Valtuutettu Sari Virran pitämä puhe: Henkilöstöraportti vuodelta 2013

toukokuu 11, 2014 | Kategoria: valtuusto 04/2014

Kunta-ala on henkilöstövaltainen ala ja henkilöstön merkitys kunnan peruspalvelujen ja kuntalaisten hyvinvoinnin turvaamisessa on erittäin suuri. On siis arvokasta, että satsaamme tähän voimavaraan. Henkilöstöraportti osoittaa monia positiivisia asioita kuntamme henkilöstöhallinnosta. Edellisen henkilöstöpäällikön aikana aloitettu kehittämistyö tuottaa tulosta. Työhyvinvointikoordinaattorin palkkaaminen on esimerkki siitä, miten kehittäminen ja oikeisiin asioihin resursointi tuottaa tulosta eli säästöjä toisaalla.

Kunta on edelleen työllistänyt työttömiä hyvin. Tällä on kerrannaisvaikutuksia itse työllistettyjen hyvinvointiin. Vakinaisten työntekijöiden määrä on kasvanut ja vastaavasti määräaikaisten vähentynyt, mikä sekin on hyvä kehityssuunta.

Pitkäaikaiset sairauspoissaolot ovat vähentyneet ja varhaisen tuen malli on käytössä. Sen sijaan lyhytaikaisten sairauspoissaolojen määrä on edelleen kasvussa. Tähän on syytä paneutua tarkemmin ja päästä sairauspoissaolojen syiden taustalle. Yleensä lyhyet sairauspoissaolot kuormittavat juuri eniten työssä olevien työtovereita, koska lyhytaikaisiin sijaisuuksiin ei välttämättä palkata tai saada ketään sijaistamaan. Merkillepantavaa on myös se, että henkilökunta suhtautuu myönteisesti osaamisen lisäämiseen mutta silti koulutuspäivä oli edellisvuotta vähemmän.

Hälyttävää on myös ”Läheltä piti”-tilanteiden tilastoinnin nousu; niistä tehtiin kaksi kertaa enemmän ilmoituksia kuin aiemmin. Tyypillisimmät ilmoitukset olivat väkivallan uhka oppilaiden/lasten taholta, henkinen kuormittuminen ja satuttamiset oppilaiden /lasten taholta. Tässäkin mielessä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman ja lapsiperheiden palvelujen on syytä olla meidän valtuutettujen keskiössä nykyistä tilannetta ja asennoitumista paremmin.

Merkityksellistä on myös se, mitä henkilöstöraportti ei kerro, kuten sitä, että meillä on paljon epäpäteviä opettajia. Voisiko näissä läheltä piti-tilanteissa olla osasyynä sekin, että epäpätevät vailla pedagogisista osaamista olevat opettajat eivät pysty riittävästi ennakoimaan tai käsittelemään ongelmatilanteita, ja sitten ne kärjistyvät näin pitkälle?

Henkilöstöraportti ei myöskään kerro mitään lähtöhaastatteluista, joita kunnassamme on aikaisempina vuosina tehty henkilöstön lähtiessä muualle. Ei ole kovinkaan kauaa siitä tilanteesta, kun meiltä lähti paljon lyhyessä ajassa osaamista muualle. Tämä on henkilön kannalta toki kannatettavaa uralla etenemistä, mutta kunnan henkilöstöhallinnon kehittämisen kannalta on silti merkityksellistä tietää syitä, miksi lähdetään. Onko lähtöhaastatteluista siis luovuttu?

Emme voi tuudittautua tähän positiiviseen henkilöstöraportin tilanteeseen, henkilöstötyötä on tehtävä jatkossakin hartiavoimin. Meillä on oikeiston ajama henkilöstösäästötavoite, vuosittain 20 henkilötyövuoden säästö, joka vaikuttaa pakostakin henkilöstömme tilaan ja kehittämiseen. Työtä siis riittää.

Kiitos henkilöstöraportin laatineelle uudelle henkilöstöjohtajalle. Kiitos erityisesti kunnan työntekijöille vuoden 2013 aikana tehdystä hyvästä työstä.

Näillä kommenteilla vasemmistoliiton valtuustoryhmä hyväksyy lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittämisen.

 

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto