Karita Seurasen puhe valtuustossa 9.12.2013: Karviaisen talousarvio 2014

joulukuu 10, 2013 | Kategoria: valtuusto 12/2013

Olemme käsittelemässä Karviaisen ensi vuoden talousarviota. Nyt ehdotetun budjetin mukaan nousua vuoden 2013 alkuperäiseen talousarvioon olisi 4,7 %. Kulujen kasvut tuntuvatkin aina ikäviltä, mutta tulee kuitenkin huomioida, ettei kaikkeen kasvuun suinkaan Karviaisella ole osuutta. Vihdin kunta on tarkistanut tilavuokriaan ja Karviaisen osalta vuokrien korotukset olivat jopa yli 34%. Tämä näkyy myös Karviaisessa kasvavina kuluina.

Karviainen on määritellyt jo palvelutasosuunnitelmassa, että tavoitteena on nostaa palvelutasoa eräissä palveluissa yli minimitavoitteen, mikäli se on annetuilla resursseilla mahdollista. Tämä on hyvä tavoite. Palvelutason nostaminen ei välttämättä aina tarkoita lisärahan tarvetta. Kehitystyötä voi tehdä myös esimerkiksi töiden uudelleenorganisoinneilla. Palvelutasosuunnitelmassa oli määritelty useita resurssimuutoksia, joilla voidaan vähentää kustannuksia muualla. Karviaisen tavoitteena on riittävä panostus ennaltaehkäisyyn. Ennaltaehkäisyä ei tule aina nähdä vain kustannuksena, vaan nimenomaan lisäkustannusten karsijana. Tälläisiä ovat mm. resurssimuutokset : psykiatrinen sairaanhoitaja, sosiaaliohjaaja, psykologi, sosiaalityöntekijä, ylilääkäri lasten ja nuorten palveluissa. Talousarviossakin todetaan, että kustannusten hallinta voidaan saavuttaa hllitsemällä palvelutarpeen kasvua. Ja tätä työtä tekee juuri ennaltaehkäisy.Myös ensi vuodelle budjettia nostavat toimet on nähtävä osana kuluja hillitsevää ennaltaehkäisyä kuten lastensuojelun avohuollon tukitoimet ja kuntouttava työtoiminta.

Vuonna 2012 Karviaisella oli henkilöstöohjelma ”Ostosta omaksi”. Ostopalveluiden osuus toimintakuluista on 43%. Luku on pienempi kuin vuoden 2012 tilinpäätöksessä, joten oikeaan suuntaan on menty ja muutosta jatketaan edelleen. Esim. palvelutasosuunnitelmassa todettiin, että fysioterapiapalveluita ostetaan myös yksityisiltä palvelun tuottajilta kuntoutuksen suuren kysynnän vuoksi.  Nyt talousarvion mukaisesti toimintaa ollaan siirtämässä enemmän omaksi toiminnaksi. Tällä ei ole vain rahallista merkitystä vaan myö toiminnan vaikutusten seuranta on parempi. Myös mm. tukiasumistoiminnan ostopalveluita siirretään omaksi toimnnaksi ensi vuoden aikana.

Vanhuspalvelulain mukaan laitoshoitoa järjestetään vain poikkeustapauksissa, lääketieteellisin tai muuten perusteltavin perustein. Karviainen on jo aiemmin todennut, ettei esimerkiksi Vihdin hoivaosasto vastaa näihin perusteisiin. Vuonna 2014 varaudutaan kirkonkylän hoivaosaston toiminnan korvaamiseen tehostetulla asumispalvelulla. Kuitenkaan Karviaisella ei ole Vihdissä lainkaan omaa tehostettua asumispalvelua, kaikki on ostopalveluina, toisin kuin Karkkilassa. Myös tämän siirtäminen omaksi toiminnaksi olisi tarkasteltava asia, niin kuin seminaarissakin todettiin. Talousarviossakin todetaan, että paine asumispalvelun asiakkuuksissa on kova , määräraha nousee yli 10%, ja varmasti tarve tulee tulevina vuosina nousemaan väestön ikääntyessä. Karviainen valmistelee yhdessä Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisten kanssa parhaillaan vanhusten ympärivuorokautisen hoiva-asumisen uutta kilpailutusta. Löysin Karviaisen kotisivuilta tiedon, että tähän liittyen on Karviaisella menossa asiakaskysely. Onkin positiivista, että Karviainen halua kuulla asukkaiden mielipiteitä siitä, millaiset asiat hoiva-asumisessa koetaan tärkeinä. Toivottavasti tämä kysely löytyy myös muualta kuin netistä, kyse on kuitenkin ikäihmisille tehtävästä kyselystä.

On kuitenkin yksi toiminto joka on päinvastoin siirrety omasta työstä ostopalveluksi ja  josta Karviainen on ollut kahden vuoden aikana yllättävän hiljainen. Vuonna 2011 Karviaisen hallitus päätti siirtää välinehuollon omasta tuotannosta ostopalveluksi. Tämän kerrottiin tuovan hoitajille enemmän työaikaa, vältyttiin investoinneilta ja remonteilta, samoin tiloja vapautuisi ja laatu paranisi. On mielestäni ihmeellistä, että tälläinen toiminto, jonka alunperin arvioitiin maksavan n. 300 000 euroa vuodessa verrattuna 30 000 euron välinehuoltajan kustannuksiin (+ tilavuokrat ym.) ei ole saannut yhtään palstatilaa näiden vuosien aikana, ei talousarvioissa eikä myöskään toimintakertomuksissa. Välinehuollosta aiheutuvia kustannuksia tai säästöjä ei ole kerrottu missään eikä niistä aiheutuvia kustannuksia löydy suoraan talousluvuista. Luulisi, että Karviainen olisi halunnut kertoa edes muutamalla sanalla tälläisestä ulkoistamisesta. Mitkä oli hyödyt, saatiinko niitä tavoitteita joita haettiin, miten näkyy budjetissa. Kuitenkin hintaero omaan työhön on valtava. Sen sijaan muista ostopalveluista on kyllä kerrottu.

Karviainen on talousarviossaan hyvin koonnnut eri mittareita kultakin osaalueelta. Näitä käyttäen on tavoitteiden onnistumisen seuranta helpompaa. Onkin toivottavaa, että Karviainen tulevaisuudessa myös toimintakertomuksessaan vastaa jokaisen tavoitteen toteutumisesta selkeästi niin kuin kunta tekee tuloskorteissaan, kuten on aiemminkin täällä valtuustosalissa todettu.

Näillä sanoin Vasemmistoliiton valtuustoryhmä hyväksyy Karviaisen talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille 2015- 2017.

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto