Karviaisen lisämäärärahat/neuvola

Otalammen neuvola on jälleen kerran esillä valtuustossa, nyt kolmatta kertaa vajaa vuoden sisällä. Täytyykin todeta, että oli hyvä havaita, miten osa valtuutetuista käytti ”puolen vuoden harkinta-aikaa”, ja äänesti kesäkuussa sittenkin neuvolan säilyttämisen puolesta ja näin Otalammen neuvolan toiminta sai jatkaa. Tottahan tässä vaiheessa jo tiedettiin, ettei neuvola toimi ilman rahaa.

Neuvola-asetuksen mukaan ensimmäistä lasta odottavan tai ensimmäisen lapsen saaneen perheen luokse on järjestettävä vähintään yksi kotikäynti. Kun neuvola on lähempänä asiakkaita ja matkat ovat lyhyempiä, säästetään ilmastoa sekä terveydenhoitajan työaikaa, joka sekin maksaa. Pitämällä palvelut lähempänä käyttäjiä, annetaan lapsille ja vanhemmille niiden parempi ja helpompi saavutettavuus – julkinen liikennehän ei Otalammella toimi. Palveluiden säilyttäminen Otalammen kokoisessa, kunnan kolmanneksi suurimmassa taajamassa on erittäin tärkeä ja näin tulee jatkossakin olla. Ja tulee muistaa, ettei neuvola palvele vain Otalammen asukkaita vaan myös esim. Selki ja Haimoo kuuluvat asiakaskuntaan.

On sanottu, miten Otalammen neuvolan toiminta on muihin neuvoloihin verrattuna kallista. Perusteluina on ollut mm. liian isot tilat sekä vähäinen toiminta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä etteikö Otalammen neuvolassa riittäisi asiakkaita, päinvastoin. Kuten jo joulukuussa totesin puolustaessani neuvolan säilyttämistä,  neuvolan asiakasmäärä ylitti asetetut normit 1,5 kertaisesti jo tuolloin. Jos katsoo Karviaisen laskelmia tämän vuoden osalta, on Otalammen neuvola kallein mutta esim. Karkilaan nähden ero ei ole kuitenkaan kovin suuri, vain muutaman euron Suoritteiden yksikköhinta on laskenut tämän vuoden aikana verrattuna viime vuoteen, toisin kuin esimerkiksi kirkonkylän, Karkkilan tai Nummi-Pusulan neuvoloissa, joissa yksikköhinta on kaikissa noussut. Talousarvioon oli yksikköhinnaksi arvioitu reilu 56 euroa kun tämän hetkinen toteutuma on 41 euroa eli huomattavasti ennakoitua alhaisempi. 

Tilat ovat olleet liian suuret ja vuokrakulut korkeat. Onneksi Otalammen päiväkodin henkilökunta keksi, että  he voivat hyödyntää tyhjät tilat. Niinpä Otalammen avoin päiväkoti siirtyi kesän aikan ja aloitti  nyt syyskuun alussa toimintansa alunperin neuvolan käyttöön tarkoitetuissa huoneissa. Tämä on hieno osoitus siitä, miten aktiivista ja omatoimista henkilökuntaa Vihdin kunnasta löytyy Aloite ei suinkaan tullut Karviaiselta, joka on turhaan maksanut  vuokraa näistä ylimääräisistä, tyhjistä tiloista.  Neuvolatilojen pieneneminen tulee näkyä vuokrakulujen olennaisena laskuna eikä vuokrakuluiksi tule enää laskea samaa määrä kuin esim. vuonna 2009. Lähtihän tiloista pois kaksi huonetta.

Kuten valtuustoaineistossakin todettiin, Karviaiselta ei kerry varsinaisia säästöjä vuokrakuluissa neuvolan osalta, paitsi tuon tilan pienenemisen johdosta. Mutta tulee muistaa että tilojen vuokranantaja on Vihdin kunta, jolloin vastaavasti kunta saa lisää vuokratuloja, joita ei oltu ajateltu saavan neuvolan lakkauttamisen myötä. Joten kunnan kannalta kaikki ei ole pelkkää miinusta. Edellä mainituista asioista voidaan todeta, ettei Otalammen neuvola tällä hetkellä ole ihan sitä mitä meille annetaan ymmärtää.

Vihdin Vasemmistoliitto kannattaa kunnanhallituksen ehdotusta määrärahan lisäämisestä.

Karita Seuranen

Valtuustopuheet ja aloitteet löydät täältä

Haku

Vasemmistoliitto