Valtuutetu Seurasen puhe 9.11.2015: Karviaisen talousarvio vuodelle 2016

marraskuu 10, 2015 | Kategoria: valtuusto 11/2015

Nyt meillä on käsittelyssä nykyisen palvelutasosuunnitelman viimeinen talousarvio. Monet lait ja säännökset ovat vaikuttaneet Karviaisen palveluiden muutoksiin. Rakennemuutoksia on tehty useilla eri osa-alueilla. Osa muutoksista on tehty myös taloudellisista perusteista. Myös koko valtakunnassa vallitseva huono, epävarma taloudellinen tilanne vaikuttaa Karviaisen menoihin. Nähtäväksi jää miten viime viikolla aikaansaatu sote-sopimus tulee vaikuttamaan Vihtiin ja Karviaiseen.

Ensiksi haluan todeta, että Karviaisen talousarvioiden tekstit ovat usein hyvin poukkoilevia. Samaa aihetta saatetaan käsitellä useissa eri kohdissa. Talousarvioiden asioita ei ole jaoteltu palvelulinjoittain, toisin kuin Vihdin kunnan talousarvioissa, vaan kunkin palvelulinjan asioita käsitellään useiden eri otsikoiden alla. Olisi paljon selkeämpää kuin asiat käsiteltäisiin palvelulinjoittain, jolloin kokonaisuuden hahmottaminen per palvelulinja olisi huomattavasti helpompaa.

Usein kuulemme keskusteluissa paljon negatiivista Karviaisen toiminnasta. Talousarviosta löytyy kuitenkin paljon positiivisia asioita: useita ostopalveluja on siirretty omaksi toiminnaksi ja suuntaus jatkuu, lääkäritilanne on parantunut, sosiaalipuolella resurssit ovat parantuneet. Karviainen on asettanut osalle toiminnalleen minimitavoitteita korkeammat tavoitteet ja näihin on myös päästy ja tavoitteena saavuttaa ne ensi vuonnakin. Nettomenot hintaindeksillä korjattuna on arvioitu olevan laskusuuntaiset kolmatta vuotta peräkkäin. Lastensuojelukulut on Vihdin osalta arvioitu Karviaisen historian toiseksi pienemmiksi, lääkärin vastaanottokulut historian pienimmiksi. Sen sijaan Vihdin osalta mielenterveys- ja päihdepalveluiden kustannusten on arvioitu nousevan nyt neljättä vuotta peräkkäin ja ennusteiden mukaan vuonna 2016 näiden kulut ovatkin Karviaisen historian suurimmat samaan aikaan kun Karkkilan kulut ovat kaikkien aikojen pienimmät.   Tosin ensi vuoden aikan resurssien kohdentamista tehdäänkin juuri mielenterveyspalveluissa.

Uusi sosiaalihuoltolaki tuo tullessaan uudistuksia myös Karviaisen tarjoamiin palveluihin ja uusia vakansseja on tulossa. . Nuorille suunnattua palvelua lisätään koulutyöskentelyyn. Tarkoittaakohan tämä hope-luokan laajentamista myös yläkoululle? Karviaisen talousarvioissa ei vain ole mainittu hope-luokkaa vaikkakin hope-luokilla on myös Karviaisen resursseja. Satsaus lapsiin ja nuoriin ja koko perheeseen on samalla satsaus myös tulevaisuuteen . Sijaisperheiden käyttö on laitoshuoltoon verrattuna parempaa niin taloudellisesta kuin lapsen näkökulmasta katsottuna. Perhehoidossa puute sijaisperheistä on valtakunnallinen ja koskettaa myös Karviaista. Siksi olikin hyvä huomata Vihdin kunnan kotisivuilta, miten alueellinen lastensuojelun perhehoidon erityisyksikkö Pihlaja järjestää Vihdissä perhehoidon ja tukiperhetoiminnan infotilaisuuden 17.11. Tosin ihmettelen miksei vastaavaa ilmoitusta löydy lainkaan Karviaisen omilta sivuilta.

Nyt kun olen puhumassa lasten ja nuorten asioista, en voi olla ottamatta esille huoltani, niin äitinä kuin päättäjänäkin joka ei suoraan liity ensi vuoden talousarvioon mutta nuorten hyvinvointiin kyllä. Vuonna 2014 kouluterveyskyselyn tuloksien mukaan laittomien huumeiden kokeilu on nousussa niin ammattikoulun puolella kuin jopa yläasteikäisissä, nousun ollessa useita kymmeniä prosentteja. Erilaiset tiedonkeruut ovat tiedolla johtamista. Tuloksiin tulisi siis reagoida toiminnan ja toimenpiteiden suunnittelussa. Onko Vihdissä tehty näin? Miten Karviainen panostaa valistukseen ja ehkäisyyn nuorten päihdeasioissa? Miksi otan esille vanhan tiedon juuri nyt? Viime perjantaina Vihdin eräällä yläkoululla oli käytetty päihteitä koulupäivän aikana. Mistään pikkuasiasta tuskin oli kyse, sillä paikalle kutsuttiin niin poliisit kuin ensihoitajatkin. Tämä on ehkä vain yksi tapaus muiden joukossa. Mutta emme voi vain ummistaa silmiämme ja luulla että näin ei tapahdu meidän omassa lintukodossamme. Yksikin tapaus on liikaa, sillä seuraukset voivat olla todella pahat. Tämä vaatii yhteistyötä niin koulun, Karviaisen, perheiden kuin eri viranomaistenkin kanssa.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä pitää hyvänä Vihdin kunnanhallituksen tekemää 75 000 euron lisäystä työpajatoimintaan. Työttömien määrä on edelleen nousussa. Satsaus työpajatoimintaan ei ainoastaan vähennä Vihdin palautuksia Kelalle vaan vaikuttaa myös näiden työttömien elämään.

Ikäihmisten palvelulinjalla tehtiin tänä vuonna suuri muutos kun hoivaosasto lakkautettiin. Toivottavasti saamme niitä luvattuja raportteja toiminnan muutoksesta. Ensi vuoden painopisteeksi onkin asetettu kotihoidon kehittäminen. Tavoitteena on että useampi vanhus pystyisi asumaan kotona kauemmin. Kotihoidon hoivapaikkojen määrä nousee vain kahdeksalla ja omaishoitajien määrä neljällä. Onko tämä riittävän suuri määrän nosto? Mikä olisi oikea tarve vai saadaanko tällä hoidettua kaikki apua tarvitsevat? Uusia vakansseja ei talousarvion mukaan kotihoitoon ole tulossa. Olen kuullut kentältä, että yhtä hoitajaa kohden olisi yhä enemmän hoidettavia. Ja jos kotona olevien vanhusten kunto tulee olemaan heikompi, niin miten hoitajien aika riittää näillä resursseilla? Palvelutarpeen arvioinnin tavoiteaika on 7 päivää. Mutta keskimääräinen odotusaika tehostettuun palveluasumiseen 5 kk. Jotkut pääsevät aikaisemmin mutta toiset joutuvat odottamaan tätä paljon kauemmin. Hoivaa ja turvaa tarvitsevalle vanhukselle ja heidän omaisille 5 kk tai jopa enemmänkin on todella pitkä aika.

Vihdin kunnan budjetissa Karviaisen investointeihin on varattu 450 000e sisältäen Vihdin ja Nummelan terveysasemat. Valtuustoinfossa en saannut selkeää vastausta siihen, mitä tämä investointiraha pitää sisällään. Mitä remontoidaan esimerkiksi Vihdin terveysasemalla? Sen saimme valtuustoinfossa kuulla, ettei kyse ole ainakaan karkkilalaisia varten tehtävästä remontista. Kuten täälläkin on aiemmin todettu, Karviaiseen liittyvät investoinnit pitäisi olla pitkän ajan suunnitelmia. Nyt välillä on tuntunut siltä että kiireellä remontoidaan tiloja uusia toimintoja varten. Kun kalliit remontit ovat valmiit, todetaan että toimintoja muutetaan ja taas halutaan täydelliset remontit. Ja rahaa kuluu. Kuten olen varmasti aiemminkin todennut, päätösvalta investoinneista on myös hieman hämäränpeitossa. Lukuisia kertoja olen saannut Karviaiselta kuulla, että tilat ovat Vihdin kunnan joten kunta päättää remonteista ja kunta ilmoittaa että Karviainen on tilaaja joten Karviainen kertoo. Eli kuka oikesti nämä tarpeet määrittelee vai pompotellaanko asioita edestakaisin?

Näillä saatesanoilla Vasemmistoliiton valtuustoryhmä hyväksyy Karviaisen vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2019.

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto