Valtuutettu Sari Virran pitämä puhe: Hope-luokan toiminnan selvittäminen

toukokuu 11, 2014 | Kategoria: valtuusto 04/2014

Kun kyse on muutaman lapsen ja nuoren palvelusta, onko tämä asia meillä sen vuoksi näin suuren tarkastelun alla? Paljon pahempaahan olisi, jos meillä olisi hoidollispedagogisen luokan tarvetta suuremmalle lapsimäärälle. Hoidollispedagogisen luokan toimintaa on talousarviokäsittelystä alkaen suorastaan veivattu niin virkamiesten kuin luottamushenkilöidenkin osalta. HOPE-luokan toiminnan  lakkauttamisesta tuli ensin virkamiesten esitys talousarviokäsittelyssä alkusyksyllä 2013.  Sen jälkeen asia on ollut lukemattomia kertoja kasvatus- ja koulutuslautakunnan  käsittelyssä. Vaikka lautakunta on toki käsitellyt muitakin asioita ja tehnyt perusteellista työtä talousarviokäsittelyn aikana, uskallan silti väittää, että tässä on osin menty jo liian pitkälle asian taloudellista suuruusluokkaa ajatellessa.

Asian eli lasten hyvinvoinnin kannalta Hope-luokka on mitä tärkein palvelu, mutta kuntamme miljoonabudjetissa tosi pieni noin 143 000 euron kuluerä Käytännössä noin 50 000 euron määrärahan takia asiaa on käsitelty ylimääräisissä ja tuntikausia kestäneissä lautakunnan kokouksissa. Virkamiesten aikaa on käytetty erilaisiin selvittelyihin, lisäksi vielä valtuustossa päätökseen liitettiin oikeiston vaatimuksesta asian tuominen uudelleen selvittelyyn tämän kevään aikana. Hintansa tulee näille ylimääräisille ja ylipitkille kokouksille ja virkamiesten käyttämälle työajalle.

Kiitos nyt saadusta selvityksestä, joka kaikki tieto oli toki jo saatavissa ja tiedettävissä viime syksynäkin. Onkin ihmeteltävä, eikö tieto kulkenut lautakunnista suuremmille valtuustoryhmille, kun nimenomaan suurimmista kokoomuksen ja keskustan ryhmistä kaivattiin lisätietoja HOPE-luokan toiminnasta. Selvitys osoittaa sen, mitä moni viime syksynä jo yritti tässä valtuustosalissa kertoa: HOPE-luokka on erittäin tarpeellinen ja sen kustannukset jäävät alhaisemmiksi kuin ne vaihtoehdot, missä nämä HOPE-luokan palveluita käyttävät nuoret joutuisivat sairaalan laitoshoitoon tai sijoitettavaksi kodin ulkopuolelle.  Kunnan strategian mukaisesti haluamme olla metropolialueen moderni ja yhteisöllinen kasvukunta. Meillä ei kuitenkaan rehellisesti sanottuna ole kovinkaan paljon asioita tai palveluja, joiden osalta voisimme oikeasti sanoa olevamme moderni, uudistumiskykyinen ja innovatiivinen. HOPE-luokan toiminta kuuluu tällaiseen kategoriaan, vastaavaa toimintaa ei kaikista kunnista löydy. Toiminta oltiin kuitenkin lopettamassa heti kohta, kun se oli vasta käynnistetty, saatu jaloilleen. Jonkin verran enemmän tulisi olla pitkäjänteisyyttä myös odottaa, että toiminta käynnistyy, samoin tulee olla pitkäjänteisyyttä odottaa arviointi- ja vaikuttavuustuloksia. HOPE-luokan toiminta on lähtenyt suuresta tarpeesta. Toiminta pystyy auttamaan lapsia ja nuoria vaikean, jopa mahdottomaltakin tuntuvan vaiheen yli. Se voi pelastaa nuoria oppivelvollisuusiästä kohti ammatillista koulutusta ja myöhemmin odottaa työelämää.  HOPE-luokka vaikuttaa osaltaan kaikkien oppilaiden toimintaan, kun opetusryhmästä saadaan psyykkisesti oireileva oppilas siirretyksi tälle luokalle. Näin turvataan muiden oppilaiden työskentelyrauha ja opettajien jaksaminen.

Koska valtuuston tämän vuoden talousarviopäätökseen ei sisälly HOPE-luokan osalta syksyn 2014 toimintaa, on sivistystoimen talousarviosta nyt löydettävä tämä 50 000 euroa. Valitettavasti sitä esitystä ei ole tässä samassa yhteydessä, mistä määräraha siirretään tähän toimintaan. Näillä kommenteilla vasemmistoliiton valtuustoryhmä hyväksyy päätösesityksen.

 

 

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto