi oman auton. Arkiliikunnan lisääminen löytyy Suomen hallitusohjelmastakin ja sen toteuttamiseksi yksi keino on eri hallinnon alaisena yhteistyönä toteuttava väyläsuunnittelu ja -rakentaminen.

Kuten jo viime vuonna totesin, kevyen liikenteen väylät ovat suomalaisten suosituin liikuntapaikka. Niihin investoiminen on koko kunnan asia, koska sillä on suoria ja epäsuoria vaikutuksia laajasti kunnan talouteen ja mikä tärkeintä kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin.

Huolestettuvia ovat tarkastuslautakunnan maininnat suuresta kiinteistöjen korjausvelasta. Tämä on ollut jo useamman valtuustokauden tietoinen riski, kun edes kaikista välttämättömimpiinkään korjauksiin ei ole budjetoitu, saati sitten suunnitelmallisempaan peruskorjaukseen. Tarkastuslautakunta kommentoi, että olisi tärkeää pystyä välttämään suuret ennakoimattomat investointitarpeet, mutta tämähän on tällä matematiikalla ja toimintatavalla aika mahdoton yhtälö.

Johtavien viranhaltijoiden suuri vaihtuvuus on ajoittunut varsin lyhyelle ajanjaksolle, eikä se voi olla vaikuttamatta kunnan työskentelyyn. Tarkastuskertomuksessa ei kuitenkaan ole arvioitu, onko tällä tai viime valtuustokauden sijaiskielloilla ollut vaikutusta siihen, ettei tavoitteisiin ole päästy yhdelläkään tulosalueella.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä kiittää tarkastuslautakuntaa hyvästä työstä ja näillä kommentoilla hyväksyy arviointikertomuksen 2012 sekä siihen sisältyvän päätösesityksen.

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto