10/2010

Lokakuussa Sari Virran tilalla valtuustossa oli varavaltuutettu Maija Jakka. Vasemmisto piti puheenvuoron Ojakkalan päiväkodista.

Kuten Ojakkalan päiväkodin hankesuunnitelmassakin on todettu, päiväkodin tarve on aito ja akuutti. Lapset on sijoitettu määräaikaisiin tiloihin jotka eivät ole alun perin tarkoitettu päiväkodin tiloiksi. Tällä hetkellä päiväkodissa on lapsimäärään nähden liikaa hoitajia, sillä nykyisiin tiloihin ei voi sijoittaa sitä lapsimäärää jota hoitajamäärään nähden voisi olla.  Lisäksi päiväkoti sijaitsee vuokratiloissa. Näiden vuoksi Ojakkalan päiväkodin lapsikohtaiset kustannukset ovat yksi Vihin kunnan kalleimmista päiväkodeista.

Asukasmäärä Ojakkalassa tulee kasvamaan ja tämän myötä päivähoitotarve kasvaa.. Tällä hetkellä päiväkoti sijaitsee kahdessa osoitteessa, sillä 5-vuotiaiden ja esikouluikäisten ryhmät on sijoitettu Ojakkalan ala-asteen yhteyteen. Uuden päiväkodin myötä tilat saadaan samaan kiinteistöön ja tiloja saadaan lisää. Hankesuunnitelman mukaan uuden päiväkodin rakentamisesta saadaan paljon muitakin hyöytyjä, esimerkiksi ruoka- ja siivouspalvelulle.

Vihdin Vasemmistoliitto pitää hyvänä Ojakkalan päiväkodin rakentamista. Kuten palveluverkkosuunnitelman esityksessäkin on todettu, varhaiskasvatuksen määräaikaistiloista on päästävä eroon. Lapsille sekä myös henkilökunnalle on tarjottava oikeanlaiset tilat. Mutta yhteen kohtaan hankesuunnitelmassa Vihdin Vasemmistoliitto haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota.  Sen mukaan perhepäivähoitajien määrä tulee tulevaisuudessa vähenemään ja hoitajien työsuhteita muutetaan päiväkotihenkilöstön työsuhteeksi. Tarkoittaako tämä perhepäivähoidosta luopumista Ojakkalan alueella? Vihdin Vasemmistoliitto haluaa, että perhepäivähoito säilyy yhtenä hyvänä hoitovaihtoehtona – myös Ojakkalassa. Perhepäivähoitajien määrä on koko Vihdin kunnan alueella laskussa. Vihdin kunnan tulee edelleenkin kannustaa ja tukea perhepäivähoitoa, huolimatta siitä että kuntaan rakennetaan uusia päiväkoteja .

Vihdin Vasemmistoliitto kannattaa Ojakkalan päiväkodin hankesuunnitelman hyväksymistä.

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto