varavaltuutettu Pulkkisen puhe 7.11.: Talousarvio vuodelle 2017, sisältää ponsiesityksen

marraskuu 9, 2016 | Kategoria: valtuusto 11/2016

Kiitos viranhaltijoille hyvästä talousarvioesityksestä! Sen ulkoasukin jo kertoo muutoksesta – on raikas ja selkeä raportti.

Raportissa luodataan Vihdin tilaa verraten maailmantalouteen, joka on aivan oikein. Ei ole piskuisen Vihdin helppo taistella taloutensa kanssa globaalin kysynnän ollessa kansantaloutemme perinteisille vientiartikkeleille tavallista huonompaa. Ongelma on myös Vihdissä tiedostettu ja viimeaikoina on hyvin tartuttu toimeen tilannetta parantaaksemme. On mm. tehty tarkasteluja ympärillä tapahtuvista menestystarinoista samassa heikossa kysyntätilanteessa ja löydetty konsteja myös oman talouden parantamiseksi. Suunta on hyvä ja vaikkei aivan vielä olla tavoitetta saavutettu, niin tulokset kertovat positiivista kieltä.

tapsa

Taloutemme ja tulevaisuutemme kehitykseen kaavojen ohjaamalla maankäytöllä on valtava merkitys. On aivan oikein, että Nummelasta kehitetään pienkaupunkimaista keskusta. Myös Kirkonkylää ja pienempiä taajamien kehittämistä jatketaan. Meidän on huomattava myös, että moni perhe haluaa asua ja toimia maalaismaisemassa. Kunnassamme on mahdollisuus kehittää näitä kaikkia asumismuotoja – ei ole parempaa toista, vaan nämä voivat täydentää toisiaan. Kuten taloussuunnitelmassa todetaan, niin asemakaavoitus keskittyy nykyisten asemakaava-alueiden kehittämiseen. Sen lisäksi on löydettävä keinot tehokkaaseen haja-asutuksen kehittämiseen. Tarjoaisiko osayleiskaava oikeusvaikutteisena hyviä ratkaisuja?

Kuntataloudelle tärkeä elinkeinoelämä tarvitsee sopivaa tilaa toimiakseen. Vihti kahden valtatien risteyksessä ja junaradan varressa, vajaan tunnin päästä lentokentältä tarjoaa erinomaisen sijainnin. Oleellista on löytää myös muita kilpailutekijöitä – nuorta ja osaavaa työvoimaa, loistavia verkostoitumismahdollisuuksia, erityislaatuista luontoa, hyviä liikuntamahdollisuuksia sekä oikean hintaisia yritystontteja ja tiloja vain muutamia mainitakseni. Maankäytön ja muine mahdollisin konstein käsittääkseni ollaan kohti parempaa jo matkalla – lisää vain vauhtia. Monipuolinen elinkeinoelämä on erinomainen lääke myös työttömyyteen. Lyhyellä aikavälillä kunnalla on selkeä tavoite myös tukea työllisyyden parantamiseen kohdennettuja toimia – se varmasti kantaa myös hedelmää.

Erinomaista on huomata, että nyt panostetaan tulevaisuuteen ja sitä henkeä on myös taloussuunnitelmassamme. Markkinointiin laitetaan lisää resursseja, mm. joukkoliikennettä kehittämään palkataan asiantuntija ja kunnan omaisuutta tarkastellaan järkevillä työkaluilla, joita toivottavasti kehitetään edelleen. Me Vihdin Vasemmistoliitossa uskomme, että näillä panostuksilla tulevaisuuteen saadaan tuloja sekä pystytään pitkällä aikajänteellä luomaan kustannussäätöjä. Toivomme myös jatkossa vastaavanlaisia panostuksia.

Edellä mainituilla saatesanoilla Vihdin Vasemmistoliitto kannattaa talousarvon hyväksymistä.

Itse toimin aktiivisesti liikunnan parissa.  Haluan, että yhteistyö kunnan ja liikuntakentällä olevien seurojen välillä kehittyy edelleen. On erinomaista, että liikuntaan panostetaan mm. parantamalla ulkokenttiä ja pitämällä huolta harjulla olevista ulkoilureiteistä. Nuhakon liikuntasali on saatu käyttöön ja pian viimeisetkin kalusteet (lentopalloverkot) saadaan saliin varustettua. Kirkonkylään toteutetaan yleisurheilun harjoittelukenttä ja moderni lähiliikunta-alue sekä ulkopalloilukentät. Kerrassaan mainiota – nämä kaikki luovat hyviä edellytyksiä toimia. Tämä voidaan myös nähdä kilpailuetuna Vihdin kanssa kilpaileviin kuntiin.

Lentopallo, futsal, sulkapallo, koripallo, käsipallo ja salibändy – siinä nyt muutamia lajeja, joissa liikuntasalin korkeudella ja/tai kentän koolla on merkitystä lajin kannalta paljonkin. Ei tarvitse edes mennä kovin korkealle sarjatasolle, niin ao. ominaisuudet ovat jo edellytyksiä sarjapeleihin ja toisaalta erittäin oleellisia myös laadukkaaseen harjoitteluun.

Nuhakon salin valmistuttua meillä on nyt kaksi riittävän kokoista liikuntasalia, jotka täyttävätnäiden lajien kriteerejä. Näissä saleissa on rajoitteensa – Nuhakon sali on käytössä vain osan aikaa vuotta, koska se on myös lukion kirjoitus- yms. koulun tärkeiden toimintojen myötä varattu. Sen iltakäyttöaste taitaa jo nyt olla melkoisen korkea, vaikka se valmistui vasta. Moni tätä tilaa tarvitseva joutuu edelleen hakemaan harrastustiloja mm. Espoosta tai Kirkkonummelta. Toinen sali ei ole kunnan, vaan Luksian sali. Se on jo vanhahko ja mennee joskus remonttiin. Missäköhän silloin siellä nyt harjoittelevat treenaa? Lisäksi sen hintataso on huomattavan korkea ja käyttöaste myös, jotka molemmat rajoittaa monen seuran mahdollisuuksia salin käyttöön.

On myös huomioitavaa, että olemme aiemmin laittaneet toiveitamme Etelä-Nummelan suhteellisen nopeaan rakentumiseen. Nyt hanketta on siirretty ja nykyinen väestönkasvukehitys antaa olettaa, että jatkossa siirretään edelleen.

On selvää, että Vihdin kunnan tulisi nyt rakentaa liikuntasali, jossa käyttöaste iltakäytössä saadaan mahdollisimman korkeaksi. Kysyntä ja tarjonta huomioiden Vihdissä suuren käyttöasteen nyt saavuttaisitäysimittainen sali.Ilta- ja viikonloppukäytön salinkorkea käyttöaste on investointikustannuksien kannalta viisasta, ja sen lisäksi se palvelisi kunnassa olevaa aktiivista seuratoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. Pieniä liikuntasaleja kunnalla on, mutta ne eivät täytä edes harjoittelukriteerejä ja käsittääkseni niiden iltakäyttöasteet ovat jo nyt osin alhaisia. On suurta taloudellisten resurssien hukkaan heittämistä, jos tällainen pikkusali rakennetaan Vihdin Campuksen yhteyteen.

Liikuntasalien valtionavustukset ovat ainoastaan mahdollisia saleihin, jotka mahdollistavat laajan lajikirjon. Pikkusali, jollaista suunnittelemme Vihdin Campukselle ei täytä tätä kriteeriä. Lisäksi on tullut esille seurakentän halua osallistua suuremman salin rahoittamiseen.

Vihdin Vasemmistoliitto tekee seuraavanlaisen ponsiesityksen:

Vihdin Campuksen liikuntasalista tutkitaan mahdollisuudet paremmin käyttäjiä palvelevaan ratkaisuun, kokonaismäärärahaa ylittämättä. Joskunnan osuus rakennuskustannusarvion mukaisista kustannuksista,myös muu rahoitus huomioiden on 4,85 miljoonaa euroa tai sen alle, niin hanke viedään loppuun paremmin käyttäjiä palvelevana ratkaisuna.

(kuvan otti: Asko Autelo)

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto