Sari Virran valtuustoaloite 9.12.2013:Koulupihat liikunnallisuutta ja oppimista edistäviksi

joulukuu 10, 2013 | Kategoria: valtuusto 12/2013

Vihdin koulujen pihaolosuhteet ovat hyvin eriarvoiset. Piha-alueiden hyödynnettävyyttä välituntitoimintaan rajoittavat joissakin kouluissa pihatilaa vaativat parakit. Pelkkä hiekka- tai asfalttialue ei juuri houkuttele toimimaan.

Kuoppanummen koulu oli mukana Liikkuva koulu-hankkeessa ja hanke onnistui hyvin eikä vähiten siksi, että koulu sijaitsee loistavasti erilaisten liikuntapaikkojen välittömässä läheisyydessä. Liikkuva koulu-hankkeen kokemusten ja käytänteiden olisi toivonut leviävän laajemminkin vihtiläisiin kouluihin, kuten monessa kunnassa on kyseisen hankkeen aikana tehty ja vähintään nyt Liikkuva koulu-ohjelmakauden aikana tehdään.

Koulupihaa voi pienelläkin kustannuksella muokata liikuntaan kannustavaksi. Esimerkkejä pienistä muutoksista ovat pihamaalaukset ja siirrettävät liikuntavälineet perusliikuntavälineiden lisäksi. Parhaiten koulupihojen pienet muutokset onnistuvat, kun oppilaat saavat niitä ideoida ja osallistua ideoiden toteutukseen.

Koulupihojen olosuhteiden kehittämistä voitaisiin toteuttaa koulun, oppilaskunnan, kunnan liikuntapalvelujen ja nuorisotoimen kanssa yhteistyössä. Varmasti monessa koulussa myös vanhempainyhdistys voisi olla mukana esimerkiksi rahoittamassa mahdollisia hankintoja.

Liikunta koulupäivän aikana välituntisin lisää kouluviihtyisyyttä, edistää keskittymiskykyä ja vaikuttaa oppimiseen. Liikkuva koulu-ohjelman puitteissa on saatu hyviä tuloksia liikunnan lisäämisestä koulupäivän puitteissa ja niissä merkittävässä osassa on ollut myös välituntitoiminta. Koulukiusaaminen on vähentynyt ja työskentelyrauha lisääntynyt. Luonnollisesti lisääntynyt liikunta edistää terveyttä.

 

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto