Tilinpäätös ja toimintakertomus 2010

Kunnan tilinpäätös on kuten moneen kertaan julkisuudessa ja täällä todettu – odotettua parempi. Olemme kuulleet siihen perustelut ja syyt, enkä käy niitä enää kertaamaan.

On kuitenkin muistettava, että kun tulos on vajaa 500 000 euroa ylijäämäinen, tulee tuloksesta kiittää erityisesti myös henkilöstöä, joka vapaaehtoisilla palkattomilla vapailla ja sijaiskiellon aiheuttamilla lisäkuormitustekijöillä on omalta osaltaan osallistunut tulokseen.

Kunnan henkilöstö on palvelujen ja lakisääteisten asioiden toteuttajana meille tärkeä resurssi, eikä menoerä, kuten aina helposti viitataan.

Muutama Vasemmistoliiton valtuustoryhmän kommentti tuloskortteihin.

s. 44 Mikä on tämän tuloskortin merkitys ja tarkoitus? Mittarin tavoite: Veroprosentti pienempi kuin Uudenmaan keskiarvo. Tuloskortin kommenttiosassakin todetaan, että tavoite on vähintääkin haastava, kun Vihdin veroprosentti on ollut vuodesta 1998 yli Uudenmaan keskiarvon.

Miten oletetaan, että palvelutaso kunnassa paranee, jos veroprosenttia laskettaisiin nykyisestä? Miten tämä on suhteessa niihin kuntatalouden asiantuntijoiden arvioihin, että lähitulevaisuudessa kaikki kunnat joutuvat nostamaan veroprosenttiaan. Tarkastuslautakun ta otti omassa arviointikertomuksessaan tähän voimakkaasti kantaa, että tähän tulostavoitteseen ei taaskaan päästy.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä voi vain hämmestellä tällaisen tuloskortin olemassaoloa. Ja jos asialla oikeasti olisi vaikutusta, merkitystä muuttovoimaan, muuttohalukkuuteen, tulisi asia vähintääkin tutkia.

Sivuilla 46 ja 51 on hyvät huomiot tuloskorteissa ilmastostrategian jalkauttamisesta. Sitä siis tehdään jollakin tasolla joissakin yksiköissä siten, miten jokainen voi omilla toimillaan vaikuttaa ilmastomuutoksen hillitsemiseen ja toteuttaa kunnan ilmastostrategiaa.

Sivulla 55 olevan kortin oikeutusta on ihmeteltävä. Kortti on ”Turvallinen ja vetovoimainen elinympäristö”, missä kv-kauden tavoitteena on ”vesistönsuojeluprojekteihin osallistutaan tehokkaasti” ja toimenpiteenä on kansalaisjärjestöjä tuetaan sekä mittarina avustusten määrä järjestöille. Korttiin ei ole kirjattu tavoitetta, mutta toteutumaksi on kirjattu ”Vihdin Enäjärven suojeluyhdistys ry:lle myönnetty avustusta 400 euroa”.

Oikeasti tällainen kortti on miljoonien budjetissa naurettava tämän toteutumalauseen osalta. Enäjärven suojeluyhdistys tekee arvokasta työtä, mutta mitä tällainen tuloskortti tekee kunnan mittarina. Tuloskorteissa on epäjohdonmukaisuutta ja ne ovat keskenään hyvinkin eriarvoisia kertomaan tavoitteiden toteutumisesta.

 

S. 70 Liikuntapalvelujen vastuualueelle on annettava tunnustusta upeasta toiminnasta eri hankerahoituksen avulla toteutettuna. Näin on saatu kuntalaisten liikuntapalveluja monipuolisesti toteutettua. Herää samaa kysymys, mikä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessakin oli, mitä on vat ne kuntalaisten asettamat liikuntapalvelujen odotukset, joihin liikuntatoimi ei nykyisillä resursseilla pysty vastaamaan. Muuta kuin sitä, että että liikuntajärjestöjen avustukset ovat vuosia pysyneet samoina vaikka samanaikaisesti seuratoiminnan vaikutukset ovat laajentuneet niin määrällisesti kuin laadullisestikin.

Näillä kommenteilla ja havainnoilla lisättynä Vasemmistoliiton valtuustoryhmä hyväksyy vuoden 2010 tilinpäätöksen.

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto