Valtuutettu Sari Virran valtuustopuhe: lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

kesäkuu 15, 2016 | Kategoria: valtuusto 06/2016

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on päivitetty entistä tiiviimpään ja siinä mielessä hyvään muotoon. Suunnitelma antaa meille tietoa yhden tärkeän väestöryhmän eli lasten ja nuorten asioista.


Tiivistys on johtanut ilmeisesti siihen, että suunnitelma ei sisällä enää eri palvelumuotojen esittelyä tai esiintuomista. Esimerkiksi kappale 8 Palvelujärjestelmä keskittyy vain yleisellä tasolla luettelomaisesti toteamaan, mitkä kunnan palveluista koskettavat kyseisiä ikäryhmiä. Tässä todetaan peruspalvelut kuten neuvola ja koulut. Tekstissä viitataan myös järjestöjen merkitykseen yleisellä tasolla. Varsinainen kappaleen pihvi on se, että erilaisia tukitoimia on saatavilla. Mielestäni tämä ei ole riittävä tai hyvä taso tämänkaltaiseen suunnitelmaan. Lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään kunnassamme laajasti laadukkaalla ja monipuolisella ennaltaehkäisevällä työllä. Kyllä se työ tai kyseiset palvelut kuuluu tämänkaltaisissa suunnitelmissa tuoda esille.
Toisin sanoen suunnitelma kaipaa kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden mainintaa tässä ennaltaehkäisevässä työssä. Tähän sisältyvät niin nuorisotoimen palvelut kuin kunnan liikuntapalvelutkin lasten ja nuorten osalta. Sekä kolmannen sektorin tuottama hyvinvointia edistävä toiminta.

Jo lähitulevaisuudessa olemme tilanteessa, missä kunnan tehtäväksi jää terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien hoidettaviksi. Siitäkin näkökulmasta on hyvä, että tässä hyvinvointisuunnitelmassa on riittävän selkeästi tuotu esiin kunnan palvelut ja toiminta lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen. Tällä hetkellä suunnitelma on ehkä liiaksi sosiaalipuolipainotteinen ja ns. tukitoimiin keskittyvä.

Suunnitelmassa on erilliset ansiokkaat kappaleensa toiminnan kehittämiseen valituilla alueilla. Myös mainitsemani ennaltaehkäisevä perustyö kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen osalta saattaa vaatia tai sisältää kehittämistä, joten senkään vuoksi sitä ei voi jättää suunnitelmasta pois.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että jatkossa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sisältää palvelujärjestelmän osalta myös aiemmin mainitsemani kunnan peruspalvelut, kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut, jotka tuottavat laajasti lapsille ja nuorille hyvinvointia.

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto