Valtuutettu Sari Virran pitämä valtuustopuhe: Vihdin kunnan strategia

toukokuu 11, 2014 | Kategoria: valtuusto 04/2014

Me valtuutetut olemme osa kuntamme tulevaisuuden tekijöitä. Meidän tulee ymmärtää kokonaisuuksia, oivaltaa muutosten mahdollisuuksia ja uhkia. Meitä päättäjiä pidetään arkipäivän asiantuntijoina, meillä tulisi olla kaukonäköisyyttä sekä ennakointi- ja uudistumiskykyä yhdistettynä hyviin yhteistyötaitoihin. Haasteellista pitkän tähtäyksen strategisessa johtamisessa on se, että strategisten linjausten ja uusien avausten vaikutuksethan näkyvät usein vasta tulevillavaltuustokausilla. Tästä huolimatta kunnan strategisessa johtamisessa pitäisi pystyä näkemään valtuustokautta pidemmälle, koska monet kehityskulut ottavat aikaa. Niin on myös nyt päätettävänä olevassa Vihdin kunnan strategisessa, jonka tulisi ohjatapäätöksiämme ja toimintaa johdonmukaisesti. Yksinkertaisimmillaan strategia on toiminnan punainen lanka, johon tämä valtuusto sitoutuu.

Tätä strategiatyötä on tehty edelliskautta osallistavammassa prosessissa. Kantansa strategiaan ovat voineet antaa tavallinen kuntalainen, kunnan työntekijä, valtuutetut ja eri yhdistyksissä toimivat aktiivit. Matkan varrella myös valtuustoryhmät ovat neuvotelleet strategian painopisteistä ja lopullinen valmistelu on luonnollisesti ollut kunnanhallituksella. Prosessiin voi olla tyytyväinen ihan sen viimeisintä  käsittelyä lukuun ottamatta.

Viimeisessä käsittelyssä kunnanhallituksen kokouksessa oikeiston äänin strategian talousosuuteen niitattiin kiinni tuloveroprosentin taso 20 prosenttiin. Esitys tuli kalkkiviivoilla kuitenkin pääosin yllättäen, vaikka nimenomaan oikeiston puolelta on prosessin eri vaiheissa korostettu, että strategia valmistellaan niin hyvin, ettei valtuustossa tarvitse enää suuremmin puuttua strategialinjauksiin tai yksityiskohtiin.

Nykyisessä epävarmassa kuntataloustilanteessa, tilanteessa missä valtionosuudet muuttuvat, tilanteessa missä toistaiseksi sote-ratkaisun vaikutuksista kuntatalouteen ei ole tietoja; on hankalaa ja epärealistista sitoa tuloveroprosentti johonkin tasoon. Tällä sitomisella voi olla kuntalaisten hyvinvointia heikentäviä vaikutuksia. Tällä päätöksellä voidaan vaikeuttaa peruspalvelujen tuottamista ja osaltaan vaikeuttaa strategian muiden tavoitteiden toteuttamista. Tällä päätöksellä voidaan vaarantaa heikommassa asemassa olevan väestönosan elämää entisestään.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että lause ”Toimintaa sopeutetaan siten, että kunnan tulot riittävät 20 prosentin tuloveroprosentilla menojen ja poistojen kattamiseen” poistetaan. Ja palautetaan aikaisempi kunnanjohtajan pohjateksti. Strategiassa on hyviä ja monipuolisia tavoitteita eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Lisäksi strategiset linjaukset sisältävät paljon ennaltaehkäisevän toiminnan painotuksia eri palveluissa ja elinympäristön kehittämisessä. Näiden tavoitteiden kanssa tuo tasapainoiseen talouteen kirjattu tuloveroprosenttitavoite sopii huonosti, helposti jopa ristiriitaisesti yhteen, koska emme muiden muassa em. syiden takia tiedä, miten pystymme jatkossa turvaamaan vihtiläisten palvelutarpeet. Veroprosentin sitominen ennakkoon tietämättä tulevista muista kuntakentän talous- vaikutuksista, tarkoittaa konkreettisesti palvelujen leikkaamista, hintojen korotuksia ja toimenpiteitä, joilla voidaan vahingollisestikin joutua karsimaan kuntalaisten hyvinvoinnista.

Näillä kommenteilla ja esitetyllä poistolla vasemmistoliiton valtuustoryhmä hyväksyy Vihdin kunnan strategian 2014–2017.

 

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto