Sari Virran avaussanat Nummelan torilla 1.5.

toukokuu 12, 2015 | Kategoria: Yleinen

Hyvät työväen vapun juhlijat!

Takana on historiallisen huono vaalimenestys. Koko vasemmistolla menee tällä hetkellä huonosti. Puolueiden tilanne kun päivitetään aina vaalien aikaan kannatuksessa.  Me olemme kokoontuneet tänne torille viettämään työväen omaa juhlapäivää, kohtaamaan tosiasiat ja jatkamaan sitä työtä, johon me uskomme: oikeudenmukaisen hyvinvointivaltion turvaamiseen.

Tästä on suunta vain ylöspäin, tässä aallonpohjassa ei auta liian kauan viipyä tai tilannetta surra. Vaikuttamista riittää, vaihtoehtoja ja näkemyksiä on tuotava entistä selkeämmin, selväsanaisemmin esille. Ihmisläheisesti – kokemuksia kuunnellen.

Yhteiskunta on muuttunut. Myös vasemmiston on kohdattava aidosti se tosiasia, että toimintaa on kehitettävä. On määriteltävä ne palvelut, jotka voidaan ja pystytään tuottamaan lähipalveluina. On määriteltävä, mikä on lähipalvelu ja miten lähipalvelu voidaan tuottaa. Teknistyminen on ollut nopeaa, eikä sitä vastaan auta hangoitella. Suomen kaltaisen pienen kansakunnan on löydettävä oma menestystarinansa uudestaan: millä parhaiten ylläpidetään teollisuudella kasvatettu hyvinvointi. Maailmanlaajuisesti ajatellen korkeasti koulutettu kansakuntamme on oltava suunnannäyttäjä, rajoiltaan avoin humanitäärinen kansainvälinen kansakunta.

Meidän tulee jatkossakin huolehtia siitä, että kaikille tasa-arvoinen ja yhdenvertainen maksuton peruskoulu on luomassa kehitystä. Opetusmenetelmien tulee olla nykyaikaan sopivia. Meillä on edellytyksiä myös koulutusvientiin.

Vasemmistoliitto täytti tällä viikolla 25 vuotta ja puolue on historiansa alhaisimman kannatuksen äärellä. Odotettu vaalivoitto kääntyi tappioksi. Vasemmistopuolueet yhdessä ovat menettäneet kannatustaan, eivätkä yllä yhdessäkään suurimman puolueen eduskuntaryhmän kokoihin.

Vaalitappio on ollut pettymys, joka on hyvä surra tekemällä vaadittava surutyö. Mutta parasta lääkettä suruun on työ. Vasemmistoliitto on linjattu punavihreäksi puolueeksi, kaikille puolueen arvot jakaville ihmisille avoimeksi poliittiseksi liikkeeksi, joka kuuntelee jäseniää ja tapaa kansalaisia.

Työttömyys on kasvussa, työelämän laatu heikkenee koko ajan. Tuloerot kasvavat. Vasemmistoa tarvitaan jopa enemmän kuin koskaan. Mikä meni vaalikampanjan viestissä pieleen? Velkaelvytyksestä puhuminen ei ollut uskottavaa politiikkaa tässä ajassa, jossa valtion velkaantuminen on vakava ongelma. Elvytyksen sijasta olisi pitänyt puhua vain työpaikkojen luomisesta, koska juuri työttömyyden kustannukset rasittavat julkista talousta.Työpaikkojen luominen on kannattavaa, vaikka työllistäminen tulisikin maksamaan julkiselle taloudelle.

Hallitustunnusteluja johtava keskustan Juha Sipilä on saanut puolueiden vastaukset esittämiinsä kysymyksiin. Jännitämme tulevia päiviä, millaisen hallituspohjan Suomeen saamme. Samanaikaisesti Sipilä käy keskusteluja työntekijäjärjestöjen kanssa yhteiskuntasopimuksesta. Tosin se tuntuu olevan mysteeri neuvottelujen toiselle puolelle, mitä tällä yhteiskuntasopimuksella haetaan. Ay-liike ei ole missään nimessä valmis valmis heikentämään työsuhteiden ehtoja, jos jotain sellaista keskusta yhteiskuntasopimukseen hamuaa.

Vasemmiston ja ay-liikkeen tulee huolehtia työelämässä heikoimmassa asemassa olevista, kuten työttömistä, osa-aikaisista, määräaikaisista ja itsensä työllistäjistä ja torpata nollasopimuskulttuuri.

Tätä vappua vietettäneen eri puolilla Suomea vähemmän riehakkaissa työväen tunnelmissa. Syyttelyyn tai itseruoskintaan ei kuitenkaan kannata jäädä tämän syvempään. Tästä eteenpäin vasemmiston on selvennettävä tehtäväänsä ja viestiään. Me elämme oikeistolaisessa valtiossa, arvot ovat koventuneet ja kovat ajat ovat edessä. Vasemmiston tehtävä on puolustaa heikoimmassa asemassa olevia, luoda hyvinvointia työn kautta ja ylläpitää pohjoismaista hyvinvointia kehittämällä julkisia palveluja. Emme saa olla ei-puolue, meidän tulee olla mahdollistaja: tulevaisuuteen uskoa luova selkeä sanoma on tuotava mukaan kansan kohtaamiseen toreilla, turuilla ja mediassa.

Hyvää työväen vappupäivää meille kaikille! Suunta tästä on ylöspäin!

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto