Valtuutettu Sari Virran valtuustopuhe: kunnan laajan hyvinvointikertomuksen hyväksyminen

kesäkuu 15, 2016 | Kategoria: valtuusto 06/2016

Hyvä, että sähköinen hyvinvointikertomus on nyt hyväksyttävänä. Olen tehnyt tämän valmistamisesta aikoinaan valtuustoaloitteenkin, koska Vihdissä ei oltu tartuttu terveydenhuoltolain mukaiseen hyvinvointikertomuksen laadintaan. Aloitteen johdosta asia laitettiin vireille ja valtuutetuille esiteltiin sähköistä hyvinvointikertomusta ja infottiin, miten hyvinvointikertomus toimii myös strategisen johtamisen välineenä, tukee hyvinvointitiedolla johtamista ja päätöksentekoa.

Sähköisestä pohjasta on valittavana kunnan tarpeisiin sopivia indikaattoreita. Niistä on nyt valittu Vihdin kunnan tarpeisiin esillä oleva hyvinvointikertomus. Laajassa hyvinvointikertomuksessa on yhteys kunnan strategiaan ja siinä valittuihin painopisteisiin. Näin kuuluukin olla ja tämä on myös uuden kuntalain tavoite. Jatkossa on kehitettävä hyvinvointikertomuksen ja nyt tilinpäätöksen yhteydessä esitettävien tuloskorttien raportointia yhteen asiakirjaan. Toisin sanoen sähköinen hyvinvointikertomus voinee pitkälti olla se ainoa johtamisen ja kehittämisen väline, jossa on yhteen paikkaan kerätty indikaattoritieto. Tämä tehostaa myös viranhaltijoiden työtä, kun tietoa eri kerätä moneen eri dokumenttiin.

Näillä kommenteilla Vasemmistoliiton valtuustoryhmä hyväksyy kunnanhallituksen esityksen.

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto