valtuutettu Seurasen puhe 7.11.: Vihdin kunnan lausunto sote- ja maakuntauudistuksesta

marraskuu 9, 2016 | Kategoria: Yleinen

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä pitää Vihdin lausuntoa hyvänä. Ilolla toteamme että vertailtaessa Vihdin kunnan ja Vasemmistoliiton lausuntoja, yllättävän monin kohdin lausunnot ovat varsin samanlaisia.

Alun perin ilmoitetut uudistuksen perustavoitteet on sote-uudistuksessa unohdettu ja pääasiaan on noussut julkisten palveluiden avaaminen kilpailulle. Palveluiden yksityistäminen on noussut uudistuksen päärooliin. Laaja valinnanvapaus toimii tiheään asutuilla alueilla, sillä siellä toiminta on yrityksille kannattavaa. Mutta miten käy pienimmillä paikoilla? Miten käy niille, jotka oikeasti tarvitsevat näitä palveluita? Karviainen on palvelutasosuunnitelmassa todennut, että tavoitteena on turvata Vihdin asukkaille maakunnalle siirtyvät palvelut laadultaan hyvinä sekä asukkaiden saavutettavissa. Tätä myös me edellytämme jatkossakin.

Ruotsissa valinnanvapausjärjestelmä on nostanut kustannuksia ja eriarvoistanut palvelujen käyttöä. Tämä on taas lisännyt eroa hyvä osaisten ja huono-osaisten välillä. Miten tulee käymään Suomessa? Miten vältetään yli- tai alihoitoja veronmaksajien rahoilla? Entä miten käy julkisen terveydenhoidon palveluille, jotka on mitoitettu tietylle väestömäärälle? Kapasiteetin vajaakäyttöä?

Vasemmistoliitto toteaa, että kokonaisuus uhkaa hämärtyä kun järjestäminen erotetaan tuottamisesta. Tästähän meillä on jo kokemusta Karviaisen myötä. Päätökset ovat siirretty etäämmälle meistä päättäjistä eikä välttämättä tilaaja ihan tiedä mitä oikein tapahtuu. Esimerkiksi Oulussa on päätetty siirtyä pois tilaaja-tuottajamallista ongelmien vuoksi.

Miten käy demokratian? Yhtiöittäminen on uhka demokratialle. Hallinto on vähemmän avointa ja läpinäkyvää.  Demokraattisesti valittujen päätöksentekijöiden mahdollisuus tiedonsaantiin, ohjaukseen ja päätöksentekoon heikkenee. Vasemmistoliiton tavoite on, että sote-palvelut siirretään itsehallinnollisten maakuntien tehtäväksi ja palvelut tuotetaan pääasiassa julkisesti, joita yksityispuolen palvelut täydentäisivät.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä pitää erittäin tärkeänä että yhteistyö sote-palveluiden ja kunnan toimintojen välillä on toimivaa eikä tuleva muutos heikennä tätä, esimerkkinä kouluterveydenhuolto ja sivistystoimi.

Näillä saatesanoilla Vasemmistoliiton valtuustoryhmä hyväksyy kunnan lasunnon.

 

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto