Valtuutettu Virran puhe valtuustossa 9.11.2015: talousarvio vuodelle 2016

marraskuu 16, 2015 | Kategoria: valtuusto 11/2015

Hyvin erilainen valtuuston talousarviokokous on kuin aiemmat vastaavat minun valtuustourani ajalta. Tänään ei ole kukaan maininnut sanoja vakava tai vaikea taloustilanne. Ainakaan kriisikunta-sanaa ei kukaan ole sanonut.

Olemme kuitenkin hyväksymässä alijäämäistä talousarviota, eli tulojen ja menojen epäsuhta on siis säännöllinen.

Jossain määrin tämän syksyn aikainen vuoden 2016 talousarviokäsittely on ollut hämmentävä. Olemme tekemässä alijäämäistä talousarviota kunnallamme ja erityisesti henkilöstöllemme vaikean vuoden syksyllä yllättävän rauhallisessa ilmapiirissä. Tämä hämmentää, erityisesti kun monissa muissa kunnissa todetaan, että valmistelussa on yksi kurjimmista ja pahimmista talousarvioista.

Toki, kuten täällä on todettukin, on hyvä antaa nyt hengähdystauko ja katsoa, miten palvelumme muotoutuvat yt-menettelyn jäljiltä.

Talousarviossa todetaan, että tänä vuonna toteutetut yt-neuvottelut näkyvät numeroina, talouslukuina täysimääräisesti vasta ensi vuoden budjetissa. Tehtävien uudelleen organisointi ja toimenkuvien määrittely onkin edelleen menossa ja vaatii erityisesti johtavalta henkilöstöltä osaamista ja taitoa, sekä samanaikaisesti työmotivaation ylläpitämistä, koska selvää on, että työtehtävien uudelleen määrittely on jossain määrin myös sama asia kuin työtehtävien lisääntyminen.

Kunnanjohtajan katsaus sisältää tavoitteen, että meillä tulee olla valmius tarkastella palvelurakennettamme kokonaisuutena. Nämäkin asiat selkiintyvät, kun maan hallituksen sote-ratkaisu näyttää suuntaviivoja. Sote-ratkaisu ja itsehallinnollisille alueille siirtyvät tehtävät eivät kuitenkaan ole ihan tämän talousarvion eikä tulevankaan asioita, eli Vihdin kunnan tulee kuntalaistensa palveluja turvata vielä varsinaisiin toimeenpanoihin asti eli vuoteen 2019 asti.

Aivan vakuuttuneeksi en tällä esityksellä tule siitäkään, toteutammeko talous- ja investointisuunnitelman osalta yhdessä vahvistamaamme strategiaa. Kaikilta osin yhtymäkohtia strategian tavoitteisiin on vaikea kyllä löytää.

Sitten perinteiset huomioni talousarvion tuloskorteista. Nämä menevät varmasti teknisinä korjauksina.

Jossain määrin tuloskorteissa on edelleen epätasaisuutta. Ja jotain luonnosvaiheen tekstejä on jäänyt tähän lopulliseksi tarkoitettuun esitykseen. Näin esimerkiksi s. 43 tuloskortissa (viittaus suluissa: Antti 18.9.2015 luonnos). Sivulla 44 on tuloskortti työmarkkinatukimaksujen kuntaosuuteen. Kortissa on tavoitteen toimenpiteen osalta todettu mm. seuraavaa: kierrätyskeskuksen toiminnan vakiinnuttaminen ja kuntouttavan työtoiminnan paikkamäärän lisääminen. Tähän kaipaisi täsmällisemmin tavoitteen, monellako paikalla. Muutenhan yhdenkin paikan lisääminen osoittaa, että tavoite on toteutunut.

Sivulla 47 on ateria-ja puhdistuspalvelujen toisessa tuloskortissa tavoite 2016 osalta jotain virhettä, kun tavoite ei ole ymmärrettävään muotoon kirjoitettu.

Myös varhaiskasvatuksen tulosalueen korteissa on tavoitetasoksi tai mittariksi ilmoitettu asioita, jotka eivät ihan lopullisesti aukene, tai ovat enemmän sellaista laadullista mittaristoa, jota voi olla vaikea havainnollistaa. Tosin kiinnostaisi tietää, miten yhteisöllistä vuorovaikutusta vahvistetaan kasvatusyhteisössä ja mitä tätä vahvistumista mitataan.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä palaa vielä viimesyksyiseen talousarviovaltuustoon ja muistutamme silloinkin mainitsemastamme asiasta.

On muistettava, että henkilöstö on kuitenkin tärkein palvelujemme tuottaja, joten yt-menettelyn, tehostamisen ja säästöjen aikana työhyvinvoinnista on pidettävä huolta. Ja kuten esityksessä todetaankin, johtamistaidot – osaava johtajuus – korostuu vaikeina aikoina.

 

Näillä kommenteilla vasemmistoliiton valtuustoryhmä hyväksyy vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto