Karviaisen tarkastulautakunnan kertomus

Vihti on toteuttanut osansa PARAS-hankkeesta perustamalla yhdessä Karkkilan ja Nummi-Pusulan kanssa perusturvakuntayhtymä Karviaisen. On luonnollista, ettei siirtyminen peruskunnan palveluista kuntayhtymän tuottamiin palveluihin käy käden käänteessä. Siinä mielessä ns. yskimiset käynnistysvaiheen palveluissa ovat olleet ymmärrettäviä. Kuntayhtymän ja peruskunnan välisessä vuoropuhelussa ja kanssakäymisessä on kuitenkin vielä kehitettävää. Meidän valtuutettuina tulee saada riittävästi ja riittävän ajoissa tietoa asioiden valmisteluprosesseista siinä vaiheessa, kun tiedossa on kenties suuria muutoksia palveluihin ja palvelutasoon.

 Vuosikertomuksesta Vasemmistoliiton valtuustoryhmä nostaa esiin pari huomiota. Talousarvion toteutuminen kappaleen 9.1. osassa käydään läpi käyttötalouden toteutumista palvelulinjoittain. Työikäisten palvelut ylittyivät kokonaisuudessaan yli 3,6, miljoonalla eurolla. Tästä mielenterveysasiakkaiden asumispalvelujen ostojen ylitys on  puoli miljoonaa. Asumispäivien budjetoinnissa on tehty toteutumaan nähden yli 8000 asumispäivän virhearviointi. Tekstissä todetaan, että vastaavasti erikoissairaanhoidossa psykiatrian hoitopäivät vähenivät yli 2300 hoitopäivällä, mistä seurasi euromääräisesti yhden miljoonan euron säästö. Toimintakertomuksessa annetaan kyllä hiukan vääristynyt kuva tilanteesta todennettuna, että kokonaisuudessaan psykiatrian hoitoketjun muutos erikoissairaanhoidosta perusturvan palveluihin on tuonut säästöä. Säästöä on kyllä tullut, mutta hoitoketjun muutos perusturvan suuntaan on kuitenkin selvästi alibudjetoitu, koska nämä perusturvan asumispäivät heittivät siis 8150 päivää ja 0,5, miljoonaa euroa yli budjetoidun. Ennaltaehkäisevä ja varhainen puuttuminen tulee resurssoida riittävästi, jotta pitemmällä tähtäimellä päästään oikeasti säästöihin.

 Karviaisen käyttötaloudessa on säästöjä tullut ikäihmisten palvelulinjalla 1,3, miljoonaa euroa. Tämä herättää kysymyksen, onko ikäihmisten palvelutasossa tapahtunut heikennyksiä? Säästöjen syntyminen on kertomuksen mukaan tapahtunut laitoshoidossa ja asumispalveluissa. Karviaisessa Vihdin kunta on hoitanut ikäihmisten kotihoidon Nummi-Pusulaan ja Karkkilaan verrattuna huonommin. Kotihoidon palveluihin pitäisi resurssoida 20 henkilöä lisää, jotta päästäisiin esimerkiksi Karkkilan palvelutasoon. Lisäksi omaishoidon tukianomuksia on jonossa ja niitä jätetään resurssien puuttuessa käsittelemättä. Tämä ei ole inhimillistä, eikä ihmisarvoista palvelutasoa. Tässä valossa ainakaan Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ei kehtaa edes mainita, että ikäihmisten palvelulinja on tehnyt miljoonasäästöt.

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto