Valtuutettu Maija Jakan puhe 20.3.2017: Vihdin kunnan lausunto sote-uudistuksen valinnanvapaudesta

maaliskuu 20, 2017 | Kategoria: valtuusto 03/2017

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tärkeimmät tavoitteet olivat alun perin  perustason palvelujen saatavuuden ja alueeellisen tasa-arvon parantaminen, terveyserojen kaventaminen, palvelujen integraatio sosiaali- ja terveydenhuollon välillä samoin kuin perustason ja erityistason välillä sekä kustannusten hillintä.Vaikea ymmärtää miksi uudistusta lähdettiin tekemään valinnanvapauslaki edellä kun muu kokonaisuus ja rahoitusjärjestelmä ovat vielä täysin avoimet. Lisäksi valinnanvapautta koskevat säännösesityksetkin ovat lievästi sanottuna vaikeaselkoiset. Kun suunittelua lähdetään tekemään ideologia eikä substanssi edellä ei asiantuntijoitakaan yleensä kuulla ja lopputulos saattaa olla arvaamaton. Hallinnollisen uudistuksen takana tulisi olla huolella valmisteltu malli riskianalyyseineen ja joka myöskin puoltaisi uudistusta. Laaja asiantuntijajoukko on sitä mieltä, että liiallinen kiire käytännön sovelluksista päättämiselle ei ole järkevää eikä perusteltua.

Lakiesitys valinnanvapaudesta johtaa julkisten palvelujen pakkoyhtiöittämiseen ja markkinoiden mielivaltaan missä yhtenäiset selkeät hoitoketjut pirstoutuvat hallitsemattomiksi. Osa monisairaista paljon palveluja tarvitsevista asiakkaista tulee putoamaan palvelujen ulkopuolelle kun eivät kykene selviytymään monen palvelusetelin kanssa eri tuottajien viidakossa. Löytyykö edes halukkaita tuottajia palveluja antamaan näille asiakkaille.

Kustannusten hillitseminen tulee olemaan todella haastavaa. Useiden kansainvälisten tutkimusten mukaan kustannukset kasvavat valinnanvapauden ja terveysliiketoiminnan voittojen tavoittelun myötä. Esimerkiksi näin on käynyt Ruotsissa.

Tuoreen oululaisen tutkimuksen mukaan, missä verrattiin julkisen ja yksityisen perusterveydenhuollon kustannuksia selvisi, että julkisen perusterveydehuollon potilailla oli kaikissa sairausryhmissä pienimmät kustannukset kontaktipäivää kohden. Taitaa Sote-kustannusten kasvun pienentäminen kolmella miljardilla jäädä toiveajatteluksi.

 

Tarkoitus on, että asiakasmaksut määritellään valtakunnallisesti vasta uudistuksen jälkeen. Monen asiantuntijan mielestä ja myös sote-uudistuksen taustaselvityksissä onkin ennakoitu palvelumaksujen nousevan.

Nyt käsiteltävänä oleva Vihdin kunnan lausunto hallituksen esitysluonnoksesta asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annettavaksi laiksi onkin pääosin kriittisesti huomioinut esityksessä ilmenevät ongelmakohdat.

Vihdin Vasemmistoliitto olisi kyllä joissakin kohdissa ollut selvemmin kielteisellä kannalla. Esimerkiksi kohtaan 5, antaako uudistus riittävät edellytykset saavuttaa 3 miljardin säästöt, Vihti vastaa ”kyllä pääosin”, mutta vapaamuotoisissa huomioissa ei kuitenkaan siihen varsinaisesti usko, niinkuin ei usko Kuntaliittokaan omassa lausunnossaan.

Samanlainen ristiriita on kohdassa 6, jossa kysytään demokratian toteutumismahdollisuudesta. Kyllä siinä olisi voitu vastata ”ei pääosin”, kun samoin sanallisessa tekstissä demokratian toteutumiseen ei uskota.

Vasemmistoliiton mielestä tärkeintä Vihdin antamassa lausunnossa on se, että näin keskeneräisen ja monia ongelmakohtia sisältävän lakiesityksen suunnittelulle tulisi ottaa kunnollinen aikalisä.

Vasemmistoliiton mielestä vielä parempi olisi, jos koko valinnanvapauslakiesitys ainakin tällaisena hylättäisiin.

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto