Aloitteiden käsittely

Sari Virran puheenvuoro:

Ihmettelen kunnanhallituksen antamaa vastausta tähän valtuustoaloitteeseeni.

Ensinnäkin, millä perusteilla, edellytyksillä vastauksessa todetaan, että tällä hetkellä psykiatrisen luokan perustamiseen ei ole tarvetta? Ilmeisesti sillä, että kunnanhallituksen tehtävänä on valvoa ja huolehtia siitä, että perusturvakuntayhtymä Karviaisen perussopimuksen mukaiset palvelut toteutuvat ja että peruskoulut saavat riittävästi tukea opetustyöhön. Mielestäni vastaus ontuu.

Päätösesityksessä todetaan, että aloitteeni (jonka ovat kirjoittaneet myös kymmenen muuta valtuutettua) katsotaan näillä selvityksillä aloitteena loppuunkäsitellyksi.

Mitkä ovat nämä selvitykset? Ne eivät mitenkään ilmene tämän asian esittelystä. Olisi ollut vähintäänkin asianmukaista liittää tähän asiakohtaan mukaan se selvitys, jonka kunnanhallitus on saanut tietoonsa käsitelleensä aloitetta 9.8. kokouksessaan. En tiedä, onko varsinaista virhettä tehty, mutta mielestäni tässä esitetyssä muodossa vastaus aloitteeseeni ei todellakaan ole oikein. Ellen olisi kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenenä ollut käsittelemässä valtuustoaloitetta lautakunnassa ja ellen olisi netistä katsonut kunnanhallituksen pöytäkirjaa, en edes tietäisi, että aloitetta on sentään käsitelty selvitysten valossa kunnanhallituksen kokouksessa.

Oleellista ei kuitenkaan ole se, että minä aloitteen tekijänä olen tietoinen aloitteen eteen tehdyistä selvityksistä, vaan oleellista on se, että mielestäni koko valtuuston tulee saada tämä sama tieto ja vähintäänkin aloitteen muut allekirjoittaneet valtuutetut.

Esitän, että jatkossa valtuustoaloitevastauksiin kiinnitetään parempaa huomiota ja ne annetaan riittävän asiallisessa muodossa.

Se, mitä tulee näihin kunnanhallituksen saamiin ja lautakunnassakin esitettyihin selvityksiin: tällä hetkellä on tyydyttävä muutamiin parannuksiin ja pieniin resurssilisäyksiin, mitä sekä perheneuvolapuolelle, että nuorisoasemille on psykiatrisessa hoitotyössä tämän vuoden aikana tullut ja tulossa vielä. Näin ollen tässä taloustilanteessa tyydyn kunnanhallituksen esitykseen siitä, että valtuustoaloite on loppuunkäsitelty.

Totean kuitenkin, etteivät perheiden, lasten ja nuorten asiat ole näillä lisätyilläkään resursseilla vielä tarpeeksi etukenoisessa hoidossa; toisin sanoen ennaltaehkäisevän toiminnan puolella on edelleen asetusten mukaisia aukkoja aivan liikaa.

Lisäksi huomautan, että vastauksessaan kunnanhallitus toteaa sillä olevan valvontavastuu siitä, että Karviaisen perussopimuksen mukaiset palvelut toteutuvat. Mutta valtuustolla on puolestaan vuoden 2008 alussa voimaan tulleen uuden lastensuojelulain velvoite hyväksyä kunnan laatima lastensuojelusuunnitelma, mikä on edelleenkin keskeneräinen Vihdin kunnan osalta. Nimenomaan valtuuston tehtävä on tämä suunnitelma hyväksyä ja valtuuston tehtävä on seurata ja arvioida sen toteutumista. 

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto