Arkisto ajalle elokuu, 2015

valtuutettu Virran puhe valtuustossa 8.6.2015

elokuu 21, 2015 | Kategoria: valtuusto 06/2015

Kunnan on toiminnassaan ja palveluja järjestäessään toteutettava yhdenvertaisuusperiaatetta. Palveluiden on oltava tasa-arvoisesti ja tasalaatuisesti kaikkien saatavilla. Tämä on erittäin tärkeä tavoite ja päämäärä. Vuosittainen toiminnan onnistumisen tarkastelu tehdään valtuustotasolla tilinpäätöksen ja arviointikertomuksen yhteydessä. Toivottavasti tulevaisuudessa laajemmin hyvinvointikertomuksen yhteydessä, josta valtuutetut saivat koulutustakin viime syksynä. Hyvinvointikertomus kokoaisi nykyistä paremmin samaan tarkasteluyhteyteen kuvauksen kunnan asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä ja niihin vaikuttavista tekijöistä väestöryhmittäin. Lisäksi siinä kuvataan kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin.

Nykytilanteessa ja nykytavalla me tarkastelemme kunnan onnistumisia (tai epäonnistumisia) talous edellä ja vaikka strategiasta johdetuissa tuloskorteissa on tavoitteena kuntalaisten hyvinvointi, emme aidosti tällä mittari- ja tuloskorttitarkastelulla saa sitä tietoa, miten kuntalaistemme hyvinvointi on näillä valituilla toimenpiteillä parantanut tai kehittynyt tai mihin suuntaan on menty – ovatko kenties toimenpiteet heikentäneet hyvinvointia. Meillä on erikseen olemassa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, missä on hyvinvointi-indikaattoreita, joita seurataan. Terveydenhuoltolakiin perustuva lakisääteinen hyvinvointikertomus olisi ehdottoman tärkeää saada Vihdissä valtuuston tarkastelutasolle, koska siinä on koottuna kaikki se tiedolla johtamisen tieto, joka strategiasta voidaan tuloksiin johtaa.

› Lue koko artikkeli

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto