valtuutettu Sari Virran puhe valtuustossa 7.12.2015: Espoon ja Kauniaisten kaupunkien sekä Kirkkonummen ja Vihdin kuntien sopimus yhteistyön kehittämisestä

joulukuu 10, 2015 | Kategoria: valtuusto 12/2015

Olemme saaneet neljän kunnan kuntarakenneselvityksen tiedoksemme. Yllättävää kenellekään ei ole se, ettei mitään kuntayhdistymisiä esitetä. Alunperinkin ainakin piilotavoite oli syventää edes yhteistyötä, jota joiltain osin on ollut olemassa tai josta on ainakin juhlapuheissa puhuttu. Itse asiassa meillä on paljon suuremmat uudistukset Suomessa menossa, kun hallitus on tehnyt päätöksensä 18 itsehallintoalueen perustamisesta ja niihin liittyvästä 15 alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuusta. Mitä siis vuodesta 2019 jää kuntien tehtäviksi, kun leijonan osan budjetista nielleet sote-palvelut toteutetaankin siitä lähtien suuremmissa yksiköissä? Kuntaan jäävät opetus- ja kulttuuripalvelut, tekniset palvelut, elinkeinotoiminta ja työllisyyttä edistävät palvelut. Toisin sanoen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, paikallisen identiteetin ja demokratian edistäminen sekä elinvoiman edistäminen.

Vihdissäkin tulee alkaa valmistautua tähän uuteen vaiheeseen, tulevaisuuden kuntaan. Asukkaat ja asukkaista huolehtiminen on hallintouudistuksesta huolimatta kuntien tehtävä. Tavalliselle kuntalaiselle ei niinkään ole sille merkitystä, kuka jotain palvelua hallinnoi, kunhan palvelut ovat yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti saavutettavissa. Jatkossa kuntalaisten maksamalla kuntaverolla tuotettaviin sivistys- ja kulttuuripalveluihin tulee siis satsata. Odotettavissa on, että kuntavaltuutettuja tulee tulevaisuudessa kiinnostaa erityisesti se, miten varhaiskasvatus ja perusopetus järjestetään, miten kulttuuripalvelut ja liikuntapalvelut tuotetaan. Nämä ovat kuitenkin keskeisiä peruspalveluja, joiden turvin kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä edistetään. Kuntapalveluiden puolella tehdään siis entistä enemmän tulevaisuudessa ennaltaehkäisevää työtä.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä toivoo, että kunnassamme aletaan valmistautua tulevaisuuteen niin valtuuston kuin henkilöstönkin näkökulmasta ja aloitetaan tulevaisuusohjelman tekeminen. Meillä on tulevaisuuden kunnassa avaimet kädessä sen suhteen, miten huolehdimme hyvinvoinnista ja luomme yhteisöllisyyttä.

Näillä kommenteilla Vasemmistoliiton valtuustoryhmä merkitsee saaneensa selvityksen tiedoksi ja hyväksyy kunnanhallituksen esityksen yhteistyösopimuksen tekemisestä.

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto