Valtuutettu Karita Seurasen valtuustopuhe: perusturvakuntayhtymä Karviaisen tilinpäätös v. 2015

kesäkuu 15, 2016 | Kategoria: valtuusto 06/2016, Yleinen

Nyt on viimeinen kerta, kun nykyinen valtuusto käsittelee Karviaisen tilinpäätöstä. Ensi vuonna tilinpäätöstä tarkastellaan uudella kokoonpanolla. Paljon on ehtinyt tapahtua Karviaisessa 7 vuoden olemassaolon aikana, mutta paljon on myös tapahtunut pelkästään tällä valtuustokaudellakin. Viime vuoden muutokset ovat pääasiassa olleet erittäin positiivisia.  Olen täysin samaa mieltä paikallislehden kanssa, ei pidä tehdä turhia referaattipuheita, mutta kuten valtuutettu Viljanen totesi, positiviisia asioita kannattaa aina tuoda esille.


Viime vuonna Karviaiselle myönnettiin useita eri valtakunnallisia tunnustuksia hyvästä työstä. Jo tämä kertoo siitä, että työ on ollut hyvää ja tuottanut tulosta. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä haluaakin kiittää koko Karviaisen henkilökuntaa hyvästä työstä YT-neuvotteluvuodesta huolimatta. Talous on saatu parempaan kuntoon. Tämän valtuustokauden alusta, vuodesta 2013, nettomenot ovat Vihdin osalta nousseet vain 117 000 euroa eli vain 0,2% kun vastaavasti vuodesta 2011 vuoteen 2013 nousua oli yli 5,4 milj. euroa eli yli 13%. Samaan aikaan asiakastyytyväisyystulokset ovat antaneet parempia tuloksia eri linjoilla, palveluihin ollaan entistä tyytyväisempiä. Tosin ikäihmisten linjalla tulee ottaa huomioon, että kysely tehtiin jo 2014, vaikkakin tulokset julkaistiin vasta myöhään viime vuoden puolella, joten tulokset eivät kerro tämän hetkistä tilanneet, nyt kun kirkonkylän vuodeosasto on lakkautettu ja potilaat siirretty yksityiselle puolelle. Oikaisuja ja valituksia tehneiden määrä on vähentynyt. Tämä näkyy mielestäni myös mediassakin. Enää ei kirjoitella lehtien palstoilla ja yleisöosaston kirjoituksissa pelkästään moitteita, vaan esille tuodaan myös hyviä puolia.  Lastensuojelun puolella perhehoidon osuudessa ei päästy tavoitteeseen, mutta siinäkin on menty kuitenkin parempaan suuntaan. Useammat Karviaisen asettamat tavoitteet saavutettiin. Aiempina kertoina olen toivonut, että Karviainenkin listaisi tavoitteet ja niiden toteutumiset selvemmin niin kuin kunta tekee.  Tällä kertaa tavoitteet ja niiden tulokset olivat helposti luettavissa tilinpäätöksestä. Kiitos siitä. Aiempina vuosina Karviainen on tilinpäätöksissään joutunut toteamana rekrytoinnin olleen vaikeaa. Olikin hienoa lukea, miten rekrytointi on viime vuonna helpottunut. Tässäkin asiassa ollaan menossa siis parempaan suuntaan. Samalla sairauspoissaolojen määrä väheni ja työurat pitenivät. Aiemmissa puheissani olen tuonut huolen Karviaisen ostojen määrän jatkuvasta kasvusta. Viime vuonna tähänkin asiaan saatiin parannusta ja ostojen määrä jopa laski 0,5 milj. eurolla, jos lukuihin ei lasketa erikoissairaanhoitoa. Muutoin äkkiseltään katsottuna ostojen nousu näyttäisi melko hurjalta. Paljon muitakin parannuksia ja hyviä asioita on vuoden aikana tapahtunut, en nyt niitä ala kertaamaan, sillä kaikkihan me olemme ne toivottavasti jo lukeneet.
Karviainen on todennut, että valtakunnallisiin tavoitteisiin on päästy jo vaadittua aiemmin ikäihmisten osalta. Tuon taas jälleen kerran esille tavoitteen, minkä osuus ei ole muuttunut viime vuosien aikana, ainoastaan astetta huonompaan suuntaan. Kyseessä on omaishoidon osuus, jonka pitäisi olla vuoden 2017 tavoitteiden mukaan 6-7%, mutta Karviaisessa osuus on Vihdissä vain 4% ja koko Karviaisen olemassa olon aikana se on ollut maksimissaan 5% eli valtakunnalliseen tavoitteeseen on vielä matkaa. Toivottavasti tämäkin asia pääsee tavoitteisiin ensi vuonna, varsinkin nyt kun kotona asumisen osuutta halutaan lisätä.
Suurena esteenä Karviaisen toiminnan parantamiselle on jatkuvat tilaongelmat. Karviainen on tilinpäätöksessään todella hyvin tuonut esille useita eri asioita, joihin tilaongelmilla on vaikutusta. Valitettavaa on, että lista on todella pitkä ja se estää Karviaisen kehittymistä. Asia on tuotu esille jo useaan kertaan, mutta näyttää siltä että jarruttavaksi tekijäksi mainitaan sote-ratkaisut Sosiaali- ja terveyspalvelut tulee kuitenkin säilymään näillä näkymin Vihdissä joten tilojen on oltava kunnossa.  Kysehän ei ole vain Nummelan terveyskeskuksesta vaan useasta eri Karviaisen tilasta.  Kuinka kauan Vihdillä on varaa odottaa sote-uudistuksia investointejen osalta?
Vielä lopuksi palaan vuoden 2015 maaliskuun valtuustokokoukseen, jolloin päätettiin hoivaosaston lakkauttamisesta. Tuolloin hyväksyttiin ponsi, jonka mukaan lakkautettavan hoivaosaston asiakkaille pyritään turvaamaan mahdollisuus saada palvelunsa jatkossakin Vihdin kirkonkylän alueelta. Mistään en ole jälkikäteen kuullut miten tämä toteutettiin, eikä ainakaan hoivaosaston hoitajatkaan olleet tällaisesta mahdollisuudesta kuulleetkaan. Samoin kirjattiin, että kunnanvaltuusto velvoittaa Karviaisen seuraamaan hoidon laatua ja hintaa Attendossa ja antamaan siitä valtuustolle selvitys vähintään kerran vuodessa. Vielä ei ole raporttia annettu, joten muistuttaisin tästä päätöksestä. Tosin vielä ei ole vuotta tuosta Attendolle siirtymisestä kulunutkaan.
Näillä sanoilla Vasemmistoliiton valtuustoryhmä hyväksyy Karviaisen tilinpäätöksen.

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto