Herrakunnan kyläyhdistyksen lainatakaus

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä kannattaa 60.000 euron omavelkaisen pankkilainan takausta Herrakunnan kyläyhdistys ry:lle. Kunta on taannut halliyhtiöiden ja golf-yhtiöiden osalta paljon suurempiakin lainoja. Näissä mainituissa lainatakauksissa on vaihtelevasti saatu hyötyä kuntalaisten käyttöön, kaikissa ei suoranaisesti mitään. Jäähalliyhtiöltä on saatu yleisövuoroja kunnan käyttöön, mutta niistä maksetaan kuitenkin erikseen.
Vasemmistoliiton valtuustoryhmän mielestä ei ole perusteita kieltää lainatakausta, koska toimenpiteet, joita vuokralainen on toteuttamassa kiinteistöön, nostavat kiinteistön arvoa. Herrakunnan kyläyhdistyksen rahoitussuunnitelma on selkesti laadittu ja ELY-keskuksen rahoitus on tiedossa.

Herrakunnan kyläyhdistys on yksi esimerkki Vihdin elinvoimaisesta kylätoiminnasta. Jos 300 asukkaan kylästä talkoolaisia on 30 henkeä, se on 10% asukkaista. Kyläyhdistyksen toiminta Herrakunnan monitoimitalossa on mitä suurimmissä määrin kuntalaisten hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistämistä. Talossa jumpataan, pelataan lentopalloa, pidetään erilaisia kerhoja. Mahdollisuuksia on talon remontin edetessä lisätä näitä aktiviteetteja.
Kyläyhdistyksen tulorahoitusta varmistellaan vuokratuotoilla. Yläkerran vastaremontoitu 80 neliön asunto on vuokrattavassa kunnossa. Talo tarjoaa myös kunnan, eri järjestöjen ja yhdistysten sekä yksityishenkilöiden vuokrattavaksi tilaa erilaisiin tarpeisiin. Suunnitelmissa on remontoida pohjakerrokseen saunatilojen lisäksi myös kokoustilaa.

Muistutan tässäkin kokouksessa lokakuussa 2009 hyväksytyn kunnan strategian toteutumisesta. Kunnan visiossa määritellään yhteisöllisyyden toteuttamisessa seuraavia asioita: vastuullinen kuntalainen, aktiivinen kolmas sektori, turvallinen elinympäristö ja sekä vireät ja toimivat kylät.
Näinkö me toteutamme visiotamme? On meistä ja tekemistämme päätöksistä kiinni, jääkö strategia paperiseksi sanahelinäksi vai teemmekö siitä elävää elämää kuntalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Vietämme parhaillaan EU:n vapaaehtoistoiminnan teemavuotta. Tämä lainatakauspäätös toimisi hyvin kunnan arvostuksen eleenä sille upealle vapaaehtoistyölle, mitä Herrakunnalla tällä hetkellä tehdään. Täällä valtuustosalissa olemme useaan eri otteeseen kuulleet eri valtuustoryhmien vetoamista kuntalaisten osallistumisesta talkoisiin tavalla tai toisella. Lainatakauspäätös 60.000 euron lainalle ei ole suuri. Olemme täällä päättäneet paljon suuremmista takauksista. Tässä takauksessa on aiempia takauspäätöksiä pienemmät riskit joutua ainakaan koko lainan maksajaksi, kuten rahoitussuunnitelma osoittaa. Ja kuten jo mainitsin kiinteistön arvo nousee ja on jo noussut nykyiselläkin talkootyöllä, mitä Herrakunnan monitoimitalossa on tehty.

Valtuustolla on mahdollisuus yksittäistapauksissa poiketa kunnan takausten ja antolainojen myöntämisperiaatteista, jos sille löytyy painavat syyt. Näin ollen takaus ei olisi periaatteiden vastainen

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto