Valtuutetttu Seurasen puhe 29.3.2015: muutokset Karviaisen v. 2015 talousarvioon

huhtikuu 7, 2015 | Kategoria: valtuusto 03/2015

Vihdin kunta asetti perusturvakuntayhtymä Karviaiselle säästötavoitteet vuodelle 2015. Karviainen päätti lakkauttaa Vihdin kirkonkylän hoivaosaston ja siirtää palvelu Attendolle. Valtuutettu Seuranen piti aiheesta Vasemmistoliiton puheenvuoron. Asia meni äänestykseen ja tuloksin 17-25 hoivaosasto päätettiin lakkauttaa. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä (Karita Seuranen, Maija Jakka ja varavaltuutettu Tapio Pulkkinen) kannattivat hoivaosaston säilyttämistä. Tässä valtuutettu Seurasen puhe:

Vihdin kunnanvaltuusto edellytti marraskuun kokouksessa perusturvakuntayhtymä Karviaiselta säästöjä. Yt-neuvottelujen tuloksena Karviainen on päättänyt lakkauttaa Vihdin kirkonkylän hoivaosaston. Perusteluksi kokonaisen osaston lakkauttamiselle on annettu myös uusi vanhuspalvleulaki. Uudessa vanhuspalvelulaissa iäkkäiden henkilöiden elämää tukeva hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa pitkäaikaisena laitoshoitona vain lääketieteellisillä tai asiakas- tai potilasturvallisuuteen liittyvillä perusteilla.

Karviainen kilpailutti vuonna 2014 asumispalvelutoiminnot ja tämän myötä teki sopimuksen Attendon kanssa. On hienoa, että Karviaisella on tarjota tehostettua palveluasumista, sillä kaikki eivät suinkaan kykene asumaan yksin kotona loppuun asti. Attendon kotisivujen mukaan aktiiviset vanhukset nauttivat toistensa seurasta ja touhuamisesta, mutta on myös mahdollisuus omaan tilaan ja yksityisyyteen omassa huoneessa. Monipuolisen ohjatun toiminnan ja virikkeiden lisäksi jokainen osallistuu arkiaskareisiin omien voimiensa mukaan. Omasta pihasta ja ulkoilusta nauttivat kaikki

Mutta siihen se hyvä sitten loppuikin. Tämän asian hoitaminen tuo taas esille sen, miten Karviaisen hallintomalli on todella hankala ja outo, niin kuin ovat konsultit aiemmin sanoneet ja niin olen minäkin sanonut jo aiempina vuosina puheissani.

Vihdin kunnanvaltuusto teki säästöpäätöksen marraskuun kokouksessa. Kuitenkin aiemmin samassa kokouksessa Vihdin valtuusto hyväksyi Karviaisen talousarvion, jonka mukaan kirkonkylän hoivaosasto säilyy 20-paikkaisena ja lisäksi on intervallipotilaita. Olisiko tuolloin pitänyt jotenkin miettiä miten puolen miljoonan säästöt voisivat vaikuttaa palveluihin? Hoivaosaston on ollut jo todella pitkään löyhässä hirressä ja tämä on aiheuttanut suurta epävarmuutta niin henkilöstössä kuin omaisissakin. Pelkästään viime vuoden aikana useaan otteeseen puhuttiin hoivaosaston lakkauttamisesta ja vähän ajan kuluttua puheet peruttiin kunnes hetken kuluttua otettiin taas esille. Vielä viime vuoden lopulla vakuuteltiin että osasto säilyy vuoden 2015.

Valtuusto esitti siis säästötavoitteet. Kaikessa hiljaisuudessaan Karviainen suoritti yt-neuvottelut ja päätti lakkauttaa koko osaston. Asiasta tiedotettiin henkilökuntaa tekstiviesteillä ja pyydettiin noutamaan irtisanomisilmoituksen. Valtuustoa ei tiedotetu asioiden etenemisestä lainkaan. Mielestäni on todella outoa, että valtuutettuna sain täysin yllättäin kuulla asiasta työtekijöiltä ja lukea paikallislehdistä. Virallinen tiedote tuli vasta paljon myöhemmin. Ovatko nämä asiallisia tapoja hoitaa näin suuria päätöksiä? Kuitenkin valtuusto päättää mm. palvelusopimuksen sisällöstäkin. Miten Karviainen pystyi nyt tekemään tämän päätöksen ilman valtuuston erillistä hyväksyntää? Aikoinaan Karviainen aikoi lakkauttaa Otalammen neuvolan mutta valtuuston päätöksellä neuvola säilyi. Miten Karviainen pystyi nyt ilman valtuuston kuulemista päättää kokonaisesta osastosta? Asiasta päätetään vasta nyt, 2 kk sen jälkeen kun Karviainen on jo suorittanut henkilökunnan irtisanomiset ja sopinut vanhusten siirrosta Attendon kanssa. Mitä sanomista meillä enää tässä vaiheessa on kun kaikki on jo tehty? Valtuutetuille ei ole näytetty yhtään ainoaa virallista , mahdollisimman totuudenmukaista laskelmaa hoivaosaston lakkauttamisesta. Infossa saimme nähdä johtaja Reiterän taululle tekemiä laskelmia säästöistä. Mutta kuten jo sanoin, viralliset laskelmat puuttuvat. Mitä sisältää nuo 500 000 euron säästöt joka hoivaosaston lakkauttaminen tuo tulleessaan? Onko kyseinen summa ”puhdasta säästöä” vai vain laskennallista säästöä? Karviainen kertoi lehdistölle, että säästöjä tulee paljon sillä hoivaosaston hinta on 190 euroa /vrk ja Attendon hinta 100 euroa. Kuitenkin Karviaisen tilinpäätösten mukaan hoivaosaston hinta on vain n 140 euroa eli huomattavasti kerrottua edullisempi. Jos kiinteistö jää Vihdin kunnalle, kiinteistökulut pyörivät kuitenkin. Toisin kuin Vihdin kunnassa, Karviainen säilyttää kaikki johtotason henkilöt, siitäkin huolimatta että kokonainen osasto lakkautetaan ja Nummi-Pusula lähti jo aiemmin. Eli myöskään hallinnolliset kulut eivät pienene.

Kuten jo aiemmin kerroin, Attendo mainostaa miten jokainen asukas osallistuu arkiaskareisiin omien voimien mukaan ja tarjoaa virikkeitä. Tämä on hyvä jos vanhus on toimintakykyinen ja pystyy elämään myös itsenäistä elämää kuitenkin tietäen että hoitohenkilökunta on lähellä. Lisäksi yhteisellä toiminnalla estetään vanhusten erakoituminen ja yksinäisyys. Mutta herääkin kysymys, miten hoidetaan ne vanhukset joilla ei ole omia voimia lainkaan? Onko Karviaisen johto käynyt edes katsomassa millaisia potilaita hoivaosastolla on? Minä olen. Suurin osa nykyisistä vanhuksista on täysin autettavia. Osa vanhuksista ei tiedä maailmanmenosta mitään eikä todellakaan pysty itsenäisesti toimimaan. Kaikki nykyiset potilaat tarvitsevat hoitoa, ei hoivaa vaan 90% apua kaikissa päivittäisissä toiminnoissa . 20;stä potilaasta 3 hyötyy vessasta, muut eivät yksinkertaisesti pääse vessaan, edes apuvälineiden turvin, 18 täysin syötettävää potilasta. Onko Attendolla varauduttu tällaiseen? Kysyin asiaa infossa ja sain vastauksen että tämä on tehostettu palveluasuminen mutta se ei vastannut kysymykseeni ovatko he kertoneet potilaiden autettavuudesta. Onko heillä tarpeeksi resursseja hoitaa näin huonokuntoisia vanhuksia? Uusia, huonokuntoisia vanhuksia tulee kuitenkin näiden vanhusten jälkeenkin. Nythän on tarkoitus jättää Nummelaan muutama paikka mutta mitä tehdään niille lopuille vanhuksille? Miten vaikuttaa asiaan Nummelan terveyskeskuksen mahdollinen remontti? Onko pelkona se että nämä vanhukset siirtyvätkin jossain vaiheessa kalliimpiin palveluihin? Miten on Attendon kanssa määritelty sairaanhoidot? Siirtyvätkö vanhukset välittömästi kalliiseen erikoissairaanhoitoon vai hoitaako Attendo nämä itse samaan hintaan? Kysymyksiä on paljon sillä kuten kerroin, meitä valtuutettuja kun ei ole tiedotettu näistä lainkaan. Ja miten sitova on uusi vanhuspalvelulaki? Oliko asialla oikeasti näin kiire? Tämä kun on annettu selityksenä kaikkeen.

Sekä minä että valtuutettu Viherkanto esitimme viime vuonna kysymyksen voisiko Karviainen hoitaa omana toimintana tehostettu palveluasumista. Onhan Karkkilassakin sekä yksityistä että Karviaisen toimintaa. Mistään ei käy ilmi onko tällaista vaihtoehtoa edes tutkittu. Infossa meille kerrottiin ettei ole tiloja. Mutta onko tämä vain helpoin vastaus vai onko oikeasti asiaa mietitty?

Aiemmin oli myös suunnitteilla että intervallipotilaat siirretään hoivaosastolle. Nyt kuitenkin tämäkin loppuu kun osasto suljetaan ja intervallipotilaat ovat yksityisissä hoitolaitoksissa. Eli Karviaisella oli mahdollisuus ottaa toimintoja omaksi toiminnoiksi mutta nyt sekin peruuntui. Miten näiden maksut? Tästä ei ole puhuttu myöskään mitään.

En voi olla vielä kommentoimassa tässä kohtaa valtuustoaloitteiden käsittelyä ja aloitetani hoivaosaton remontista jonka tein 3 vuotta sitten. Aloite on edelleen kesken-tilassa. Mitään remonttia potilashuoneisiin ei ole tehty, edes maalia ei ole laitettu. Kuitenkin muita tiloja on remontoitu kun on otettu uusiin tarkoituksiin toisien palvelulinjojen käyttöön Nyt kun vanhukset lähtevät pois niin aloitehan raukeaa itsestään, sillä sehän koski vain hoivaosastoa, vanhusten ja heidän hoitajien tilojen remontointia. Ei remonttia muille palvelulinjoille.

Vasemmiston valtuustoryhmä hyväksyy Perussuomalaisten tekemän ponsiesityksen.

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto