Talousarvio vuodelle 2010

Tämän illan tavoite on meillä kaikilla varmasti kirkas: saada kunnan 2011 talouarvio päätetyksi. Sen sijaan liikumme tosi himmeillä vesillä sen suhteen, miten toteutamme yhdessä tuon tavoitteen. Viime valtuustossa Vasemmistoliitto oli kunnanjohtajan esittämän 0,5 prosenttiyksikön tuloverokorotuksen kannalla ja jätti eriävän mielipiteensä valtuustossa äänestyspäätöksellä tehtyyn 2,5 % käyttötalousmenojen kasvun rajaukseen, siihen liittyvän epärealismin ja riskin takia: menoja ei voi kasvukunnassa puristaa näin ahtaalle.

Vihti on kasvukunta! Ei ole realistista samanaikaisesti haluta tänne uusia veronmaksajia ja leikata kuntalaisten palveluista, nykyisellekin asukasmäärälle palvelut eivät toteudu asetuksien mukaisesti!

Strategiamme ja tavoitteidemme mukaan haluamme tänne noin 2 % kasvuvauhdilla uusia kuntalaisia, monien ääneen lausumia varakkaita veronmaksajia. Miten tähän kasvuun vastataan? Kasvukunta ei voi koko ajan leikata palveluista tai heikentää henkilöstöresurssia. Kasvukunnan tulee ymmärtää väestönkasvuun liittyvä palveluntarve ja siihen vastaaminen. Meidän tässä salissa pitäisi ymmärtää, että ne uudet veronmaksajat, tänne muuttajat ovat mitä suurimmissa määrin työssäkäyviä lapsiperheitä, laajojen kunnallisten palvelujen käyttäjiä.

Kunnan satsaukset maanostoon, kaavoitukseen, tonttikauppaan ja niiden markkinointiin sekä kunnallistekniikan rakentamiseen ovat itse asiassa niin suuri kuluerä, että tonttien myynti hädin tuskin kattaa edellämainitut kulut, eikä katakaan kaikkea. Menee siis aika pitkään ennen kuin uudet kuntalaiset ovat muuta kuin menoerää kunnalle.

Kuntalaisten palveluja ei voida turvata leikkaamalla ja henkilöstösäästöillä. Leikkauslista vaatii jälleen henkilöstöltä paljon. Se vaatii paljon myös palveluja käyttäviltä kuntalaisilta. Vuosi sitten tehdyn päätöksen seurauksena kunnanhallitus linjasi tarkemmat toimintatavat ja toimenpiteet, miten toteutetaan henkilöstömenoissa 1 milj. euron säästöt vuosina 2010 ja 2011. Nyt emme saa edes nähtäväksemme kunnanhallituksen tekemää henkilöstösäästölistaa.

Viime valtuuston jälkeen tehtyyn leikkauslistaan on lisätty edelleen jostain löydettyjä vapaaehtoisia palkattomia vapaita. Jos henkilöstöä kehoitetaan pitämään vapaaehtoisesti palkattomia vapaita, kyseessä ei enää ole vapaaehtoisuus, vaan pakko. Henkilöstö on erittäin kiitettävästi toteuttanut tätä säästöä tänä vuonna. Kaikkiaan yli 44 % kunnan työntekijöistä on ollut kolme päivää palkattomalla vapaalla.

Sijaiskieltoa esitetään edelleen jatkettavaksi alle neljän päivän sijaisuuksissa. Sijaiskielto on raskas henkilöstösäästö. Se kuormittaa työtovereita, jotka sijaiskiellon aikana hoitavat toisen tonttia. Se lamaannuttaa esimerkiksi kouluarjen, kun oppiminen vaihtuu monisteiden tai tehtävien itsenäiseen tekemiseen. Saimme jo viime syksynä kasvatus- ja koulutuslautakunnassa kuulla, mihin sijaiskielto pahimmillaan esimerkiksi opetusryhmissä johtaa. Ja tätä raakuutta me olemme taas hyväksymässä osalle lapsistamme ja nuoristamme, kun siunaamme tässä taloussuunitelmassa olevat henkilöstösäästöt.

Vihdin Vasemmistoliitto ei hyväksy sijaiskieltoja eli tältä osin henkilöstösäästöohjelmaa.

On suorastaan irvokasta samassa yhteydessä jatkaa henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämistyötä ja tavoitella strategiasta kriittistä menestystekijää ”Vihdin kunta on hyvä työnantaja”, kun tätä eivät nämä käytännön toimet kuitenkaan osoita!

Onko Vihti lapsiperheystävällinen kunta? Näiden esitettyjen leikkausten jälkeen ei ainakaan ole! Nykyisetkään palvelut eivät ole tämän asian puolella. Vihti-lisän kannattajat markkinoivat kovasti asiaansa paikallislehdissä ja Facebook-sivuilla mainostamalla, että Vihti-lisän säilyttämällä osoitamme Vihdin olevan lapsiystävällinen kunta. Ei se kyllä yksin näin mene! Osoitammeko me olevamme lapsista välittäviä, jos huolehdimme heitä kaksi ensimmäistä ikävuotta ja ”hylkäämme” heidät sitten 16 vuodeksi? Vihti-lisä ei yksin tee meistä lapsiystävällisiä. Tällä hetkellä Vihti-lisää saa noin 300 perhettä. Talousarvioesityksen mukaan olemme satsaamassa nyt 800 000 euroa suunnilleen tälle samalle määrälle, 300 perhettä.

Vihti-lisää markkinoidaan meille päättäjille myös sillä, että se vaikuttaa perheiden päätökseen jäädä hoitamaan lasta kotiin vielä vanhempainvapaan jälkeenkin. Jos tämä olisi kaikille perheille aito vaikutin, lapsethan tulisivat kunnallisen päivähoidon piiriin sitten 2 vuotta täytettyään, koska Vihti-lisää maksetaan vain alle 2-vuotiaasta lapsesta. Jos ja kun kukaan ei ehkä koskaan pystykään sanomaan, mikä on aidosti Vihti-lisän vaikutus perheille, niin ainakin tämä kertoo jotakin siitä, mikä vaikutus on.

(Samalla 800 000 euron summalla muuten Oulun kaupunki subventoi liikuntasalien, hallien, uimahallien ja jäähallien käyttöä tarjoamalla alle 18-vuotiaiden vuorot ilmaiseksi urheiluseuroille ja kouluille harjoitus- ja kilpailukäyttöön. Tämä koskettaa tuhansia ihmisiä ja kymmeniä tuhansia käyttökertoja).

Onko tämä Vihti-lisän 800 000 euroa mitenkään suhteessa siihen, että samanaikaisesti esitetään leikattavaksi iltapäivätoiminnasta 104 000 euroa? Joka on siis 1/3 koko ip-toiminnan budjetista. Joka kolmas lapsi jää ip-toiminnan ulkopuolelle. Joka kolmas pieni ekaluokkalainen jää toiminnan ulkopuolelle.

Emmehän me näin voi lapsillemme tehdä. Tämä esitys leikkaa mittaamattoman arvokasta perheiden tukea, se leikkaa lasten arjen turvallisuutta. Tämä leikkausesitys koskettaa pahimmillaan jopa noin 130 lasta! 130 pientä koululaista.

Iltapäivätoiminnan järjestäminen on kunnan lakisääteinen velvollisuus. Koska toiminnan laajuutta ei laki määrää, kunta saa päättää, millä laajuudella toimintaa tuotetaan. Kohtuullista ja vähintä on tarjota ip-paikka kaikille ekaluokkalaisille. Erittäin tarpeeellista olisi tarjota paikkaa myös niille tokaluokkalaisen perheille, joissa vanhemmat käyvät töissä Vihdin ulkopuolella tai joilla on erityistarpeita vaativa lapsia. Ip-toiminta on parasta mahdollista ennaltehkäisevää toimintaa. Se vaikuttaa erityislapsiin, maahanmuuttajien kotoutumiseen ja suomen kielen oppimiseen, se on lastensuojelullista ennaltaehkäisevää työtä. Erittäin edullisesti toteutettua.

Tämä 104 000 euron leikkaus tarkoittaa myös sitä, että monet erityislapset on kuitenkin hoidettava tavalla tai toisella. Se jää joko koulun harteille tai siirtyy Karviaisen puolelle.

Ip-toiminnan leikkaus tarkoittaa noin viiden ryhmän toteuttamatta jättämistä, jolloin kunnalle jää myös tuloja tulematta. Tulomenetys kuukausimaksuista sekä valtionavuista. Koska valtionavut tulevat jälkijättöisesti, maksamme vuonna 2013 iltapäivätoiminnasta entistä enemmän, koska silloin saamme valtionapuja vuoden 2011 lapsimäärien mukaisesti. Siirrämme siis tällä leikkauksella asiaa tulevien lapsiperheiden entistä suuremmaksi ”taakaksi”. Kun ip-toiminnan järjestäminen tulee kunnalle entistä kalliimmaksi, miten on tulevaisuudessa mahdollisuus saada toiminnan laajuus vastaamaan yhä kasvavan kunnan palvelutarpeisiin?

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ei hyväksy perhepäivähoitajien tehtävien osalta 20 000 euron leikkausta. Tuloskorteissa ilmoitamme kunnan tarjoavan monipuolista päivähoitoa perheille. Lokakuussa varhaiskasvatus satsasi kampanjoimalla yhteistyökumppaneiden kanssa ”Pidetään pienistä huolta”-teemaviikolla ja rekrytoi samalla uusia perhepäivähoitajia, joille ei nyt siis anneta mahdollisuutta edes aloittaa tätä hoitomuotoa. Tällaiselle toiminnalle nauravat kohta aidan seipäätkin. Meillä heitetään niin paljon työtä hukkaan tällaisella ees taas-toiminnalla. Pitkäjänteisyys, suunnitelmallisuus ja kauaskatseisuus puuttuu toiminnasta täysin. Perhepäivähoitajien valtakunnallinen työehtosopimus on muuttumassa vuoden päästä siten, että perhepäivähoitajat siirtyvät uudenlaisen työaikalain piiriin. Miten Vihdin kunta aikoo vastata tähän muutokseen?

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, ettei lapsiin kohdistuvia leikkauksia toteuta ja esittää lisäksi 1-2-luokkien tukiopetukseen lisättävän 15 500 euroa.

Vihdin Vasemmistoliitto haluaa vielä muistuttaa, ettei lapsiperheystävällisyyttä ole myöskään se, etteivät neuvola- ja kouluterveydenhuoltopalvelut vastaa asetuksia.

Demokratiapalveluissa on nostettu esiin kuntamme tämänhetkinen päätöksentekotilanne: ”Päätöksentekoprosessissa on kitkaa enemmän kuin koskaan ennen.” On jotenkin surullista, ettemme saa päätöksentekoprosessia kuntoon eli tätä kitkaa poistumaan muuten kuin järjestämällä luottamushenkilöille hyvän hallitustyöskentelyn valmennusta! Rainea lainatakseni laitammeko todella ”vanhat starat” koulutukseen?

Esimerkiksi toinen toistemme paremmalla kunnioittamisella, aidosti asioista neuvottelemalla ja luottamalla viranhaltijoiden työskentelyyn, saisimme kuntaa rakentavaa tulevaisuutta aikaan ilman valmennuskoulutuksiakin.

Ruoka- ja siivouspalvelun tulosalueen osalta on huolestuttavaa resurssin tiukkuus, voisi jopa sanoa, että riskirajoilla liikkuva kireys. Saammeko taattua ruokapalvelun osalta tarpeeksi ravitsevan ja monipuolisen ruokahuollon kuntamme lapsille? Vaikuttaako niukkuus myös ravintosuosituksia heikentävästi. Toivottavasti ei!

Investointiosaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää nostettavaksi Nummelanharjun koulun kakkosvaiheen toteuttamisen vuonna 2012 (eli 5,1 milj.).

Koulun rakentaminen ei voi odottaa vuosien päähän. Oppilaiden ja koulun henkilöstön terveyttä ei voi enää enempää vaarantaa. Terveyttä ei saa koskaan takaisin, seiniä sen sijaan voimme uusia.

Vasemmistoliitto ei hyväksy Enäjärven kunnostuksesta 29 360 euron karsintaa. Jos tämä raha leikataan talousarviosta pois, ei ole mitään järkeä hapetuslaitteilla, joita ei voida hyödyntää. Leikkaus tarkoittaa pahimmillaan myös kokonaisen 19 vuoden suojelutyön hukkaan heittämistä. Meillä ei ole varaa jättää Nummelan, Tervalammen ja Ojakkalan keskeistä suurta vesialuetta Enäjärveä hoitamatta. Vihdin kunta on saanut Enäjärvi-projektilla ja suojelutyöllä laajaa kansallista ja kansainvälistäkin huomiota. Leikkauksen jälkeen olemme jonkin ajan kuluttua otsikoissa siitä, kuinka hylkäsimme vuosien työn ja laiminlyömme luontomme. Luontoarvotkin on kirjattu kunnan strategiaan.

Kuten se ydinarvommekin: Hyvinvoivat kuntalaiset! Meidän kuntapäättäjien tehtävä on huolehtia siitä, että kuntalaiset voivat hyvin. Leikkaamalla ei saada hyvinvointia aikaan.

Vasemmistoliiton esitykset, valtuusto 13.12.2010

listan asia nro 4

62 §:

Koululaisten iltapäivätoiminta 104 000 euron leikkausta EI tehdä.

Vähennys perhepäivähoitajien tehtävien täyttämättä jättämisestä 20 000 euroa: EI tehdä.

Lisäys yksityisen hoidon tuen leikkaukseen 325 000 euroa 3: EI tehdä

Enäjärven kunnostuksesta 29 360 euron karsinta: EI tehdä.

Investointiosa

Nummelanharjun koulun II-vaihe nostetaan investointilistalle vuodelle 2012 ja suunnittelu aloitetaan vuonna 2011.

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto