Vihdin Vasemmistoliiton vaalityöryhmän vastaukset paikallislehden kysymyksiin tärkeistä asioista – kuntavaalit 2017

maaliskuu 28, 2017 | Kategoria: kunnallisvaalit 2017

Vihdin toinen paikallislehti Luoteis-Uusimaa lähetti jokaiselle puolueelle kysymyksiä tärkeistä Vihtiin liittyvistä asioista. Vastaukset arjen polttaviin kysymksiin löydät täältä kokonaisuudessan tästä artikkelista.

Puolueiden tavoitteet, ehdokasasettelu, teemat

1) Millainen on puolueenne paikkatavoite kuntavaaleissa? Miten puolueenne onnistui ehdokasasettelussa (miten ehdokasmäärä muuttui edellisistä vaaleista)? Mitkä ovat puolueenne kolme keskeisintä vaaliteemaa Vihdissä?

Pakkatavoitteemme on neljä valtuustopaikkaa. Ehdokasasettelu onnistui kohtalaisesti. Meiltä oli moni aiemmin ehdokkaana muuttanut pois paikkakunnalta tai muutoin jääneet pois. Hienoa on, että uusia ehdokkaita saatu.

Vihdin Vasemmistoliitto on valoisampaa tulevaisuutta rakentamassa. Kolme tärkeintä teemaamme on:

– Vihdissä liikkuminen kattavaksi ja monipuoliseksi.
– Julkinen terveydenhuolto pitää kulut kurissa.
– Viihtyisä ja turvallinen ympäristö kuntalaisille.

Vihdin talous

2) Vihti on Helsingin seudun kirein verottaja. Syökö kireä verotus jo Vihdin vetovoimaa? Onko kireälle verotukselle tehtävissä jotakin?

Verotuksen kiristämiseen ei ole mitään perusteita.

Vetovoimaan voidaan panostaa mm. markkinointia lisäämällä, koko kunnan rakentamista helpottamalla ja palveluihin panostamalla. Kehittämisessä on erityisesti mietittävä myös haja-asutusalueita. Yrittäjyyteen on kannustettava ja sitä on tuettava.

Kauaskantoinen kuntaa kehittävä toiminta voi jatkossa tehostaa toimintaa niin, että verotusta voidaan vuosien saatossa keventää. Maakuntahallinnon suhteen tällä hetkellä emme tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja rahoituksen emme tiedä nostaako vai laskeeko se mahdollisesti veroastetta. Vihdin Vasemmistoliitto pyrkii pitämään pien- ja keskituloisten veroasteen mahdollisimman alhaisena.

3) Miten puolueenne tasapainottaisi Vihdin kunnan taloutta? Onko verojen korotusten sijaan mahdollista lisätä tuloja muilla keinoilla, millä?

Vihdin kunta ja Karviainen on tehnyt juuri ylijäämäisen tuloksen, mutta toki nyörit on pidettävä tiukalla. Kaikki vähänkään suuremmat säästöt saadaan kunnan toiminnan kehittämisen kautta, järkevien investointien ja ennaltaehkäisevään toimintaan keskittymällä.

Työpaikat

4) Vihdissä on kymmenen vuoden ajan puhuttu työpaikkojen lisäämisen tarpeesta, mutta tulokset ovat olleet laihoja. Mitkä ovat konkreettisia keinoja, joiden avulla Vihtiin saataisiin uusia työpaikkoja?

Yrittäjyyttä on pyrittävä edistämään ja helpottamaan kaikin mahdollisin tavoin. Yritystontteja on saatava haluaville naapurikuntiin nähden riittävän edullisesti. Kaavoituksen keinoin on luotava yritysalueita. Byrokratiaa tulee pyrkiä vähentämään ja kunnan alueella olevia yrityksiä on pystyttävä suosimaan myös kunnan kumppaneina.

Tonttien lisäksi tarvitaan hyviä vuokratiloja ja kunnankin on niitä tarjottava ainakin yrityshautomotoimintaan ja muillekin aloittaville yrittäjille.

Tärkeä menestystekijä yrittäjyydelle on, että osaava ja ahkera työvoima on saatavilla läheltä. Mm. työmatkat pitää olla sujuvia ja kaikkiin eri tuloluokkiin pitää olla mahdollisimman paljon tekijöitä omista kunnan väestöstä.

5) Miten puolueenne mielestä Nummelan lentokenttäaluetta pitäisi kehittää?

Vihdin Vasemmistoliiton valtuustoryhmä katsoo, että Nummelan lentokentän sijainti ei ole hyvin soveltuva lentotoiminnan kehittämiselle. Nummelan harjua olisi syytä kokonaisvaltaisesti kehittää virkistys-, palvelu- ja asumiskäyttöön. Esim. asuntomessualueena tämä voisi palvella loistavasti, kun maankäytön kehitys tehtäisiin nykyiset asuinalueet ja palvelut yhteen sovittaen. Tämän saavuttamiseksi tulee Nummelan lentokentälle etsiä uusi sijainti siihen toimintaan soveltuvalta alueelta nykyinen ja tuleva kunnan kaavoitus huomioiden. Yleiskaavatyö on juuri aloitettu, joten tähän olisi erinomainen tilaisuus.

Malmin lakkautettavalta lentokentältä on mahdollisuus saada Vihtiin uusia työpaikkoja, muun muassa lentokoulutusta. Onko puolueenne valtuutetut halukkaita kehittämään Nummelan lentokenttää niin, että sinne saataisiin lisää ilmailutoimintaa ja työpaikkoja? Perustelut.

Uuden lentokentän suunnittelussa voidaan huomioida myös Malmilta tänne siirtyvät toiminnot. Nykysijainti ei mahdollista toiminnan laajentumista – mm. uusien hallien rakentaminen ja lentokentän vaatima infra herkällä harjualueella asettavat esteitä Malmin toimintojen siirtämiseen.

Pienkoneet tai lentokoulutus eivät sinänsä ole mikään suuri elinkeino, mutta niiden ympärille on mahdollista kehittää mm. majoitus ja muita matkailupalveluita. Lisäksi lentokentällä on Vihdille markkina-arvoa. Kenties, jos uusi kenttä saataisiin aikaiseksi, niin kentän rakentamisessa voitaisiin huomioida myös pelastus-, henkilö- ja rahtiliikenne. Lentokentillä järjestetään yleensä myös muita elinkeinoelämää virkistävää toimintaa, kuten moottoriurheilua ja yleisötapahtumia.

Kylien tulevaisuus

6) Vihdissä on usein viime vuosina pohdittu kyläkoulujen tulevaisuutta. Miten puolueenne näkee kyläkoulujen tilanteen, säilyvätkö ne vai aiotaanko niitä lakkauttaa?

Jos ei ole oppilaita nyt tai tulevaisuudessa, niin koulua ei kannata ylläpitää. Lisäksi on huomioitava koulujen peruskorjaustarpeet, jolloin koulun rakentaminen on myös vaakakupissa eikä sen paikka ole välttämättä järkevin juuri samassa kuin nykyisen kyläkoulun.

7) Kyliin rakentamisen vaikeus puhututtaa kylien ihmisiä. Onko Vihdissä liian vaikeata saada rakennuslupia haja-asutusalueelle? Pitäisikö kyliin rakentamista helpottaa?

Haja-asutusalueiden rakentamista pitäisi helpottaa – se on yksi Vihdin vetovoimatekijä.

 

Terveydenhuolto

8) Miten puolueenne mielestä sote -uudistus vaikuttaa Vihtiin? Säilyvätkö lääkäripalvelut? Entä muut terveyspalvelut?

Kaikista tehokkainta on ennaltaehkäisy ja siihen pitää panostaa. Erityisesti haasteellista on, mikäli SoTe-uudistus tulee voimaan 2019. Silloin on paljon tehtävää lyhyellä aikajänteellä, jotta eri palveluiden saumattomuus varmistetaan. Ns. yhden luukulta saatavat palvelut on erittäin tärkeä periaate. Esim. on varmistettava, että liikuntapalvelut, koulumaailma ja terveydenhuolto keskustelevat keskenään.

Vihdissä on oltava riittävät resurssit vammaispalveluihin, vanhustenhoitoon ja turvattava yksilölliset tarpeet huomioiva hoito kotihoidossa ja palveluasumisessa. Positiivista erityiskohtelua – yhdenvertaiset osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet on turvattava.

Vihdin Vasemmistoliiton haluaa pitää erityisen tärkeänä, että lapsille ja nuorille paras mahdollinen tuki.  On turvattava toimivat neuvola- ja varhaiskasvatuksen yhteydessä tarjottavat sosiaali- ja terveyspalvelut lapsiperheiden tueksi.

9) Onko Nummelan terveysaseman ahtaus ja kunto uhka lääkäripalveluiden säilymiselle?

Sosiaali- ja terveyspalveluille saatiin hiukan lisää tilaa Martelan tilojen vuokraamisen myötä, joihin sosiaalipalvelut muuttaa. Kuitenkin laadukas ja kaikki kuntalaisille helposti tavoitettavat sosiaali- ja terveyspalvelut vaatii kehittämistä edelleen. Myös uusia terveyspalveluita, kuten kiertävät lääkäritaksipalvelut yms. ovat tätä päivää.

 

Päivähoito

10) Ilmaisesta päivähoidosta vetovoimatekijänä ja perheiden arjen helpottajana on puhuttu paljon. Olisiko ilmainen päivähoito mahdollinen Vihdissä?

Ei ole ilmaisia palveluita, ne rahoitetaan kuntataloudessa yleensä palvelumaksuilla tai kunnallisverolla. Maksuton päivähoito voi olla mahdollista ja Vihdin Vasemmistoliitto kannattaa tulorajoihin perustuvaa maksuttomuutta.

Liikenne

11) Turun moottoritie on pahoin ruuhkautunut ja ruuhkat syövät vetovoimaa. Mitä Vihti voi tehdä moottoritien liikenteen sujuvoittamiseksi?

Tähän voidaan vaikuttaa parantamalla Vihdin joukkoliikennettä. Tämä kehitys kattaa myös sisäisen joukkoliikenteen kehityksen. Ja aina joukkoliikennettä kehittäessä on huomioitava muut liikkumismuodot mm. joukkoliikenteen äärelle. On lisättävä liittymäpysäköinnin mahdollisuuksia ja parannettava pyöräilyn sekä muun kevyen liikenteen reittejä.

12) Miten voidaan huolehtia siitä, että Vihti saa uuden Helsinki-Turku -junaradan varteen rautatieaseman?

On edistettävä aktiivisesti kunnan viranhaltijoiden sekä politiikkojen toimesta. Rata on huomioitava kaavoituksessa. Mm. juuri aloitettavassa yleiskaavaprosessissa on rautatie huomioitava koko kuntaa kattavana. Eikä rataa pidä nähdä vain henkilöliikennettä helpottavana, vaan myös tavaraliikennettä, jolla on suuri vaikutus yritysten vetovoimaisuuteen.. Lisäksi myös Vihdin työssäkäyntialue kasvaa

Tulevaisuus

13) Millainen paikka Vihti on asua ja yrittää 2020 -luvulla?
Houkutteleva paikka piipahtaa, asua ja yrittää hyvien liikuntayhteyksien ja luonnon läheisyydessä.

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto