valtuusto 06/2012

Sari Virran puhe kesäkuun 2012 valtuustossa vuoden 2011 tilinpäätöksen hyväksymisestä

elokuu 6, 2012 | Kategoria: valtuusto 06/2012

Tilinpäätöksen yhteydessä on aina hyvä hehkuttaa silloin, kun tehdään euromääräisesti plussatulos ja pystytään vahvistamaan tasetta. Syytä on talouslukujen rinnalla kuitenkin pysähtyä tarkastelemaan myös toiminnan toteutusta eli meidän tärkeintä tehtävää: miten olemme onnistuneet palvelujen tuottamisessa. Siihen tarkasteluun toimintakertomuksen tuloskortit antavat hyvän mahdollisuuden ja tätä arviointia on osaltaan tehnyt tarkastuslautakunta, kuten jo olemme täällä kuulleet ja todenneet.

› Lue koko artikkeli

Sari Virran puhe kesäkuun 2012 valtuustossa vuoden 2011 henkilöstöraportista

elokuu 6, 2012 | Kategoria: valtuusto 06/2012

Henkilöstöraportti on osoittautunut hyväksi työkaluksi seurata ja arvioida kunnan palvelujen tärkeimmän resurssin eli henkilöstön tilaa ja sitä kautta kunnan toimintaa. Kuten raportissa todetaan, johtopäätökset auttavat tulevan toiminnan suunnittelussa.

› Lue koko artikkeli

Sari Virran puhe kesäkuun 2012 valtuustossa Haimoon koulun ja päiväkodin hankesuunnitelmasta

elokuu 6, 2012 | Kategoria: valtuusto 06/2012

Käsittelemme jälleen Haimoon kouluasiaa. Tämän valtuustokaudenkin aikana olemme moneen otteeseen käyneet keskustelua eri päätöksien yhteydessä siitä, miten Haimoon kylän osalta ratkaistaan opetuksen toteuttaminen. Monet täällä istuneista tuntevat asiaa jo aikaisempien valtuustokausien ajalta.

› Lue koko artikkeli

Sari Virran puhe kesäkuun 2012 valtuustossa tarkastukertomuksesta

elokuu 6, 2012 | Kategoria: valtuusto 06/2012

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä kiittää tarkastuslautakuntaa jälleen erinomaisesta työstä. Arviointikertomus on johdonmukaisesti laadittu, selkeä raportti ja arviointi siitä, miten valtuuston päätöksiä on eri hallintokunnissa toteutettu. Arviointikertomus selventää valtuutetuille myös sitä, onko tuloskortteihin ja mittareihin tehty niitä muutoksia, mihin viime vuoden arviointikertomuksessa kiinnitettiin huomiota.

› Lue koko artikkeli

Karita Seurasen puhe kesäkuun 2012 valtuustossa joukkoliikenteen kehittämisestä

elokuu 6, 2012 | Kategoria: valtuusto 06/2012

Olemme käsittelemässä Vihdin joukkoliikenteen kehittämistoimenpiteitä. Tässä vaiheessa täytyy todeta, että parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Jo Vihdin kunnan ilmastostrategiassa todetaan, että autoliikenteen aiheuttama suuri päästöosuus johtuu osin päivittäiseen työmatkaliikenteeseen soveltuvan joukkoliikenteen kehittymättömyydestä. Strategian mukaan päästöjä vähennetään mm. edistämällä joukkoliikennettä. Nyt esitettävällä Vihtilippujen hintojen alentamisella sekä määrärahan myöntämisellä sisäisen liikenteen kehittämiseen olemme menossa kohti tätä strategiassa määriteltyä suuntaa.

› Lue koko artikkeli

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto