Varavaltuutettu Pulkkisen puhe 29.3.2015: Henkilöstöraportti vuodelta 2014

huhtikuu 7, 2015 | Kategoria: valtuusto 03/2015

Vihdin kunnan toimintakyvyn kannalta on oleellisinta, että meillä on osaavia ja taitavia viranhaltioita ja työntekijöitä. Sellaisia täällä tänään palkittiinkin. On huojentavaa nähdä, että Vihti on onnistunut v. 2014 työnantajana niin hyvin kuin se henkilöstöraportissa osoittaa. Sairaspoissaolojen ja tapaturmien määrä ovat vähentyneet. Työtyytyväisyys on lisääntynyt. Erityisen tärkeää on, että halutaan kehittää toimintaa. Tästä yhtenä esimerkkinä on, että Vihdin kunnan osaajia koulutetaan ja työntekijät hakeutuvat jopa aktiivisesti itse ammattitaitojaan kehittävään toimintaan.

Tästä kunnia kuuluu organisaation joka tasolle. On mahtavaa, että Vihtiin on onnistuttu palkkaamaan henkilöitä, jotka ovat työssään tehokkaita ja haluavat edelleen kehittyä ja toimivat sen mukaisesti. Kiitos organisaatioiden esimiehet, että saatte puhallettua työntekijöihin henkeä, jolla he jaksavat iloisesti ylittää jatkuvasti itsensä. Keskukset tekevät myös arvokasta työtä seuratessaan kunnan toimintaa ja tarvittaessa nostaa epäkohtia hyvinkin nopeasti esille. Luottamushenkilöt puurtavat hienosti hakien ratkaisumalleja ennakkoluulottomasti ja jopa enenevissä määrin puoluerajoja murtaen, parasta osaamista etsien.

Vihdin kunta kävi juuri yt-neuvottelut, joita käsiteltiin kohdassa 3. Edelleen ohutta organisaatiota leikattiin. Kunnan henkilöstörakenne on tästä syystä paikoin osin haavoittuvampi. Tässä yhteydessä kun töitä on organisoitu uudelleen, on esimiestyö tärkeää ja sen seuraaminen, ettei kuormitusta tule liikaa. Johtamisella ja sen onnistumisella on tässä taloudellisessa tilanteessa todella suuri merkitys. Ilman onnistunutta johtamista kova puurtaminen kohdistuu helposti myös vääriin kohteisiin. On erinomaista ja ennakkoluulotonta toimintaa kehittää organisaatiota tehokkaasti työntekijöiden parasta osaamista mm. yhteisiä tavoitteita etsien ja käyttäen. Tällöin myös koko organisaatio pystyy sitoutumaan omiin tavoitteisiinsa paremmin ja tulosta syntyy.

Tärkeää on myös työssä jaksamiseen kohdistuvat toimet, kuten varhaisen tuen ja puuttumisen toimintamallit, työhyvinvoinnin parantamiseen kohdistuvat mallit ja työsuojelu. Näillä on todettu olevan suora yhteys mm. sairaspoissaolojen määrään ja kuten todettu ne ovat Vihdissä laskevassa trendissä.

Kun Vihdin maine hyvänä ja työntekijää kunnioittavana työnantajana leviää, niin on varmaa, että myös jatkossa rekrytointiin hakeutuu hyviä osaajia eri ikäryhmistä. Tulevaisuutemme näyttää siis tässäkin mielessä hyvältä.

Uskon, että meillä on käsissämme yksi tehokkaimmista kuntaorganisaatioista ja avaimet saada kunnan talouskin hyvälle mallille. Helppoa se ei tule olemaan, mutta täysin mahdollista. Annetaan viranhaltijoille ja työntekijöille mahdollisuuksia kehittyä ja kehittää organisaatiosta entistäkin parempi työpaikka, niin on täysin varmaa että kunta on hyvässä tuloskunnossa tulevaisuudessa.

Vihdin Vasemmistoliitto kiittää kunnan työntekijöitä, viranhaltioita ja operatiivista johtoa hyvästä henkilöstön kehittämisen hengestä erittäin vaativissa olosuhteissa v. 2014.

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto