Karviaisen palvelutasosuunnitelma

Palvelutasosuunnitelma antaa hyvän lähtökohdan tarkastella, miten Karviaisen alueella on pysytty asetusten ja lakien mukaisessa toiminnassa eri ikäisten kuntalaisten terveydenhuollon ja sairaanhoidon puolella.

Tavoite panostaa palveluiden järjestämisessä ennalta ehkäisevään ja kuntouttavaan työhön sekä kotona asumisen tukemiseen, on ehdottoman hyvä.

Lisäksi toiminta-ajatus ”Vahvista heikoin lenkki” on selkeä oivallus hoitaa palveluja asetusten ja lakien mukaiselle tasolle.

Huomattavaa on, etteivät palvelut Karviaisen sisällä ole tasalaatuisia. Tämä ei johdu Karviaisesta, vaan Vihdin kunnasta, joka Karviaisen ja kunnan välisessä palvelusopimuksessa ei sitoudu riittävään resurssointiin. Tässä palvelutasosuunnitelmassa on monin paikoin luettavissa, miten Karkkila tai Nummi-Pusula on paremmin resurssoinut palvelunsa. Sen sijaan Vihdin osalta ollaan tilanteessa, missä henkilöstölisäyksiä on tulevina vuosina muita perusturvakuntayhtymän kuntia enemmän tiedossa.

Esimerkiksi ikäihmisten palvelulinjalla on selvää alimitoitusta nimenomaan Vihdin osalta. Suositusten mukaan säännöllistä kotihoitoa pitäisi pystyä tarjoamaan 14 %:lle yli 75-vuotiasta. Vihdissä kotihoidon kattavuus on vain 9,6 %. Säännöllisen kotihoidon piirissä on tällä hetkellä alle 100 vanhusta, kun luvun pitäisi olla lähes kaksinkertainen 190. Jotta asiakasmäärässä päästäisiin tavoitetasoon, vaaditaan tulevina vuosina yhteensä 16 hoitajan lisäys. Suunnitelmassa on tämä henkilöstölisäys jaksotettu tuleville vuosille.

Omaishoidon mitoitus tuntuu pieneltä, kun ensi vuodelle budjetoidaan vain viiden uuden omaishoitajan rahoitus. Kuitenkin yhden omaishoitajan korvauksella saataisiin esimerkiksi vain kymmenen (10) sairaanhoitajan kotikäyntiä. Omaishoidon tuki on todella edullista vanhustenhoitoa, mutta siihen ei silti ole mahdollisuutta resurssoita tämän enempää!

Vihdissä on vanhustenhoidon ja lasten neuvolatoiminnan osalta sama tilanne eli selvä alimitoitus henkilöstöresursissa, jolloin palvelutaso ei ole lähelläkään suosituksia. Palvelutasosuunnitelma tuo nämä epäkohdat selkeästi esiin ja vuosittaiseen tarkasteluun kunkin talousarvion osalta.

Tuskin haluamme tänne valtakunnan mediaa paikalle osoittamaan huonosti toteutettua palvelua. Emme halua olla mediassa Koukkuniemi kakkonen. Palvelutasosuunnitelma jäntevöittää toimintaa ja antaa päättäjille työkalun havainnoida tämän palvelutoiminnan osa-alueita.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä hyväksyy palvelutasosuunnitelman

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto