Henkilöstöraportti

Ensinnäkin vasemmistoliiton valtuustoryhmä haluaa kiittää kunnan työntekijöitä upeasta venymisestään vuoden 2010 osalta toteutettujen ja toteutuneiden henkilöstösäästöjen osalta. Voidaan todeta, että henkilöstö on osallistunut taloustalkoisiin kiitettävästi.

Toisaalta positiivisen ylijäämäisen tuloksen jälkeen on myös perusteltua kysyä, olisiko vähemmälläkin henkilöstösäästöllä ”selvitty”? Vasemmistoliiton valtuustoryhmän mielestä esimerkiksi sijaiskiellon ylläpitäminen ylijäämäisen tuloksen jälkeenkin on vähintäänkin moraalisesti arveluttavaa. Sijaiskielto kun ei heijastu vain henkilöstöön , vaan ennen kaikkea se näkyy lapsissa päivähoidossa ja lapsissa ja nuorissa kouluissa.

Sijaiskiellolla säästämme siis lastenkin selkärangasta ja se ei saa minua henkilökohtaisesti koskaan hyväksymään kuntamme toimintaa tältä osin.

Henkilöstöraportti on hyvä toiminnan kuvaus vuodesta 2010. Tarkastuslautakuntakin arvioi ansioituneesti omassa raportissaan henkilöstöraportin osuutta havainnoimalla, että tämän vuotisesta raportista puuttuivat kehityskeskustelut sekä lähtöhaastattelujen seuranta arvioinnin kohteena. Ne molemmat olisivat ehdottoman hyvin mittareita ja arvioitavia asioita kyllä säännöllisessä henkilöstöraportoinnissa.

Henkilöstöraportista on jo näyttävästi uutisoitu paikallislehdissäkin, että sairauspoissaolot ovat merkittävästi vähentyneet. Onhan se totta, mutta toisaalta samanaikaisesti lyhyet sairauspoissaolot ovat kuitenkin hälyyttävästi lisääntyneet ja tämä kasvu jatkuu siis vuodesta toiseen. Vasemmistoliiton valtuustoryhmän mielestä siihen on syytä kiinnittää erityistä huomioita.

Erityisesti lyhyet sairauspoissaolot ovat lisääntyneet hallintokeskuksessa ruoka- ja siivouspalveluissa. Koska ruoka- ja siivouspalveluissa on myös tehty mittavia uudistuksia ja työn uudelleen organisoinnilla ja muilla muutoksilla on saatu aikaan satojen tuhansien eurojen pysyviä säästöjä, ei voi olla kysymättä, mikä vaikutus näillä asioilla on toisiinsa? Me tiedämme omista tyeölämäkokemuksistamme, että muutoksista tiedottaminen ja muutosjohtaminen on yksi hienovaraisimmista asioista työyhteisössä. Muutoksista pitää muistaa ja jaksaa jatkuvasti tiedottaa ja henkilökunta tulee sitouttaa muutoksiin. Esimiestyöllä on valtava merkitys työssäjaksamiseen aina, mutta erityisesti muutostilanteissa. Olisi tarpeellista analysoida ruoka- ja siivouspalveluiden lyhytaikaisesten sairauspoissaolojen kasvua tästä näkökulmasta.

Onneksi asiaan on jo tartuttu ja työkykyä ylläpitävää toimintaa on jo järjestetty ruoka- ja siivouspalvelujen henkilöstölle.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on kuitenkin edelleen huolissaan kunnan henkilöstömäärästä. Henkilöstöä on edelleen niukasti Uudenmaan nopeiten kasvavana kasvukuntana. Tämä niukkuus yhdistettynä mittaviin henkilöstösäästöihin näkyykin raportissa nyt mm. siinä, että henkilöstötyövuodet ovat vähentyneet. Palkattomat vapaaehtoiset vapaat ja sijaiskielto vaikuttaa siten, että pakostakin tiettyjä töitä jää tekemättä. Pitemmällä aikavälillä tämä tulee tosi kalliiksi. Niitäkin laskelmia olisi hyvä jollain tapaa saada näkyväksi myös tällaisissa raporteissa.

Kuten jo alussa mainitsin, henkilöstöraportti on hyvä kuvaus vuoden 2010 toiminnasta. Raporteista kuitenkin voidaan saada näkyväksi se, mikä halutaan. Erilaista analyysiä syy-seuraussuhteista olisi hyvä lisätä näihin.

Esimerkiksi raporttihan ei kerro sitä, mistä syystä pitkäaikaiset sairaslomat ovat vähentyneet. Voihan taustalla olla myös sitä, tätä henkilöstöä on siirtynyt esimerkiksi ennenaikaiselle eläkkeelle.

Henkilöstön kehittäminen ja koulutuspäivät ovat Vihdin osalta kyllä häpeäpilkku. Jos haluamme profiloitua hyvänä työnantajana ja vetovoimaisena kuntana, tulee meidän tällöin huolehtia jatkuvasta henkilöstön kouluttamistarpeesta. Nyt raporttiin on koulutuspäiviin laskettu opintovapaat, jotka vääristävät koulutuspäiviä oleellisesti. Opintovapaita ei tule laskea tällaiseen henkilöstöraportointiin.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä kiittää paikalla olevia viranhaltijoita henkilöstön johtamisesta ja koko henkilöstöä upeasta sitoutumisesta kunnan säästötavoitteisiin. Samalla valtuustoryhmä toteaa toivomuksenaan, ettei näitä kustannussäästöjä enää tarvitsisi ottaa henkilöstön selkärangasta, vaan voisimme jatkossa tehdä toisenlaista tulorahoituspolitiikkaa.

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto