Varhaiskasvatuksessa tulee olla linja – myös eurojen osalta

tammikuu 21, 2014 | Kategoria: Yleinen

Luoteis-Uusimaa lehdessä 21.1.2014 julkaistu mielipidekirjoitus :

Valtuutettu Kim Lehtola (Luoteis-Uusimaa 10.1.2014) ajaa aktiivisesti yksityisen päivähoidon asiaa Vihdissä. Vuoden 2013 viimeisessä valtuuston kokouksessa äänestettiin hänen tekemästään ponsiesityksestä, missä vaadittiin, että kunnanhallituksen tulee tammikuun kuluessa tutkia yksityisen päivähoidon tuen korottamisen mahdollisuus. Samaisessa valtuuston kokouksessa talousarvion sisällä oli esim. kunnallisen kotihoidon lisän eli Vihti-lisän pienentäminen 150 euroon kuukaudessa aiemman 200 euron sijasta. Yksityisen päivähoidon kuntalisää on viimeksi korotettu vuonna 2012.

Lehtola toteaa haastattelussa, että yksityiseen päivähoitoon on jonoa. Asia on sinänsä virheellisesti ilmaistu, että jonoa on kaikkiin kunnan päiväkoteihin, niin kunnallisiin kuin yksityisiin. Jonotilanne on myös herkästi ja nopeastikin muuttuva, kun samat perheet (asiakkaat) jonottavat useisiin päiväkoteihin, niin kunnallisiin kuin yksityisiin. Yksityinen päivähoito on perheille kalliimpaa kuin kunnallinen. Kunta voi esittää eli kertoa perheille mahdollisuudesta saada lapsi yksityiseen päiväkotiin, jos kunnalliselle puolelle on jonoa, mutta perhettä ei voi ”pakottaa” yksityisen hoidon pariin.

Päivähoidon tarve on muuttovoittokunnassa yleensäkin kasvava ja on perheiden etu, että hoitomuodoissa on perheille valinnanvaraa. Vihdissä tulee kehittää myös avoimen päiväkodin ja kerhotoiminnan muotoja nykyistä enemmän. Tämä on osoittautunut keinoksi purkaa päivähoitojonoja, erityisesti jos hoidon tarve ei ole jokapäiväinen. Vantaa esimerkiksi päätti, ettei tänä vuonna peri kerhomaksuja, vaan kerhot ovat ilmaisia, koska silläkin voi olla vaikutusta jonopurkuun.

Yksityistä päiväkotitoimintaa tuetaan Vihdissä myös ”epäsuorasti”. Yksityiset päiväkodit ovat tarvittaessa saaneet konsultoivan alueellisen erityislastentarhanopettajan palveluita ja päiväkodin henkilökunta on voinut osallistua joihinkin varhaiskasvatuksen koulutuksiin veloituksesta. Viranomaisvalvonta on aina kunnan vastuulla.

Helsingin kaupungin varhaiskasvatus joutui viime vuonna ongelmiin kuin yksityinen päiväkotiyrittäjä teki konkurssin ja käytännössä yhden viikon aikana tuli saada yrittäjän toiminnassa olleen useamman päiväkotiyksikön lapset sijoitetuksi kunnan omiin päiväkoteihin. Päiväkotitoiminta ei välttämättä ole sellaista yritystoimintaa, josta omistajilleen tulee helpostikaan tuottavaa toimintaa.

Vihdissä on tällä hetkellä neljä yksityistä päiväkotia, joissa on pätevä henkilökunta tekemässä hyvää työtä. Varhaiskasvatusta tulee kuitenkin tarkastella kokonaisuutena ja kunnalla tulee olla selkeä linja varhaiskasvatuksen kehittämisestä. Tähän sisältyy kunnallinen ja yksityinen perhepäivähoito, kunnallinen ja yksityinen päiväkotitoiminta sekä kuntalisän (Vihti-lisä) osuus perheille, jotka hoitavat alle 2-vuotiasta lastaan kotona. Valtuustossa hyväksytty Lehtolan ajama esitys yksityisen päivähoidon tuen korottamisesta on ristiriidassa kokonaisuuden kanssa: kun toisaalla on tehty leikkauksia (Vihti-lisä), toisaalle esitetään samalla korotuksia ja samanaikaisesti myös valtuutettu Lehtola kritisoi voimakkaastikin kunnan alijäämäistä budjettia.

Laajemmassa kontekstissa kunnalla tulee myös olla selkeä toimintalinja siinä, miten erilaista yritystoimintaa tuetaan.

 Sari Virta, valtuutettu ja kunnanhallituksen jäsen (vas)

Karita Seuranen, valtuutettu ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsen (vas)

Tapio Pulkkinen, varavaltuutettu ja liikuntalautakunnan jäsen (vas)

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto